Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Namazların birleştirilerek (cem edilerek) kılınması hangi şartlarda mümkündür? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazların birleştirilerek (cem edilerek) kılınması hangi şartlarda mümkündür?

  Reklam
  Belirli şartları taşıyan her Müslüman'a günde beş vakit namaz farzdır. Her namaz kendi vakti içinde edâ edilmek üzere farz kılınmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de : "Namaz, müminler üzerine belli vakitlerde edâ edilmek üzere farz kılınmıştır" (Nisa Suresi, ayet 103) buyrulmaktadır. Bu itibarla normal şartlar içinde her namazın vaktinde kılınması gerekir.

  Hanefi mezhebine göre hac mevsiminde arefe günü Arafat ve Müzdelife'nin dışında hiçbir yerde namazların birleştirilerek kılınması caiz değildir. Diğer mezheplerde cem‘, belirli sebep ve şartlarla câiz görülmüştür.

  Beş vakit namazın vakitlerine titizlikle uyulması gerekir. Ancak bazı özel durumlarda, ihtiyaç ve zaruret sahiplerine de cem‘ ruhsatı tanınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur: Cem‘, bir ruhsat ve kolaylaştırmadır; gerektiğinde bu ruhsattan istifade edilmelidir. Sünnî fıkıh mezheplerine göre kural, her namazın kendi özel vaktinde kılınmasıdır. Ancak geçerli bir mazeretin olması durumunda cem‘ yapılabilir. Namaz dinin direği kabul edildiği için, hiçbir mazeret nedeniyle terkine izin verilmemiş, fakat kılınabilmesi için birtakım kolaylıklar getirilmiştir. Bu bakımdan olağan dışı durumlarda, alışkanlık haline getirmemek kaydıyla ve belirli şartlarla cem‘ yapılabilir

  Bununla birlikte, Hz. Peygamber'in sahih hadisleri ve uygulamaları dikkate alındığında, yolculuk, hastalık, günümüzde doktorların ameliyatta bulunması gibi ihtiyaç veya meşguliyeti bulunanlar zorunluluk hallerinde öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazları duruma göre takdim veya tehir edilerek birlikte kılınabilir. Birleştirilerek kılındığında, iki namaz arasındaki sünnet namazlar terk edilir; her bir farz için ayrı kamet getirilir. Mesela Cem-i takdim yapılacaksa; Öğle namazının ilk sünneti kılınır. Öğle namazının farzı kılındıktan sonra öğlenin son sünneti ve ikindinin ilk sünneti kılınmadan ikindinin farzı kılınarak namazlar bitirilmiş olur.

  Durum akşam ve yatsı namazı içinde aynıdır. Akşam namazının farzı kılındıktan sonra akşamın sünneti ve yatsının ilk sünneti kılınmadan yatsı namazının farzına geçilir. Yatsı namazının farzı son sünneti ve vitir kılınarak namazlar tamamlanmış olur.

  Cem’ yapılırken dikkat etmemiz gereken hususlar vardır. Bunlar; Sabah namazı hiçbir şekilde cemedilemez. Cem‘ yalnızca öğle ile ikindi ve akşam ile yatsı arasında olabilir. Şayet cem‘-i takdîm yapılacaksa, meselâ öğle ile ikindi, öğlenin vaktinde birlikte kılınacaksa, öğle namazına başlarken cem‘ yapmaya niyet etmek gerekir. Öğle ile ikindi cem‘ ediliyorsa önce öğle, sonra ikindi kılınmalıdır. Cem‘ yapılırken, iki namazın ara vermeksizin peşi peşine kılınması (muvâlât) gerekir.

  Akşam ile yatsının cem‘-i takdîm olarak birlikte kılınması durumunda vitir namazının ne olacağı konusunda da ağırlıklı görüş, bunun yatsı namazına tâbi olduğu ve dolayısıyla yatsı namazı kılındıktan sonra kılınabileceği yönündedir.

  Ahmet ÜNAL
  Vaiz  Paylaş
  Namazların birleştirilerek (cem edilerek) kılınması hangi şartlarda mümkündür? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Namazların birlikte kılınması anlamına gelen cem' etme sadece zor zamanlarda ve namazı eda edecek imkanın bulunmadığı zamanlar için geçerlidir. Hac zamanında ve doktorların uzun süren ameliyatları gibi zaruri durumlarda geçerlidir.