Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Vitir namazında, kunuttan önce tekbir almak ve elleri kaldırmakla ilgili delil var mı? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Vitir namazında, kunuttan önce tekbir almak ve elleri kaldırmakla ilgili delil var mı?

  Reklam
  Vitir namazında, kunuttan önce tekbir almak ve elleri kaldırmakla ilgili delil var mı?


  Evvela; şunu bilmek gerekir ki; kötü anlamıyla bidat demek, dindeki bir sünneti kaldırıp yerine başka bir şey uydurmak demektir. (Neylu'l-Evtar, III/52). Yoksa ayet ve hadislerde açıkça belli olmayan her şey bidattir demek, doğru olmadığı gibi böyle bir sözün kendisi bidattir. Çünkü, 1500 yıldır, İslam müçtehitlerinin ortaya koydukları belli metotlar çerçevesinde, Kur'an ve sünnetten hükümler çıkardıkları veya kıyas ve maslahat yoluyla, ayet ve hadisin vermek istediği mesajın esprisini yakalayarak, o espriye uygun hükümler ortaya koydukları bilinmektedir. Ve buna hiç kimse bidat dememiştir. Aksi takdirde, İslam ümmetinin en büyük âlimlerini ehl-i bidat kabul etmek lazım gelir ki, büyük bir cehalettir.

  İkincisi: Vitir namazı, İmam Azam'a göre vaciptir, diğer imamlara göre sünnettir.

  Üçüncüsü: Hanefî mezhebine göre, kunut duası, vitir namazının üçüncü rekatında, rükudan önce, eller kaldırılarak, tekbir getirildikten sonra okunur. (el-Fıkhu'l-İslamî, I/826). Çünkü, Hz. Ali (ra)'den gelen bir rivayete göre, Hz. Peygamber (asm) kunut okuyacağı zaman, önce tekbir getirir sonra kunut okurdu.(bk. a.g.e).

  Hanbelilere göre, kunut duası rukudan sonra okunur.

  Şafiilere göre ise, kunut sabah namazında bir de Ramazan ayının ikinci yarısında, rükudan sonra okunur.(a.g.e).

  İbn Abidin'in belirttiğine göre, Hanefi mezhebinde, kunut duasını okurken, elleri kaldırmak sünnettir. Tekbir getirmenin vacip olduğunu söyleyenlerin yanında sünnet olduğunu söyleyenler de vardır. İbn Abidin sünnet olduğunu tercih edenlerdendir. (İbn Abidin, II/6; I/468).


  Paylaş
  Vitir namazında, kunuttan önce tekbir almak ve elleri kaldırmakla ilgili delil var mı? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Vitir namazını kılan kunut duasını okumadan önce elleri kaldırmak bazı alimlere göre vacip diğer alimlere göre ise sünnet olarak kabul edilmektedir.vitir namazinda üçüncü rekattaki tekbirin hükmü nedir,  vitir namazında tekbir almayı unutmak,  kunut tekbiri nasıl alınır,  vitir namazında tekbiri unutmak,  vitirde tekbiri unutmak,  vitir namazında eller neden kaldırılır,  vitir namazında ellerin kaldırılması