Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Kunut duasında "rabbina" şeklinde okunan bir kısım yoktur. Buradan ne anlaşılmalıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kunut duasında "rabbina" şeklinde okunan bir kısım yoktur. Buradan ne anlaşılmalıdır?

  Reklam
  Sual:
  Fıkıh kitaplarında bildiriyor ki sübhâne rabbike âyet-i kerimesi namazda duaların hepsine müfret olarak okumak (yani rabbike diyerek okumak ) yalnız kunut duasında cem (yani rabbinâ şeklinde) okumak sünnettir. Kunut duasında "rabbinâ" şeklinde okunan bir kısım yoktur. Buradan ne anlaşılmalıdır?

  Cevap;
  Şâfiî mezhebinde tek başına vitr kılan kişi kunut duasını okurken müfred (tekil) zamirlerle okumalıdır. Şöyle ki: “ihdin┠ve “âfin┠şeklinde değil de, “indinî” ve “âfinî” şeklinde telâffuz ederek duayı kendi şahsı için yapmalıdır. Yalnız, “Tebârekte rabbenâ'” cümlesindeki cemi (çoğul) zamirini müfrede (tekile) çevirmemelidir. Yani, “Tebarekte rabbî” dememelidir. İmam ise duaların tümünü cemi (çoğul) zamirleriyle okur. Meselâ, “ihdinî” ve “âfinî” şeklinde değil de, “ihdin┠ve “âfîn┠şeklinde okumalıdır.
  (el-Fıkhu ale’l-Mezâhibi’l-Erbaa)


  Prof.Dr.Ekrem Buğra Ekinci  Paylaş
  Kunut duasında "rabbina" şeklinde okunan bir kısım yoktur. Buradan ne anlaşılmalıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tekillik çoğuluk durumlarında değişen bir durumdur. Fakat Rabbina kelimesi namazı cemaat şeklinde kılındığı zaman imam tarafından bu şekilde okunur.