Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Bir Müslümana Namaz kaç yaşında farz oluyor Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir Müslümana Namaz kaç yaşında farz oluyor

  Reklam
  İnsanın bir emir veya yasakla sorumlu tutulabilmesi için, öncelikle akıllı ve çocukluk devresinden kurtulup bâliğ olması şarttır. İslâm'da sorumluluk durumunda olan kimselerin yapmaları veya yapmamaları gereken bir takım emir ve yasaklar vardır.
  Bunlar; farz, vacip, sünnet, müstehab helâl, mübah, mekruh, haramdır. Müslümanlar da bunlardan bir kısmını yapmakla, bir kısmını da yapmamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülükler, büluğ çağı dediğimiz yaşa gelince başlar. Bu nedenle İslâm'ın bülûğ çağı ile çok yakından ilgisi vardır.
  Bülûğ çağının başlangıcı en erken, kızlarda dokuz, erkek çocuklarda onbir yaşın bitimidir.Buluğ çağına girme alametleri görüldüğü andan itibaren de İslâmî sorumluluklar başlar. Bu yaşa gelmeyenlere İslâmî sorumluluk yüklenmemiştir. (Tecrid-i Sarîh)
  "İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'e göre, gerek erkek, ve gerek kızlar için bülûğ yaşının son sınırı onbeş yaştır. (Mecelle) Hanefî mezhebinde fetva da buna göre verilmiştir. Şâfiî ve Hanbelî mezhebinde bülûğ yaşının son sınırı onbeş, Mâlikî mezhebinde onsekiz yaş olarak belirlenmiştir." (İslam Fıkıh Ansiklopedisi)
  Anlaşılacağı üzere oruç, namaz gibi ibadetlerin farz olması için buluğ çağına girmek gerekir. Eğer buluğ çağına girme alameti görülmediyse namaz vb. ibadetler 15 yaşından itibaren kişiye farz olur.
  SİE  Paylaş
  Bir Müslümana Namaz kaç yaşında farz oluyor Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bir Müslüman buluğ çağına girdiği zaman namaz kılması kendisine farz olur. Bundan önce ayetleri ve kılınışı öğrenerek buluğ çağına geldiğinde ise namaz kılmaya başlar.namaz kaç yaşında farz olur sorularlaislamiyet,  namaz kaç yaşında farz olur sorularla islamiyet