Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Namaz içindeki yapılması şart olan hareketler ne manaya gelir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namaz içindeki yapılması şart olan hareketler ne manaya gelir?

  Reklam

  Niyet:
  Kalbin bir şeye karar vermesi, hangi işin ne için yapıldığının dile getirilmesi demektir. Allah'ın(cc)emrini tamamlamak suretiyle yerine getirerek Allah'a (cc)‘evet’ demeyi kastetmektir.

  İftitah tekbiri (başlama tekbiri):
  Dünyayı "Allahuekber" diyerek elimizle arkamıza atıp Allah’ın (cc) rahmet kucağına sığınmaktır. Allah’ın (cc)her şeyden büyük olduğunu tekbir getirerek tasdik etmektir.

  Kıyam (ayakta durmak):
  İnsan namazdaki bu rükünle devamlı olarak kıyamda Allah’ı zikreden meleklerin ve ayakta duran ağaçların ibadetlerini temsil eder. Kıyam insanın bedeniyle ve kalbiyle ebedi bir Zat'ın (cc)huzurunda ayakta durmasıdır. Kıyamda başın eğik olması kalbinin tevazuuna ve kibirden uzak oluşuna işarettir.

  Kıraat (okuma):
  Allah’ın (cc)kusursuz mükemmelliğine, benzersiz güzelliğine, sonsuz rahmetine karşı “Elhamdülillâh” demekle şükretmektir. Ayrıca bütün işlerin Allah'ın (cc)yardımıyla olduğunu ve bütün hamdın O’na (cc)mahsus olduğunu belirtmektir. “iyyâke na’büdü ve iyyâke nesteîn (yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz)” diyerek sonu olmayan bir Zat’a (cc)bağlanmaktır.

  Rüku (eğilmek):
  İnsan bu vaziyetiyle, devamlı olarak rükuda Allah’a (cc)kulluk eden meleklerin ve rüku halindeki bütün dört ayaklı hayvanların ibadetlerini temsil eder. Rüku bütün kâinatla beraber insanın güçsüzlük ve fakirliğini görerek “Sübhane rabbiyel azîm” deyip büyük olan Rabbini zikretmesidir. Allah’ın (cc)büyüklüğünü tekrar ede ede kalpte yerleşip kökleşmesine çalışmak ve başı rükudan Allah'ın (cc)rahmetini ümit ederek kaldırmaktır.

  Sücud (secde etmek): İnsan, bu vaziyetiyle, devamlı olarak secde halinde Allah’a (cc)ibadet eden meleklerin ve adeta secde halindeymiş gibi duran sürüngenlerin ibadetlerini temsil eder.

  Secde Allah’tan (cc)gayri olanı terk ederek O’nun (cc)kusursuz güzelliğine kudsi isimlerine, sıfatlarına ve mükemmelliğine karşı hayret ve alçak gönüllülükle “sübhane rabbiyel a’l┠diyerek zikretmektir.“Kulun rabbine en yakın olduğu an secde anıdır.” (Müslim)

  Ka’de (oturmak): İnsan bu vaziyetiyle, devamlı oturarak ibadet eden meleklerin ve oturur gibi görünen taşların, dağların ibadetlerini temsil eder. İnsan sahip olduğu her şeyin Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu tahiyyat ile tasdik eder. Allah’ın birliğine ve resulüne şahidlik etmekle imanını yeniler. Teşehhüt, bir nevi miraç olan namazda, miraçta Cenab-ı Hak ile Efendimiz (asm)arasındaki kudsi sohbeti hatırlamaktır.  Paylaş
  Namaz içindeki yapılması şart olan hareketler ne manaya gelir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namaz sırasında yapılan hareketlerin hepsinin bir ismi ve anlamı bulunmaktadır. Arapça olan bu kelimeler yapılan hareketlere göre hareketleri tanımlayan anlamı bulunmaktadır.