Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Hafif Sayılan Ve Temiz Olmayan Maddeler Ve Namazda Bağışlanan Miktarı Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Hafif Sayılan Ve Temiz Olmayan Maddeler Ve Namazda Bağışlanan Miktarı Nedir?

  Reklam
  1. At, katır ve eşeklerin sidikleri ile, eti yenen koyun, keçi, geyik ve karaca gibi evcil ya da yabanî hayvanların sidikleri ve bunların tersleri, Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre hafif pisliktir. Fetvaya esas olan bu görüştür. Ebû Hanîfe'ye göre ise bunlar ağır pislik çeşidine girer.

  2. Etleri yenmeyen hayvanlardan, doğan, atmaca, şahin, çaylak, kartal gibi havada terleyen hayvanların dışkıları.

  3. Her hayvanın öd kesesi, bu hayvanın dışkısı hükmündedir.

  Hafif pisliğin namazda bağışlanan miktarı, bulaştığı yer elbise ise, elbisenin tamamının dörtte biri; kol ve ayak gibi bedenin bir organı ise bulaştığı organın dörtte biridir. Bununla, kaçınılması güç olan, mesleği ve içinde bulunduğu kültür ortamı bakımından temizliğe tam dikkat edemeyen veya hayvancılıkla uğraşanların farkında olmadan karşılaştığı hafif pislikler için kolaylık getirilmiştir (İbnül-Hümâm, Fethul-Kadîr, I,135 vd.; el-Meydânî, el-Lübâb, I, 55; İbn Rüşd, Bidâyetül-Müctehid, I, 73; eş-Şîrâzi, el-Mühezzeb, I, 46; İbn Kudâme, el-Muğnî; I, .52; ez-Zühaylî, el-Fıkhul-İslâmî ve Edilletüh, Dimaşk 1405/1985, I, 115 vd.)

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Hafif Sayılan Ve Temiz Olmayan Maddeler Ve Namazda Bağışlanan Miktarı Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Necis sayılan her şey namaza engel olduğu için temizlenmesi ve namaza öyle durulması gerekir. Bedenden çıkan kan veya kusmuk yenmeyen hayvanların pislikleri yıkanması gerekir.