Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Allah (c.c)ın affına güvenerek namaz kılmamanın hükmü nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Allah (c.c)ın affına güvenerek namaz kılmamanın hükmü nedir?

  Reklam
  "Nasıl olsa Allah affeder." diyerek namazı terketmek doğru değildir. Bunların durumu "Allah merhametlidir, benim ölmeme müsaade etmez." diyerek yemek yemeyi, su içmeyi bırakan adamların durumu gibidir. Allah namaz kılmayanlara ahirette nasıl muamele edeceğini bildirmiştir. Allah Kur'an'da namaz kılmayanlara azap edeceğini bildiriyor.Âhiretteki azapla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurur:
  "Onlar suçlulara sorarlar: Sizi Sakar cehennemine sürükleyen nedir? Suçlular şöyle cevap verirler: "Biz namaz kılanlardan değildik..."(Müddessir, 74/40-43).
  "Onlardan sonra öyle bir nesil geldi ki, namazı terkettiler, heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Fakat tövbe edip, iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır." (Meryem, 19/59, 60).
  "Vay o namaz kılanların haline ki, onlar kıldıkları namazdan habersizdirler."(Mâûn, 107/4-5).
  Hz. Peygamber (asm) de şöyle buyurmuştur:
  "Bilerek namazı terkeden kimseden Allah ve Resulü'nün zimmeti kalkar."(Ahmed b. Hanbel, IV, 238, VI, 461).
  "Kim ikindi namazını terkederse ameli boşa gitmiş olur." (Buhârî, Mevâkît,13, 34; Nesâî, Salât,15).
  "Kim, önemsemeyerek üç cuma namazını terkederse, Allah Teâlâ onun kalbine mühür vurur." (Nesâî, Cumâ, 2; Tirmizî, Cuma 7; İbn Mâce, İkâme, 93).
  Adem aleyhisselâmdan beri, her dinde bir vakit namaz vardı. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak, Muhammed aleyhisselâma inananlara farz edildi. Namaz kılmak, îmânın şartı değildir. Fakat namazın farz olduğuna inanmak, îmânın şartıdır.Namaz, dînin direğidir. Namazını devâmlı, doğru ve tam olarak kılan kimse dînini kurmuş, İslâm binâsını ayakta durdurmuş olur. Namazı kılmayan, dînini ve İslâm binâsını yıkmış olur. Peygamberimiz (sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki; "Dînimizin başı, namazdır. Başsız insan olmadığı gibi, namazsız da din olmaz."Peygamber (asm), cemâati terkedenleri şöyle yermektedir:
  "Vallahi içimden öyle arzu ediyorum ki, namaza durulmasını emredeyim de ikâme edilsin, sonra bir adama emredeyim halka namaz kıldırsın. Bu emirden sonra beraberinde odun demetleri olan bir kaç adamı, cemâate gelmeyen gurüha götürüp de üzerlerine evlerini cayır cayır yakayım." (el-Muvattâ', Cemâa 3; İbn Mâce, Mesâcid, 17).
  S.İslmyt  Paylaş
  Allah (c.c)ın affına güvenerek namaz kılmamanın hükmü nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Peygamber efendimiz Allahu tealanın rahmetine sığınarak bilerek günah işlemeye devam eden kişilerin doğru bir şey yapmadığını bildirmiştir. Bu durum şeytanın bir vesvesesi sayıldığı için namaz kılmak bir kaç dakikamızı alacağı için en doğrusu namaz kılmaktır.namazın affı varmı,  allahın affı kaçtır,  namaz kılanların ahiretteki durumu,  namazin affi varmidir,  allah cc affı,  soru namaz kılmamanın zararı nedir,  namaz kılmamanın hükmü