Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan tesbihat yapmayla ilgili herhangi bir sıra mevcut mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  tesbihat yapmayla ilgili herhangi bir sıra mevcut mu?

  Reklam
  selamun aleyküm,tesbihat yaparken herhangi bir sıra varmı uymamız gereken? bazı kitaplarda farzdan sonra sünnetten sonra diye ayırımlar var,mesela farzdan sonra " Allahümme entesselamu.." okuyup sünnet sonra salavat getirilip tesbih kısmına geçildiiğini okudum.eğer böyleyse mesela ben yatsı namazını kılıyorken sünnet kısmından sonra salavat getirdim,tesbih çekmeyi vitiri kıldıktan sonramı yapacağım,yoksa sünneti kıldıktan sonramı?


  Paylaş
  tesbihat yapmayla ilgili herhangi bir sıra mevcut mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  sıra ile tesbihat yapmak daha efdaldir 3. 3
  Allah(C.C) razı olsun cevap için kardeşim,fakat benim asıl sormak istediğim bu değildi,mevcut olan sıra nasıl olacak mesela dediğim gibi ben yatsının sünnetini kıldıktan sonra mı tesbihe başlamalıyım,vitirden sonra mı? 4. 4
  Namazı bitirdikten sonraki tesbihat şöyle yapılır;
  "Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram." denilir.

  "Alâ Rasulina salavat" Anlamı:

  "Peygamberimiz üzerine salavat" (getirin) anlamında söylenir.

  "Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim." Anlamı:

  "Allahı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah'adır. Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah'tır."

  Ayet el Kürsi okunur.

  Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te'huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya'lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey'in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

  Anlamı: "Allah, O'ndan başka tanrı yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O'na hiçbir şey gizli kalmaz.) O'nun bildirdiklerinin dışında insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O'nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür."

  "Ve hüvel aliyyül aziymizül celali subhanellah." 33 defa Sübhanalah:

  Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıf (sıfatlanmış) tır.

  "Subhanel bagiy daime nil hamdülillah." 33 defa Elhamdülillah: Hamd (şükür) Allah'adır

  "Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber." 33 defa Allahu ekber: Allah en büyüktür.

  "Lâ ilâhe illâllahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü`l-mülkü ve lehü`l-hamdü ve hüve alâ külli şey`in kadîr"

  "Allah Teala'dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir."

  "Allahümmehşürna fi zümretis salihin" Anlamı: Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.
  Burada dua edilir.
  "El Fatiha" denilir ve Fatiha suresi okunur. Böylece tesbihat sonra erer.tesbihata sıralama varmıdır