Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Aynı vakitte camiye getirilen birden fazla kadın ve erkeğin cenaze namazını imam nasıl kıldırır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Aynı vakitte camiye getirilen birden fazla kadın ve erkeğin cenaze namazını imam nasıl kıldırır?

  Reklam
  Aynı vakitte camiye getirilen birden fazla kadın ve erkeğin cenaze namazını imam nasıl kıldırır?

  Yazar: Sorularla İslamiyet, 19-4-2010

  Kadın ve Erkek Cenazesi Birarada Hazır Olursa :

  Erkek, imamdan tarafa, kadın kıbleden tarafa konularak namaz-ları kılınır. Yani erkek tam imamın önüde bulundurulur. Kadın on-dan sonra konulur. Erkek çocukla kadın bir arada bulunursa, erkek çocuk imamın önüne, kadın da ondan sonra konulur.

  Tabii bu ter-tip, musalla taşları müsait olduğu takdirde uygulanır. Musalla taş-ları bir sıra halinde tesbit edilmişse, o takdirde takdim te'hir diye bir husus söz konusu değildir. Ancak imam konulan cenazelerin na-mazlarını ayrı ayrı kıldıracak olursa, erkeklere öncelik tanır. (Fazla bilgi için bak : Nasbu'r-Raye - Zeylaî : 2/266, 267. )

  Birkaç Cenaze Birden Hazır Olursa :

  Bu durumda imam serbesttir; dilerse her birisi için ayrı namaz kılar, dilerse hepsi için bir niyet getirip bir namaz kılar. (Mi'racü'd-Diraye - İbn Abidİn - Mecmau'l-Enhür - Şehzade Damad.)

  Birden Fazla Cenazenin Musallaya Konuluşu :

  İmam bu hususta da serbesttir; dilerse hepsini yanyana bir sıra halinde koyar, dilerse ardarda koyar. Bir sıra halinde sıraladığı takdirde, en salih olan kişinin göğüs hizasında durup namaz kıldırır. An-cak ardarda koyduğunda, namazdaki tertibe riâyet eder. Yani önde erkekler, onun arkasında çocuklar, en geride ise kadınlar bulunur.

  Cenazelerin hepsi erkek ise, en âlim ve yaşlı olanı öne konulur, diğerleri bilgi ve yaşlarına göre tertiplenir.

  (bk. Celal Yıldırım, Kaynaklarıyla İslam Fıkhı, Uysal Kitabevi: 2/72 - 75)  Paylaş
  Aynı vakitte camiye getirilen birden fazla kadın ve erkeğin cenaze namazını imam nasıl kıldırır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İmamın isteğine kalmış bir durumdur. İmam isterse ayrı ayrı kıldırır isterse de hepsini birlikte kıldırır her iki durumda kabul edileceğinden imamın seçeneğine kalmıştır.aynı anda iki cenaze namazı