Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür?

  Reklam
  Müezzinin, sesin daha güçlü çıkmasına yardımcı olacağı için şahadet parmaklarının uçlarını kulaklarına götürmesi veya ellerini kulaklarının üzerine koyması müstehaptır. Çünkü bunu, sesin yükselmesine yardımcı olduğu için Peygamber Efendimiz (a.s.m) Hz. Bilal’e emretmiştir. (Nasbu’r-raye, 1/278) Şayet müezzin parmaklarını kulaklarına sokmadan ezan okursa, bunun da bir sakıncası yoktur. Zira parmakların kulağa sokmak asli bir sünnet değildir. (bk. Hidaye, Ezan Bölümü)

  Müezzinlik sâlih amellerin en faziletlilerinden biri olarak kabul edilmiştir. Hz. Peygamber, çeşitli hadislerinde müezzinlik görevinin önemini ve ezan okumanın faziletini belirtmiştir. (bk. Buhârî, Ezan, 4, 9; Ebû Dâvûd, Salât, 60) Bu rivayetler fıkıh literatüründe müezzinlikle ilgili hükümlerin kaynağını teşkil etmiştir.

  Müezzinin temyiz çağına gelmiş olması gerekir. Müezzin namaz vakitleri konusunda bilgi sahibi olmalıdır. İmamlık ve müezzinliğin aynı kişi tarafından yapılması âlimlerin çoğunluğuna göre müstehaptır. Bu iki görevden hangisinin daha faziletli olduğu hususu tartışmalıdır. Resûl-i Ekrem'in Medine'de birden fazla müezzininin bulunmasından hareketle, bir camide birden çok müezzinin görevlendirilebileceğine hükmedilmiştir. (Beyhakî, s-Sünenü'l-kübrâ, Haydarâbâd I/429)


  Müezzinin gür ve güzel sesli olması, ezanı ayakta ve yüksekçe bir yere çıkıp dinleyenlerin tekrarına imkân verecek şekilde yavaş okuması, sesin daha güçlü çıkmasına yardımcı olacağı için şahadet parmaklarının uçlarını kulaklarına götürmesi veya ellerini kulaklarının üzerine koyması, kıbleye yönelmesi, "hayye ale's-salâh" derken yüzünü sağa, "hayye ale'l-felâh" derken sola çevirmesi, sabah ezanında "tesvîb" yapması / esselâtü hayrun mine'n-nevm demesi , minarede dönerek okuması ve abdestli olması müstehaptır.

  Sorularla İslamiyet


  Paylaş
  Müezzin ezan okurken neden ellerini kulağına götürür? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müezzin ezan okurken yüksek sesle ve tertibe uygun bir şekilde okuması zorunludur. Bununla birlikte elini kulağına koyması sesinin daha gür çıkması içindir.kızların ellerini kulaklarına götürmesi