Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Kıyamda ve rükuda ayakları, topukları birleştirmek sünnet midir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kıyamda ve rükuda ayakları, topukları birleştirmek sünnet midir?

  Reklam
  Kıyamda ve rükuda ayakları, topukları birleştirmek sünnet midir? Kaynağı nedir, hangi mezhebe göredir?

  Yazar: Sorularla İslamiyet 2011-06-15

  Namazda kişi ayakta iken, iki ayak arasında bir açıklığın bulunması dört mezhebin de ön gördüğü bir husustur. Ve bu husus mendup veya sünnet olarak ifade edilmiştir. Çünkü, ayakların bitişik olması, huşua aykırı bir zorlanma, bir tekellüftür.
  Hanefilere göre, bu açıklık, dört parmak kadardır. Şafiilere göre, bu bir karış miktarıdır. Malikî ve Hanbelilere göre ise, bu açıklık insanların örfünde aşırı sayılmayacak, vasat bir şekilde ayarlanmalıdır.(el-Fkhu’l-İslamî, I/695).
  Rükudayken topukları birleştirme konusuna gelince:
  Bilindiği üzere, sünnet demek, Hz. Muhammed (asv)’in söz, fiil ve takrirleri demektir. Hadislerde böyle bir sünnete rastlayamadık.
  Bedaiu’s-sanai’ kitabında “Rükunun sünnetleri” başlığı altında, ilgili sünnetler anlatılmış fakat, topukları birbirine yapıştırma sayılmamıştır.
  Dört mezhebi işleyen “el-Fıkhu’l-İslamî” adlı eserde de böyle bir bilgiye rastlayamadık. Diğer mezhep alimleri tarafından da böyle bir sünnet söz konusu değildir. Hanefî mezhebinin fıkıh kaynaklarının büyük çoğunluğunda da böyle bir şeye rastlayamadık.
  Rükudayken “topukları bitişmesi” hususu, Durru’l-Muhatar’ın metni olan Şerhu’l-Ebsar’da da geçmemektedir. Reddu’l-Muhtar’da ise, “topukların bitişmesi” ifadesini aşağıya almış ve “heysu la uzre = bir mazeret bulunmadığı zaman” ifadesini kullanmıştır. (Reddu’l-Muhtar, 1/476).
  Aslında askerlerin “hazır ol” duruşunu gösteren “topukların bitişmesi”, kanaatimizce bir sünnet olarak gözükmemektedir. Ayağın sağa-sola hareket ettirilmesi namazdaki huşua aykırı gibi görünmektedir. Bununla beraber, bunu sünnet kabul eden alimlerin izini takip edenlere de bir şey diyemeyiz.
  Okunma Sayısı : 2840


  Paylaş
  Kıyamda ve rükuda ayakları, topukları birleştirmek sünnet midir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayakta iken kişi ayaklarını bir miktar açması dört mezhebinde uygun gördüğü bir şekildir. Kişi bu şekilde dengesini daha kurar. Secdede iken bayanlar kapatır erkekler ise hafif açar.namazda ayakların duruşu,  kıyamda ayakların duruşu,  rükuda topukları birleştirmek,  secdede topukları birleştirmek sorularla islamiyet,  namaz ayak duruşu,  namazda topukları birleştirmek,  namazda ayakları birleştirmek