Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Namazı terk edenin, cemaati terk edenin, vaktinde kılmayanın hükmü ! Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazı terk edenin, cemaati terk edenin, vaktinde kılmayanın hükmü !

  Reklam
  Soru: Namazı terk edenin hükmü nedir? Namazı Müslümanların cemaatiyle birlikte kılmayıp tembellik yaparak evinde kılanın hükmü nedir? Namazın vaktini geçirerek edâ edenin hükmü nedir?

  Cevap: Burada üç mes’ele söz konusudur:

  Birinci Mes’ele: Namazı terk etmek kişiyi dînden çıkaran bir küfürdür. Namaz kılmayan kişi dînden çıkmış bir kâfirdir. Eğer evli idiyse, nikâhı geçersiz olur. Kestiği hayvanın eti yenmez. Ne orucu ne de sadakası kabûl olunmaz. Mekke’ye gitmesi ve Harem’e girmesi câiz değildir. Ölünce yıkanması câiz değildir. Kefenlenmez ve üzerine (cenâze) namazı kılınmaz. Müslümanlar ile beraber defnedilmez. Sahraya çıkarılır, kendisine bir kuyu kazılıp oraya gömülür. Namaz kılmadığını bildiği bir yakını öldüğünde üzerine namaz kılsınlar diye onu getirip insanları aldatması kişiye helâl değildir. Çünkü kâfirin üzerine cenâze namazı kılmak harâmdır. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurur: “Onlardan ölen birinin üzerine, ebedî olarak aslâ namaz kılma ve onun kabri başında durma! Çünkü onlar, Allah’a ve Rasûlüne kâfir oldular.” (Tevbe, 84) Yine şöyle buyurur: “(Kâfir olarak ölüp) cehennemlik oldukları kendilerine apaçık belli olduktan sonra, akraba bile olsalar, müşriklerin affedilmelerini istemek, ne Peygamberin, ne de müminlerin yapacağı bir iş değildir.” (Tevbe, 113)

  Cemaatle beraber namaz kılmayıp namazı evinde kılan kişi mes’elesine gelince, o kişi fâsıktır, kâfir değildir. Ancak bunda ısrar ederse fâsıklarla beraber değerlendirilir ve o kişinin adâlet vasfı yok olur.

  Namazın vaktini geçirmek mes’elesine gelince, onun günahı cemaatle namaz kılmayanın günahına nisbetle daha şiddetlidir. Herhangi şer‘î bir özür olmadan namazın vaktini geçirmek harâmdır, câiz değildir. Vaktinden sonra kılsa bile böyle bir durumda namazı kabûl edilmez. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: Kim bizim dînimiz üzere olmayan bir amel ile amel ederse, o merdûdtur.” [Müslim (1718)] Her hâlükârda namaz mes’elesi mü’minin alabildiğine özen göstermesi gereken oldukça önemli bir konudur. Namaz Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’in de buyurduğu gibi İslâm’ın direğidir. Kimin binâsında direk yoksa, onun binâsı asla ayakta kalamaz. Müslümanların namaz konusunda birbirleriyle nasihatleşmesi, namazı birbirlerine emretmeleri ve namaz hususunda hırslı olmaları gerekir.
  Paylaş
  Namazı terk edenin, cemaati terk edenin, vaktinde kılmayanın hükmü ! Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Evi camiye yakın olup da camiye gitmeyen kişi peygamberimiz tarafından hoş karşılanmamıştır. Namazı terk etmek ise bu dünyada ayıracağı bir kaç dakikalık zamanı ahirette ateşte vermeyi tercih ediyor.namaz vaktini geçirmek,  namaz vaktini bilerek geçirmek