Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Teşehhüd miktarı oturduktan sonra abdest bozulursa namaz tamamlanmış sayılır mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Teşehhüd miktarı oturduktan sonra abdest bozulursa namaz tamamlanmış sayılır mı?

  Reklam
  Namazdayken abdest, gusül, teyemmüm, mesh veya cebireyi bozucu bir durum meydana gelirde, namaz kılan kişi henüz selam verip namazı tamamlamamış olursa namaz bozulur. Hanefiler dışındaki diğer mezhepler bu hükümde ittifak etmişlerdir.

  Hanefiler dediler ki: Abdest, teyemmüm, gusül, mesh ve cebireyi bozan bu durumlar, son kadede teşehhüd miktarı oturmadan önce vuku bulursa namazı bozarlar. Ama son kadede teşehhüd miktarı oturduktan sonra vukubulursa, kuvvetli görüşe göre namazı bozmazlar. Bu durum her ne kadar abdesti bozmuş olsa bile namaz tamamlandığı için namazı bozmaz.

  Namazda iken abdesti bozulan birisi isterse abdest alıp namazı kaldığı yerden devam eder, isterse yeniden kılar. Namaza kaldığı yerden devam etmesi için namazı bozacak konuşmada veya harekette bulunmaması gerekir.

  Namazda bulunan kimseden burun kanaması veya kusuntu gibi, istekle olmayan abdesti bozacak bir şey meydana gelse, o kimse serbest olur: Dilerse abdest alıp yeniden namaz kılar.

  Buna namaza yeniden başlama "istinaf-ı salât" denir. Faziletli olan da budur. Dilerse, namaza aykırı hiç bir şeyle uğraşmaksızın en yakın yerdeki su ile abdest alır ve tek başına idiyse, bu abdest aldığı yerde veya evvelce namaza başlamış bulunduğu yerde namazının geri kalan kısmını tamamlar. Bir imama uymuş idiyse, evvelki yerine dönüp orada namazını tamamlar. İmama uymanın sıhhatına engel olacak bir yerde durup oradan tekrar imama uyamaz. Ancak cemaatla kılınan namaz bitmiş olursa, o zaman yalnız başına namaz kılan gibi hareket eder. Bu namaz kılışa da, başlanan namaza devam (bina-i salât) denir.

  Böyle bir kimse abdest almak için yakın suyu bırakıp uzağa gitse veya gidip gelirken Kur'an okusa veya bu arada avret yeri açılsa, artık namazı bina edemez (başladığı namazdan geri kalan kısmı kılamaz). Yeniden namaz kılması gerekir. Özürlü de özrü dışındaki bir nedenden dolayı abdesti bozulursa yukarıdaki hükümler onun için de geçerlidir.

  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Teşehhüd miktarı oturduktan sonra abdest bozulursa namaz tamamlanmış sayılır mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazın tamamlandığı an selam verme ile gerçekleştiği için selamdan önce herhangi bir nedenle abdest bozulacak olursa abdestin yenilenip namazın tekrar kılınması gerekmektedir.