Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Tembellikten dolayı namaz kılmamak büyük günah mıdır? Böyle yapan kimse kafir olur mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Tembellikten dolayı namaz kılmamak büyük günah mıdır? Böyle yapan kimse kafir olur mu?

  Reklam




  Namaz kılmamak büyük günahlardandır; buna rağmen namaz kılmayan kişi kafir olmaz, sadece günahkar olur. Allah dilerse onu affeder, dilerse cezalandırır.

  Namaz;
  Kur'an, Hadîs ve İcma' ile sâbit olan kesin bir farzdır. Aklı başında, erginlik çağına girmiş olan her Müslüman için, edâsı lâzım gelen pek yüksek bir vazifedir. Bu mühim farz ibâdeti yerine getirenler, Allah Teâlâ'nın pek çok lütuf ve inayetlerine ererler.
  Namazın farz oluşunu inkâr etmek, mü'mini dinden çıkarır. Ancak farz olduğunu inkâr etmeksizin tembellikten dolayı bu ibâdeti yapmayan kimseler ise, mânevi yönden büyük zarar ve kayıplara uğrarlar.
  Kur'ân-ı Kerîm'de birçok âyette, mü'minler namaz kılmakla emredilmişlerdir. Namazın mü'minler üzerine kat'î bir borç ve vazife olduğunu ise, şu âyet-i kerîme bildirmektedir:
  "Muhakkak namaz, vakitlendirilmiş (belli vakitlere tahsis edilmiş) olarak mü'minlere farz olmuştur." (Nisâ, 4/103).
  Hadîs-i şerîf'te ise, bu hususta şöyle buyrulur:
  "Allah Teâlâ Müslüman olan her erkek ve kadına, günde beş vakit namazı farz kılmıştır." (Mecmuaü'l Enhur (Şerhû Damad), İhya Neşri, 1/68; bk Buhari, Zekat, 1, 64)
  Namaz, Hicretten on sekiz ay evvel, Mi'rac Gecesi'nde beş vakit olarak farz kılınmıştır. Mi'rac'tan evvel de Resûlüllah Efendimiz (asm) ve mü'minler namaz kılarlardı. Fakat kılınan bu namazlar, günde (sabah-akşam olmak üzere) iki vakitten ibaretti; ayrıca da farz değil, mendub idi.


  Paylaş
  Tembellikten dolayı namaz kılmamak büyük günah mıdır? Böyle yapan kimse kafir olur mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam




  Tembellik bir Müslümana yakışmayacak bir davranıştır. Namaz kadın ve erkeğe farz kılınmıştır. Bu farzın önüne hiç bir engel durmaması gerekir.