Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Dört Mezhebe Göre Vaktinde Kılınmayan Vitir Namazının Kaza Hükmü Nedir ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Dört Mezhebe Göre Vaktinde Kılınmayan Vitir Namazının Kaza Hükmü Nedir ?

  Reklam
  Ebû Saîd (ra) anlatıyor: "Resûlullah (asm) buyurdular ki:
  "Vitir namazını kılmadan kim uyur veya unutursa hatırladığı veya uyandığı zaman hemen kılsın." (Ebu Davud, Tirmizi)
  Aradan çok müddet geçmiş olsa bile bir kimsenin kasten veya unutarak terk etmiş olduğu vitri kaza etmesi vaciptir. Vitr niyeti olmaksızın bu namazı kaza etmek caiz olmaz. (Fetava-yı Hindiyye)

  Hanefilere göre; Unutarak veya kasıtlı olarak vitri kılmayan kişinin aradan uzun zaman geçse bile kaza etmesi vaciptir.

  Hanbelilere göre;
  Vitri kazaya kalan kimsenin bunu şe’f namazıyla birlikte kılması sünnettir.


  Şafiilere göre;
  Vakti geçtikten sonra vitri kaza etmek sünnettir. Vakte bağlı bütün nafile namazlarda vitir gibi kazaya kaldıklarında kaza edilmeleri sünnet olur.

  Maliklere göre; Kişi uykudan uyandığında güneşin doğmasına sadece abdest alıp iki rekat namaz kılacak kadar bir zaman kalmışsa vitri kılmaz. Sabahın yalnızca iki rekatlık farzını kılar. Sabahın iki rekatlık sünnetini ise erteleyerek nafile namazların helal olduğu vakitle güneşin zevale ermesi arasında kılar. Kişi uykudan uyandığıunda güneşin doğmasına abdest alıp üç rekat namazla birlikte sabah namazını kılacak kadar zaman kalmışsa bu durumda hem vitri hem sabah namazının farzını kılar; şef namazını terkeder. Sabah namazının sünnetini de erteler.

  Kişi uykudan uyandığında güneşin doğuşuna sabah namazıyla birlikte beş rekat kılacak kadar zaman kalmışsa bu durumda hem şef namazını hem vitri hem sabah namazının farzını kılar. Sünnetini erteler. Fakat yedi rekat kılacak kadar vakit varsa bu namazların tümünü kılar.

  Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı


  Paylaş
  Dört Mezhebe Göre Vaktinde Kılınmayan Vitir Namazının Kaza Hükmü Nedir ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Vitir namazını vaktinde kılmamış ise ister bilerek ister unutmuş olsa da bazı alimlere göre kazasını kılmak sünnet iken bazılarına göre de vaciptir. 3. 3
  Vitir namazı bazı alimlere göre vacip kabul edildiği için kazası da zorunlu olmaktadır. Bazı alimlere göre ise vitrin kazasını kılmak sünnettir. Bu nedenle zorunlu değildir.