Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Namazda Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazda Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

  Reklam
  Namazda Tilâvet Secdesi Nasıl Yapılır?

  Namazda okunan secde âyetinden sonra, hemen secdeye varılır, sonra kalkılarak kırâete devam edilir Fakat secde âyetinden sonra üç âyet geçmeden rükû'a gidilirse ve bu rükû'a gidişte tilâvet secdesi de niyet edilirse, rükû', tilâvet secdesi yerine de geçer Rek'atın sonunda yapılan secde ise, tilâvet secdesine ister niyet edilsin isterse edilmesin tilâvet secdesi yerine kâim olur Bu bakımdan imamın bir karışıklığa meydan vermemek için kırâetin ortasında secdeye gitmek yerine, secde âyetinden hemen sonra veya en fazla iki âyet daha okuyarak rükû'a ve secdeye gitmesi daha uygundur Secde âyetinin ardından üç veya daha fazla âyet okuyacağı takdirde, tilâvet secdesi, secde âyeti okunur okunmaz derhal yapılıp tekrar kıyâma kalkılması, kırâete bundan sonra devam edilmesi vâcib olur Bu durumda namazın rükû' ve secdesiyle tilâvet secdesi sâkıt olmaz
  Secde âyeti hecelenerek okunacak olursa veya sadece yazılsa veyahut telâffuz edilmeden sadece yazısına bakılsa, secde lâzım gelmez Bir secde âyetinin ekserisi okunmadan da secde yapılması gerekmez
  Bir mecliste bir secde âyeti birkaç defa okunup tekrar edilse, bunun için tek tilâvet secdesi kâfidir Fakat ayrı ayrı secde âyetleri okunsa veya aynı secde âyeti başka başka meclislerde okunsa, herbiri için ayrı ayrı secde etmek vâcib olur
  Mehmet Dikmen  Paylaş
  Namazda Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazda secde ayetlerinden bir tanesini okuyan kimse hemen secdeye varır. Fakat üç ayet tek okuyan kimse secdeye vardığı zaman hem namazın hem de tilavet secdesinin secdesi kabul edilmektedir.namaz içinde tilavet secdesi nasıl yapılır,  tilâvet secdesi tilavet secdesi yapılışı nasıldır,  tilavet secdesinde ne okunur,  namaz içindeki tilavet secdesi nasıl yapılır ,  namazın içindeki tilavet secdesi