Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Öğle ve yatsı namazının ilk sünnetleri terkedilebilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Öğle ve yatsı namazının ilk sünnetleri terkedilebilir mi?

  Reklam
  Cevabımız

  Müekked olan sünnetleri zaruret olmadan terketmek doğru değildir. Sünnet-i müekkedeleri yerine getirme dini hayatı kemale erdirmeyi ifade eder (Seyyid Şerif el-Cürcânî, a.g.e., s. 122). Zira bu tür sünnetler farz ibadetlerde yapılması ihtimal dahilinde olan kusurları telâfi için meşru kılınmışlardır (İbn Âbidîn, a.g.e., I,191). Bu sebeple sünneti müekkedeleri terketmek dinle alay kabul edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s) "sünnetimi terkeden şefaatime nail olamaz" buyurmuştur. Buna göre sünnet-i müekkedeleri terketmek mekruhtur. Buradaki terkten maksat özürsüz olarak sünnet olan fiili işlememekte ısrar etmektir.


  Sünnet-i müekkedeleri yerine getiren kişi ise sevap kazanır (Cürcânî, a.ge., s. 122). Meselâ sabah namazının farzından önce iki rekat, öğle namazının farzından önce dört rekat, sonra iki rekat, akşam namazının farzından sonraki iki rekat ile yatsı namazının farzından sonra kılınan iki rekatlık namazlar sünnet-i müekkede'ye örnektir (el-Mevsılî, el-İhtiyâr, İstanbul 1987, 465; Alaüddin el-Haskefî, ed-Dürrül-Müntekâ (Mecma'ul-enhur kenarında) I,130). Bu konuda Hz. Peygamber (s.a.s) günde belirtilen bu on iki rekat sünneti kılmaya devam eden kişiye Allah Teala'nın cennette bir köşk bina edeceğini haber vermektedir (Tirmizî, Salât, 189; Nesâî, Kıyâmül-leyl, 66; İbn Mâce, İkâmet, 100).


  Paylaş
  Öğle ve yatsı namazının ilk sünnetleri terkedilebilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sünnetler zorunlu olmasa da kılan için büyük hayırdır. Öğlen namazını kılan bir kimse Allahu teala o kişiyi cehenneme karşı haram kılacağı hadisi şeriflerde buyrulmaktadır.