Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Ezanın Âdâbı Nelerdir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ezanın Âdâbı Nelerdir?

  Reklam
  Ezanın Âdâbı Nelerdir ?

  Ezanın başlıca edebleri şunlardır:
  1 - Ezana tâzim etmek, okunup bitinceye kadar dinlemek, bir işle meşgul ise, bu meşguliyeti bırakmak
  2 - Ezana, gerek dâvetine uyup cemaata giderek fiilen, gerekse ezandaki şehadetleri tekrar ederek kavlen icabet etmek
  Peygamber Efendimiz bir hadîs-i şerîflerinde:
  "Ezan nidâsını işittiğinizde, siz de müezzinin söylediklerini söyleyiniz" buyurmuşlardır
  Bu itibarla:
  Eşhedü en lâ ilâhe illâllah şehadeti işitilince,
  Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerîke leh, ve enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh Radıytü billâhi Rabben ve bi-Muhammedin Resûlen ve bi'l-İslâmi dînen (*) denilmelidir
  Birinci Eşhedü enne Muhammeden Resûlüllah nidasında, Sallallahu Aleyke ya Resûlâllah,
  İkincisinde ise Karret bike aynî yâ Resûlâllah demeli ve aynı anda başparmakların tırnakları veya işaret parmaklarının uçları hafifçe öpülerek gözlere sürülmelidir Bu, müstehabdır ve ezan için güzel bir edebdir İkamette böyle yapılmaz
  Hayye ale's-Salâh ve Hayye ale'l-Felâh denirken, Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm (**) denmelidir
  Sabah ezanında müezzinin Es-Salâtü hayrün mine'n-nevm demesine karşılık, Sadakte ve berirte ve bi'l-hakkı natakte denilmelidir
  * Kur'an bile tilâvet edilse, ezanı dinleyip icabet mendubdur Mescidde tilâvet olunuyorsa, fiilî icabet gerçekleştiğinden tilâvete devam edilir
  * Birden fazla ezan okunan yerlerde, birinciye icabet edilir
  * Cünübe icabet gerekir Hayızlı ve nifaslıya ise gerekmez İcabet esnasında müezzini geçmeyip her cümlede onu takip etmelidir
  Nihayet ezan bitince şu duâyı okumalıdır:
  اَللّهُمَّ رَبَّ هذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلاةِ الْقَائِمَةِ اتِ مُحَمَّدًا الْوَسيلَةَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذى وَعَدْتَهُ
  Allahümme rabbe hâzihi'd-da'veti't-tâmmeti ve's-salâti'l-kâimeti âti Muhammedeni'l-vesîlete ve'l-fazîlete veb'ashü makamen Mahmûdenillezî veadtehû (*)
  Bilhassa bu son duâyı okuyanların Hz Peygamber'in şefâatine mazhar olacakları, bizzat Efendimiz'den sahih bir hadîsle rivayet edilmiştir
  3 - Ezan ile ikamet arasında istiğfar edip dualar yapmak
  Hadîs-i şerîf'te, ezan ile ikamet arasında yapılan duâların red olunmayacağı beyan buyurulmuştur
  4 - Ezanı Allah'ın mağfiretine dâvet kabûl edip onu ganimet bilmek
  Ezanla İlgili Mes'eleler:
  * Bir Namaz İçin Birden Fazla Ezan ve İkamet Okunabilir mi?
  Cumadan başka hiçbir namaz için birden fazla ezan ve hiçbir farz namaz için de birden fazla ikamet getirilmez
  Binaenaleyh bir camide ezan ve ikametle vakit namazı mu'tad vechile kılındıktan sonra, tekrar cemaatle veya münferiden aynı namazı kılacak kimseler, ne ezan okurlar ne de ikamet getirirler Cuma namazında ise, iki ezan okunur Biri dış, diğeri iç ezandır İtibar iç ezanadır Zira Hazret-i Peygamber zamanında yalnız içte okunan ezan vardı Sonra insanlar çoğalınca Hazret-i Osman devrinde ikinci bir ezan daha okunmaya başlandı
  * Ezansız, İkâmetsiz Kılınan Namazlar Var mıdır?
  Vitir, bayram, terâvih gibi vâcib ve sünnet namazlar ve nafile namazlar için, ezan ve ikâmet yoktur Ancak kaza namazları için ezan ve ikamet getirilmesi sünnettir Zira ezan ve ikamet namazın sünnetleridir Vaktin sünneti değildir (*) Cenaze namazı için de ezan ve ikâmet yoktur
  * İkâmet veya Ezandan Birinden Biri Terkedilerek Namaz Kılınabilir mi?
  Evde veya kırda tek başına kılınacak farz namazlar için, hem ezan, hem de ikâmet getirilmesi efdaldir (**) Fakat ezan terkedilebilir, sadece ikamet de yeterlidir İkâmetin terkiyle sadece ezan okunması ise mekruhtur
  * Birden Fazla Kaza Namazı Kılınırken, Namaz Sayısınca Ezan ve İkâmet Getirmek Lâzım mıdır?
  Müteaddit kaza namazları başka başka yerlerde kaza edildiği takdirde, herbiri için ayrı ezan ve ikâmet lâzımdır Aynı mecliste kaza edilirse, her biri için ayrı ezan ve ikamet efdal ise de, ilk kaza namazı için ezan ve ikamet, diğerleri için sadece ikâmet de kifâyet eder
  * Bir Namaz İçin Vakti Gelmeden Ezan Okumak Câiz Olur mu?
  Vakti gelmeden hiçbir namaz için ezan okumak câiz olmaz Böyle bir ezanı yeniden okumak gerektir Çünkü ezandan beklenen vakti bildirmektir Vaktin öncesinde ezan okunması ile bu fayda sağlanamaz Ancak Ebû Yûsuf ve diğer üç İmama göre, yalnız sabah ezanı için vaktinden evvel ezan okunması câiz olur
  * Namaz için ezandan sonra "vakt-i salât" gibi bir tâbir ile ayrıca nida edilmesine tesvip, yani, namaz vaktinin girdiğini tekrar bildirmek denir Namaza kalkılmasında tenbellik ve ağır davranış karşısında böyle ihtarlarda bulunulmasını, sonradan gelen âlimler güzel görmüşlerdir
  * Cuma namazını kılamayan kimse, onun yerine ezansız ve kâmetsiz olarak öğle namazını kılar Çünkü ezan ve ikâmet, cemaatla kılınması müstehab olan farz namazlar içindir Halbuki Cuma günü öğle namazının cemaatle kılınması mekruhtur Bunun için ezan ve kâmet


  Mehmet Dikmen  Paylaş
  Ezanın Âdâbı Nelerdir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ezanı Müslüman olan herkesin saygısını göstermesi adaplarındandır. Ezan okunurken tekrar etmek, dinlemek ve sessiz olmak başlıca adaplarındadır.