Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Kendi başına namaza duran bir erkege, bir kadın sonradan gelip uyabilir mi? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kendi başına namaza duran bir erkege, bir kadın sonradan gelip uyabilir mi?

  Reklam
  Kendi başına namaza duran bir erkege, bir kadın sonradan gelip uyabilir mi?

  Yazar: Sorularla İslamiyet, 15-6-2009

  Hanbelilerin dışında kalan üç mezhebe göre, imamın “cemaate imam olduğuna dair” niyet getirmesi şart değildir. Hanefiler ise, kadının erkeğe tabi olması durumunda imamlık niyetinin şart olduğu görüşündedir.

  Demek ki, Malikî ve Şafii mezhebine göre, “Kendi başına namaza duran bir erkeğe, bir kadın sonradan gelip uyabilir.” Hanefî ve Hanabelilere göre ise, uyamaz. (bk. Cezerî, el-Fıkhu ala’l-mezahibi’l-arbaa, 1/416-417; V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/222)


  Paylaş
  Kendi başına namaza duran bir erkege, bir kadın sonradan gelip uyabilir mi? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Bu konuda alimlerin farklı görüşleri bulunmaktadır. Bazı alimlere göre uymasında sakınca görülmezken bazı alimlere göre ise erkeğin imamlığa niyet etmesi gerekir.