Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Teheccüd namazının vakti ne zamandır,hangi vakitte kılmak daha faziletlidir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Teheccüd namazının vakti ne zamandır,hangi vakitte kılmak daha faziletlidir?

  Reklam

  Yatsı namazından sonra daha uyumadan veya bir mikdar uyuduktan sonra kılınacak nafile namaza Salât-ı Leyl (Gece Namazı) denir. Bunun sevabı pek çoktur. Bir mikdar uyuduktan sonra kalkılıp kılınırsa, "Teheccüd" adını alır. (Ömer Nasuhi Bilmen)


  Teheccüd namazının vakti yatsı namazından sonra başlar, seher vaktine kadar devam eder. Yazın 2, kışın 3'de kılınır diye bir sınırlama yoktur. Önemli olan husus seher vaktinin girmesiyle teheccüd namazının vaktinin bitmiş olmasıdır.


  Seher vakti gecenin son altıda biridir. Yani güneşin batışından imsak vaktine kadar olan zamanın son altıda biridir. İmsak vaktinden bir buçuk, iki saat önceki vakittir.

  Âişe (ra) demiştir ki:


  Aziz ve celîl olan Allah, Peygamber’i (asm) gecenin bir bölümünde (hizbini yapmak üzere) uyandırırdı. (Resül-i Ekrem de) seher vakti girince hizbini (her gece devamlı yaptığı ibâde*tini) mutlaka bitirmiş olurdu. (Sünen-i Ebu Davud)


  Peygamber Efendimiz (asm), teheccüd (gece) namazını gecenin sonunda kılardı

  El-Esved şöyle demiştir: Ben Âişe'ye: Peygamber'in gece namazı nasıldı? diye sordum. Âişe (ra) şöyle cevâb verdi: Rasûlullah (asm) gecenin evvelinde uyurdu. Gecenin sonunda da kalkar, namaz kı*lardı. (Namazdan) sonra da yatağına dönerdi. Müezzin ezan okuma*ya başlayınca sıçrayıp kalkardı. Eğer kendisine bir ihtiyâç olmuşsa yıkanır, (yıkanmaya ihtiyâç) yoksa abdest alır ve (mescide) çıkardı. (Buhari)


  Peygamber Efendimiz (asm) sahurdan sonra da gece namazı kılmıştır

  Bize Saîd ibn Ebî Arûbe, Katâde'den; o da Enes ibn Mâlik'ten tahdîs etti ki, Allah'ın Peygamberi (S) ile Zeyd ibn Sabit (R) beraber sahur yemeği yemişler. Sahur yemeğini bitirdiklerinde Al*lah'ın Peygamberi namaza kalkmış ve namaz kıldırmiştır. (Râvî dedi ki Biz Enes'e: Sahur yemeklerini bitirmeleri İle namaza girmeleri arasında ne kadar zaman vardı? dedik. Enes: İnsanın elli âyet oku*yabileceği kadar, dedi. (Buhari)


  Teheccüdün en faziletli vakti:

  Peygamber Efendimiz (asm), Sahih-i Müslim'de Ebû Hureyre'den (ra) rivâyet edilen bir hadis-i şerifte teheccüd namazının en faziletli vaktini şöyle belirtmiştir: "Farz namazdan sonra en faziletli namaz gece namazıdır. Geceyi iki kısma bölersen son kısmı namaz için en faziletli vakittir. Eğer geceyi üçe bölersen ortası en faziletli vakittir."
  Tecrid-i Sarih Tercümesi  Paylaş
  Teheccüd namazının vakti ne zamandır,hangi vakitte kılmak daha faziletlidir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Gece namazı peygamber efendimizin önem verdiği bir namazdır. Duaların da kabul edildiği andır. Gece namazının kılındığı an imsak vaktinden önceki zamandır.peygamberimiz hangi saatlerde uyurdu