Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Beş Vakit Namazın Günahları Temizlediği Doğru Mu.Bu Konuda Hadis Var Mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Beş Vakit Namazın Günahları Temizlediği Doğru Mu.Bu Konuda Hadis Var Mı?

  Reklam
  Hadîs-i şeriflerde, namazın beş vakit olduğunu gösteren delil sadece zikrettiğimiz Cebrâîl hadîsi değildir. Hadis kitaplarında zikredilen şu hadîsler de, namazın beş vakit olduğunu göstermektedir:

  Peygamber Efendimiz (s.a.s.), beş vakit namazı bir kimsenin evinin önünden geçen nehre benzetmiş ve: 'Bu nehirde günde beş defa yıkanan kimsede kir kalır mı?' diye sormuştur. Kendisini dinleyenler, 'Hiç kir kalmaz!' deyince: 'İşte beş vakit namaz da böyledir. Allah bu beş vakit namazla günahları siler süpürür.' buyurmuşlardır
  (Buharî, 'Mevâkît,' 6; Müslim, 'Mesâcîd,' 283-284).

  Benzer bir hadîste de, 'Beş vakit namazın, iki namaz arasındaki küçük günahlara keffâret olduğu' ifade edilir (Müslim, 'Tahâret', 14,15; Buhârî, 'Mevâkît', 4, 6).

  Müslüman olan birisine Peygamberimizin 'her gün beş vakit namaz' kılması gerektiğine dair emirleri de, namazın beş vakit olduğunu gösteren başka bir delildir (Müslim, 'Îmân' 8, 10, 29, 31; Buhârî, 'Îmân', 34).

  Hadîs kitaplarımızın özellikle 'Kitâbu's-Salât' bölümlerinde ve değişik münâsebetlerle daha başka bazı bölümlerde de yer alan bir takım hadisler de, namazın beş vakit olduğunu gösteren delillerdendir

  (bkz.: Müslim, 'İman', 8, 10, 29, 31; Buharî, 'Îmân', 34, Salât 1; Ebû Dâvûd, 'Tahâret', 97; Tirmizî, 'Salât', 159, 160, 434; İbn Mâce, 'Zekât', 1; Dârimî, 'Salât,' 208; Muvattâ, 'Salâtü'l-Leyl,' 14; Ahmet b. Hanbel, Müsned, 5/251; Hâkim, Müstedrek, 1/9).


  Sorularla İslamiyet
  Paylaş
  Beş Vakit Namazın Günahları Temizlediği Doğru Mu.Bu Konuda Hadis Var Mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Farz namazlar günahları sildiği gibi aynı zamanda kişiye sevap da kazandırmaktadır. Bir vakit namazını kılan kişi ne kadar erken kılarsa diğer vakte kadar yaptığı güzel şeyler sevap olarak yazılmaktadır.