Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Namazda sureleri okurken besmele çekmek yeterli midir, yoksa euzu besmele mi çekilmelidir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Namazda sureleri okurken besmele çekmek yeterli midir, yoksa euzu besmele mi çekilmelidir?

  Reklam
  Namazda sureleri okurken besmele çekmek yeterli midir, yoksa euzu besmele mi çekilmelidir?


  Eller bağlandıktan sonra birinci rekatta Sübhâneke'yi okumak, sonra da Fâtiha'ya başlamadan evvel Eûzü-Besmele çekmek; diğer rekatların başında da Besmele çekmek sünnettir. Sünnete uygun olan bu şekildir.
  Zamm-ı sûreden evvel Besmele çekilmez. Yalnız İmam-ı Muhammed, hafî kırâetle kılınan namazlarda Fâtiha'dan sonra okunacak sûre başında Besmele çekilmesini caiz görür. Ancak fukahanın çoğu, okunmaması üzerinde durmuştur.
  Malikilere göre, Fatiha ile süreden önce taavvüz ve besmele getirmek mekruhtur. Bunun delili daha önce geçmiş bulunan Enes (ra) in hadisidir. Hz. Peygamber (as) Ebu Bekir ve Ömer namaza
  "Elhamdulillahi rabbil alemin" ile başlarlardı
  Hanefi mezhebine göre ise sadece birinci rekatta taavvüz (euzü) okunur.
  Şafii ve Hanbelilere göre, kıraatten önce her rekatın başında "euzubillahimineşşadanirracim" demek suretiyle gizlice taavvüzde bulunmak sünnettir.
  Hanefi ve Hanbelilere göre her rekatta gizli olarak besmele çekilir. Şafiilerce açıktan okunan namazlarda besmele açıktan söylenir.
  Buna göre Hanefiler ilk rekatta taavvüz (euzü) ve besmeleyi, diğer rekatlarda da sadece besmeleyi okumak sünnettir.
  Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise, her rekatta taavvüz (euzü) ve besmeleyi söylemek sünnettir.
  Maliki mezhebinde ise hiç bir rekatta taavvüz ve besmele çekilmez. (İslam Fıkhı Ansiklopedisi- Prof. Dr. Vehbe Zuhayli)
  İmama uyan bir kimse “Subhaneke” yi okur ve susar. Başka bir şey okumaz. Aynı şekilde diğer rekatlara kalktığında da besmeleyi okumaz. Fakat buna rağmen okursa namazı bozulmaz. Ama okumaması her halükarda en doğrusudur. (Ömer Nasuhi BİLMEN, İslam İlmihali


  Paylaş
  Namazda sureleri okurken besmele çekmek yeterli midir, yoksa euzu besmele mi çekilmelidir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu konuda alimlerin farklı görüşleri söz konusudur. Bazı alimlere göre besmele çekilmesi zorunlu değil bazılarına göre sünnet olarak kabul edilmektedir.namazda besmele çekilen yerler,  banyoda besmele cekilirmi,  namazda surelerin başında besmele çekilir mi,  namazda her rekata başlarken besmele çekilirmi,  namazda euzu besmele yerine besmele,  namazda euzu yerine besmele,  ihlas okurken besmele cekilirmi