Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Sabah Namazından Sonra Allah'ı Tealayı Zikretmek Ile İlgili Bilgiler Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sabah Namazından Sonra Allah'ı Tealayı Zikretmek Ile İlgili Bilgiler Nedir?

  Reklam
  Bil ki, gündüz yapılan zikir vakitlerinin en şereflisi, sabah namazından sonra yapılan zikirdir.
  181- Enes'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre demiştir ki, Resûlüllah Sallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
  "Kim sabah namazını cemaatla kıldıktan sonra oturur da, güneş do*ğuncaya kadar Allah'ı zikreder sonra (kerahet vakti çıktıktan sonra) iki rekât namaz kılarsa, tam bir hac ve ömre sevabı gibi olur, tam, tam...”[35]

  182- Ebû Zer'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur:

  "Kim, sabah namazının sonunda dünya kelâmı yapmadan, iki ayağını bükerek şunları on kez söylerse
  "Lâ ilahe illallâhu vahdehû lâ şerîke lehu, lehu'l-mülkü ve Jehu'J-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey'in kadîr"
  (Allah'tan başka ilâh yoktur. O birdir ve eşi yoktur. Mülk O'nundur ve ha m d O'nundur. Diriltir ve öldürür ve O her şeye muktedirdir.) ona


  on sevab yazılır, ondan on günah silinir, son derece yükseltilir ve o günü her nahoş şeyden güvencede olur, şeytandan korunur, Allah'a ortak koş*mak günahından başka hiç bir günahın da ona kavuşması uygun düşmez. (Çünkü Allah', şirkten başka günahları dilediğinde bağışlar. Şirk ise, tevbe ve istiğfar ile bağışlanır)."[36]

  183- Ashabdan Müslim b.El-Haris Et-Temîmî'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, Resûlüllah Sallahu Aleyhi ve Sellem ona fısıldaya*rak şöyle dedi:

  "Akşam namazını bitirdiğin zaman yedi kez:
  "Allâhümme ecirnî minennâr"
  (Allah'ım, beni ateşten koru) söyle. Zira sen bunu söyleyip de o gecende ölürsen, ateşten kurtuluş sana vacib olur. Sabah namazını kıldığın zaman yine aynı şeyi söyle. Zira sen, o gündüzünde ölürsen, ateşten kurtuluş sana vacib olur."[37]

  184- Ümmü Seleme (radıyallahu Anha) validemizden rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

  "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sabah namazını kılınca şöyle derdi:
  "Allâhümme es'elüke ilmen nâfi'an ve amelen mütekabbelen ve nzkan tayyiben"
  (Allah'ım! Senden faydalı ilim, makbul amel ve helâl nzık isterim).[38]

  185- Suheyb'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiştir ki; Resûlüllah sallahu Aleyhi ve Sellem, sabah namazından sonra bir şey söyle*yerek dudaklarını kıpırdatırdı. Ben sordum: Ya Resûlallah, bu söylemekte olduğun nedir? cevab olarak

  "Allâhümme bike uhâvilü ve bike usâviîü ve bike ukâtilü." (Allah'ım! İşlerimin düzelmesini senden isterim, Seninle korunurum ve Senin kudretinle cihad yaparım).[39] "Bu belirttiğim manada hadîsler çoktur. Bundan sonra gelecek olan bölümde, gündüzün ilk vaktinde söyle*necek zikirler, gözlerin aydın olacağı dualardır, lnşaallah Tealâ...
  Muhammed Beğavi'nin "Şerhu's-Sünne" adlı eserinden rivayet ettiği*mize göre, Alkame İbni Kays demiştir ki: Sabah namazından sonra alimin uyumasından dolayı arz, Allah'a şikâyette bulunur, diye bize nakledil*miştir.  [35] Tirmizî. (Tirmizî demiştir ki, bu.hasen bir hadistir.)

  [36] Tirmizî.
  [37] Ebû Dâvud. Nesâî. İbn-i Hibbân.
  [38] Ahmed b. Hanbel. İbn-i Mâce. Ibn-i Sünnî. Nesâî.
  [39] İbn-i Sünnî.


  Paylaş
  Sabah Namazından Sonra Allah'ı Tealayı Zikretmek Ile İlgili Bilgiler Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sabah namazının sünnet ve farzını uzatmak iyidir. Namazdan sonra ise güneşin çıkmasına yakın olan kısmında namaz kılınmadığı için bu saate zikir çekmek daha uygundur.sabah namazindan sonra allahi zikir etmek