Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan İslamiyet’in şekilsel bir din olduğunu namazın rüku, secde gibi şekillerden ibaret olup yapılmadığında ibadetin de olmayacağını ama Hıristiyanlıkta şekil Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  İslamiyet’in şekilsel bir din olduğunu namazın rüku, secde gibi şekillerden ibaret olup yapılmadığında ibadetin de olmayacağını ama Hıristiyanlıkta şekil

  Reklam
  İslamiyet’in şekilsel bir din olduğunu namazın rüku, secde gibi şekillerden ibaret olup yapılmadığında ibadetin de olmayacağını ama Hıristiyanlıkta şekil değil kalpteki sevginin önemli olduğunu söylüyorlar. Bu konuyu açıklar mısınız?

  Yazar: Sorularla İslamiyet 2010-11-08

  Namazda yer alması zorunlu olan bütün şekiller, o şekiller esnasında yapılan kıraat, zikirlerin manasına eşlik etmektedir.
  Örneğin, kıyam (ayakta durmak), bütün kâinatı yaratan, terbiye edene, yöneten, ayakta durduran manasına gelen, Fatiha suresinde yer alan “Rabbulâlemîn olan Allah” ifadesine eşlik etmektedir.
  Rükû, Allah’ın azameti karşısında iki büklüm olmak manasını ifade etmektedir. Bu duruş, o makamda okunan ve “azamet sahibi / Ulu Rabbimi her türlü kusurdan tenzih ederim” manasına gelen “Sübhane rabbiye’l-âzîm” zikrine eşlik etmektedir.
  Keza secde, insanın yüce Yaratıcısı olan Rabbinin yüceliği karşısında, organlarının en değerlisi, en yücesi olan yüzünü, anlını yere koyarak fiilen bir duruş sergilemekten ibarettir. İşte bir tevazu içerisinde sergilenen bu duruş bu makamda okunan ve “Yüceler yücesi olan Rabbimi her türlü noksanlıktan tenzih ederim” manasına gelen “Sübhane rabbiye’l-âlâ” zikrine eşlik etmektedir.
  Bunun gibi, namazın fiilî hareketleri ile sözlü kıraat ve zikirleri büyük bir uyum içerisinde kulun Allah’a karşı gösterdiği saygı ve sevgiyi seslendirip ilan etmekte ve dil ile kalbin yanında organların da katıldığı bir kulluk armonisini icra etmektedir. Şimdi bundan daha güzel, daha samimî, daha mükemmel bir kulluk görevi olabilir mi?
  Bununla beraber, Kur’an’ın bildirdiğine göre, Yahudî ve Hıristiyan dinlerinde de secdeli ve rükulü namaz vardır. Onlar bir çok yönden hakikî dinlerinden uzaklaştıkları gibi, bu ibadet şeklinden de uzaklaşmışlardır. Hatta bu gün bile bazı ülkelerde Hristiyanların bu şekilde namaz kıldıklarını bizzat gören ve -doğruluklarında asla şüphe etmediğimiz- bir kişiliğe sahip insanlar tarafından bize ifade edilmiştir.
  Ayrıca ibadetin olması bir zorluk değil bir nimettir ve güzeldir. Yemeksiz havasız ve susuz bir insan düşülemeyeceği gibi ışıksız bir güneş de düşünülemez. "Yemek, içmek, hava almak zordur, öyleyse bunları yapmamak daha güzledir." diyen bir adam gördünüz mü? İbadet, ruhun gıdası ve ışığıdır.
  Bütün bunların yanında ibadete ihtiyacı olan Allah değil bizleriz. Bir ilaca doktorun değil, hastanın ihtiyacı vardır. Kullar da manen hastadırlar. İbadetler ise o manevi hastalıklarımıza ilaçlar hükmündedir.


  Paylaş
  İslamiyet’in şekilsel bir din olduğunu namazın rüku, secde gibi şekillerden ibaret olup yapılmadığında ibadetin de olmayacağını ama Hıristiyanlıkta şekil Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İslamiyet evrensel bir dindir. Bu insanları kapsadığı gibi yeryüzünde var olan canlı cansızı da kapsamaktadır. Namaz bir ibadettir bu ibadetle yeryüzündeki her şeyin tesbih ediş şekiller yapılmaktadır.