Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Avret Yerleri Neresidir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Avret Yerleri Neresidir?

  Reklam
  Avret Yerleri Neresidir?

  Avret yerleri, erkek ve kadında örtülmesi farz olup başkalarına gösterilmesi harâm olan uzuvlardır Erkeklerde avret yerleri, göbekten diz kapağının altına kadar olan kısımdır Kadınlarda ise avret, yüz, el ve ayaklar dışında bütün vücuttur
  * 4 yaşına kadar olan çocuklar için avret yoktur, denmiştir Daha yukarı çocuklar için avret söz konusudur
  Avret, galiz ve hafif diye 2'ye ayrılır Galiz avret yalnızca ön ve arka mahallerdir Diğer taraf, hafif avrettir Bu ayırım namaz hakkında değil, nazar = bakmak hakkındadır
  * Setr-i avret, hem Hâlikın, hem de mahlûkun hakkıdır Bu sebeble, kendinden başka kimsenin bulunmadığı yerde (halvette) de kişinin örtünmesi gerekir
  * Necasetin giderilmesi, kendisine bakması helâl olmayan kimsenin yanında avretini açmadan mümkün olmuyorsa, namaz necasetli elbise ile kılınır Zira avretin açılması nehyedilmiş (yasaklanmış) tır Necasetin giderilmesi ise, emredilmiştir Bir işte emir ile nehiy bir araya gelse, nehyi yerine getirmek gerekir Zira def'-i şer, celb-i nef'a râcihtir
  * Necis olan elbise ile namaz kılmak, çıplak kılmaktan evlâdır Zira 2 beliyyeye mübtelâ olan kimse, onların eşitliği halinde dilediğini tercihde serbesttir Ehveni var ise, onu tercih etmelidir Necaset ise, çıplaklıktan ehvendir Yani necasetli elbise ile namaz kılmak, çıplak namaz kılmaya tercih edilir
  * Bir kimsenin temiz elbisesi olduğu halde, karanlık bir odada çıplak olarak namaz kılması câiz olmaz
  * Altını belli edecek şekilde ince veya naylon gibi şeffaf elbiselerle avret yerleri örtülmüş olmaz
  * Avret sayılan âzanın 4'te birinden az olan açılmalar, namazı bozmaz Dörtte birin üzerindeki açılmalar ise, namaza mâni olur
  * Namazda iken avret yeri açılsa da hiç beklemeden açılan yer kapatılsa namaz bozulmaz Bir rükün miktarı, yani üç kere sübhânallah diyecek kadar bekledikten sonra kapatılsa, namaz bozulmuş olur Bu örtünme işi tek elle yapılmalıdır Çift elle yapılan hareketler, amel-i kesire girer ve namazı bozar
  * Örtünecek kadar elbise bulamayan kimse, namazını ayaklarını kıbleye uzatıp oturarak îma ile kılar Ayakta dahi îma edebilir Fakat efdal olan oturarak kılmaktır
  * Erkekler ipek elbise ile namaz kılsa câiz değildir Ancak ipekten başka giyecek elbise bulamayan kimse, böyle elbise ile namazını kılar Çıplak olarak kılmaz
  * Erkeklerin elbiselerini giyinmiş ve başlarına takke örtmüş olarak namaz kılmaları müstehabdır Yalnızca avret yerleri kapalı olarak namaz kılmak câizse de, mekruhtur Zaruret halinde ise kerahet yoktur
  * Bir uzvun avret olması, başkalarına göredir Sahibine göre değildir Başkalarının göremeyeceği şekilde bu uzuvların örtülü olması kâfidir Buna binaen, bir kimse yakası geniş olan elbisesinin yakasından içteki avret yerlerini görse, namazı bozulmaz Başkası görse bozulur
  Mehmet Dikmen  Paylaş
  Avret Yerleri Neresidir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Avret yeri kadın ve erkekte farklılık gösterir. Erkeklerde göbek ve diz arası kadınlarda göğüs ve diz arası namaz kılacak bir kimse ise erkekler kollarını ve dize kadar olan kısmını açık bırakabilir. Bayanlar ise el yüz ve ayakları açık bırakır.kadının avret yerleri,  kadınların avret yerleri,  kadınların ayıp yerleri,  kadının 10 avret yeri,  avret neresidir,  bayanların hafif avret,  kadında avret yeri