Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Ahirette Namaz Kılanlar Iİe Kılmayanlar Arasında Bir Fark Söz Konusu Olacak Mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Ahirette Namaz Kılanlar Iİe Kılmayanlar Arasında Bir Fark Söz Konusu Olacak Mıdır?

  Reklam
  Namazı terketmek doğru değildir. Bunların durumu "Allah merhametlidir, benim ölmeme müsaade etmez." diyerek yemek yemeyi, su içmeyi bırakan adamların durumu gibidir. Allah namaz kılmayanlara ahirette nasıl muamele edeceğini bildirmiştir. Allah Kur'an'da namaz kılmayanlara azap edeceğini bildiriyor.

  Âhiretteki azapla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur:

  "Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik..."(Müddessir, 74/40-43).

  "Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır." (Meryem, 19/59, 60).

  "Vay o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazdan habersizdirler."(Mâûn, 107/4-5).

  Hz. Peygamber (asm) de şöyle buyurmuştur:

  "Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulü'nün zimmeti kalkar." (Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461).

  "Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur." (Buhârî, Mevâkît,13, 34; Nesâî, Salât,15).

  "Kim, önemsemeyerek üç cuma namazını terkederse, Allah Teâlâ onun kalbine mühür vurur." (Nesâî, Cumâ, 2; Tirmizî, Cuma 7; İbn Mâce, İkâme, 93).

  Adem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak, Muhammed aleyhisselâma inananlara farz edildi. Namaz kılmak, îmânın şartı değildir. Fakat namazın farz olduğuna inanmak, îmânın şartıdır.

  Namaz, dînin direğidir. Namazını devâmlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dînini kurmuş, İslâm binâsını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan, dînini ve İslâm binâsını yıkmış olur. Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki; "Dînimizin başı, namazdır. Başsız insan olmadığı gibi, namazsız da din olmaz."

  Peygamber (asm), cemâati terkedenleri şöyle yermektedir:

  "Vallahi içimden öyle arzu ediyorum ki, namaza durulmasını emredeyim de ikâme edilsin, sonra bir adama emredeyim halka namaz kıldırsın. Bu emirden sonra beraberinde odun demetleri olan bir kaç adamı, cemâate gelmeyen gurüha götürüp de üzerlerine evlerini cayır cayır yakayım." (el-Muvattâ', Cemâa 3; İbn Mâce, Mesâcid, 17).

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Ahirette Namaz Kılanlar Iİe Kılmayanlar Arasında Bir Fark Söz Konusu Olacak Mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazını kılan ve kılmayan kimseler bu dünyada da ahirette de Allahu tealnın tecellisi farklı olacaktır. Namazlarını kılan borcunu ödemiş gibi olur kılmayan ise borcunu diğer dünyada ödeyecektir.