Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Öğlen, Akşam ve Yatsı namazının son sünnetleri olan müekked sünnetler dört rekat kılınabilir mi? Bununla ilgili hadis var mıdır? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Öğlen, Akşam ve Yatsı namazının son sünnetleri olan müekked sünnetler dört rekat kılınabilir mi? Bununla ilgili hadis var mıdır?

  Reklam
  Cevap

  Değerli Kardeşimiz;
  Öğle ve yatsı namazlarının sünnetlerinin dört rekat kılınabileceğine dair rivayetler de vardır. Öğlenin son sünnetine iki rekât daha ilâve edilerek kılınması menduptur. Cuma namazından sonra bir selâmla kılman dört rekât nafile namaz da müekked sünnetlerdendir. Çünkü Hz. peygamber (a.s.) öğleye nispet ederek şöyle buyurmuştur: "Her kim öğle namazından önce dört rekât, öğle namazından sonra da dört rekât namaz kılarsa Allah tealâ onun cesedini cehennem ateşine haram kılar." (1) Yine: "Peygamber (a.s.) cuma namazından önce dört rekât, cuma namazından sonra da dört rekât namaz kılar, rekâtlar arasını (selâm ile) ayırmazdı."(2)
  Öğle namazının sünneti her iki rekatta bir selâm verilir veya dört rekatın sonunda selâm verilir. Dört rekat sonunda selâm verilince, ilk oturuşta yalnız "Rabbenâ âtinâ" duası okunmaz. Üçüncü rekat için tekbir alınarak ayağa kalkınca yine "Sübhaneke" okunur. Sonra bu son iki rekat evvelki iki rekat gibi kılınır.
  Yatsı namazının son sünneti de, dört rekat olarak kılınabilir. Taberanî'nin Evsat'ında rivayet edilen hadis ise söyledir: "Öğleden önce dört rekât, yatsıdan sonra kılınanlara denktir. Yatsıdan sonra dört rekât, Kadir gecesinde kılınanlara denktir."(3) Bu halde tamamen ilk dört rekat gibi kılınır. Bununla beraber iki rekatta bir selam vermek sureti ile de kılınabilir. Bu takdirde her iki rekatın ka'desinde "Tahiyyat ile Salavatlar" ve "Rabbena atina" duası okunur. Geceleyin kılınan nafile namazlarda daha faziletli olan, böyle iki rekatta bir selam vermektir.
  Akşam namazından sonra evvabin namazı kılmak sünnettir. Bu konuda, Ebu Hureyre (ra)'den nakledilen bir hadiste, Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Kim akşam namazından sonra aralarında kötü bir şey konuşaksızın altı rekat namaz kılarsa, (kıldığı bu altı rekatlık namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kılınır." (4)

  Ayrıca Peygamberimiz (sav)in, akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kıldığı ve "Her kim akşam namazından sonra altı rekat nafile namaz kılarsa, denizlerin köpükleri kadar olsa bile günahları affedilir." dediği nakledilmektedir. (5)

  Konuyla ilgili hadis kitaplarında yer alan rivayetlerde bazılarında, Peygamberimiz (sav) in akşam namazından sonra dört rekat kıldığı ve kılmayı teşvik ettiği de yer almaktadır. (6) Hanefilerden, evvabin namazı, (akşam namazından sonraki namaz), akşam namazının iki rekat müekked sünnetiyle birlikte altı rekat olduğunu söyleyenler, bu rivayeti esas almaktadırlar.

  Mezhebde tercihe şayan görüşe göre, bu namaz, akşam namazının müekked sünnetinin dışında altı rekatlık bir namaz olup, Hanefi alimleri, bu namazın kaç selamla kılınmasının daha faziletli olacağı konusunda ihtilaf etmişlerdir. Bazıları, altı rekatın tümünün bir selamla kılınmasını daha faziletli görürken, bazısı iki selamla, bazısı da üç selamla kılınmasının daha faziletli olacağını söylemişleridr.
  Dipnot:
  1- Bu hadisi Buharî rivayet etmiştir. Ebu Dâvud, Tirmizî, İbni Mace ve İbni Huzeyme'nin Ebu Eyyub'dan rivayet ettiği şu hadis de bunu kuvvetlendirmektedir "Öğleden önce içinde selâm bulunmayan dört rekât namaz için göklerin kapıları açılır."
  2- İbni Mace ve Taberanî Mûcem'inde rivayet etti. Fakat bu hadisin senedi zayıftır. Nasbu'r Râye, II, 206.
  3- Sübülü's-Selâm, II, 4.
  4- Tirmizi-Salat, 431
  5- Heysemi, Mecmuuz Zevaid, II, 230; Şevkani, III, 64. Her iki kaynakta Taberaniden nakleder.
  6- Heysemi, Mecmuuz Zevaid, II, 230; Şevkani, III, 64. Her iki kaynakta Taberaniden nakleder.
  Kaynak: Vehbe ez-Zuhayli, Fıkhul İslam, c. II, s.173.
  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet  Paylaş
  Öğlen, Akşam ve Yatsı namazının son sünnetleri olan müekked sünnetler dört rekat kılınabilir mi? Bununla ilgili hadis var mıdır? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  yatsı namazının son sünnetini 4 rekat kılmaya devam eden kişiler hakkında bir kitapta güzel hadisi şerifler görmüştüm ama hatırlayamıyorum yardımcı olur musunuz? 3. 3
  Sual: Öğle ve yatsının son sünnetini dört rekat kılmak caiz midir?

  CEVAP
  Farz ve vacip namazlardan başka kılınan namazlara, sünnetler de dahil, nafile denir. Mekruh vakitler haricinde her zaman nafile namaz kılmak caizdir. Öğle ve yatsı namazının farzından sonra dört, akşamın farzından sonra altı rekat nafile namaz kılmanın fazileti hakkındaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle:
  (Öğle namazından önce ve sonra dört rekat namaz kılmaya devam edene Cehennem haram olur.) [Tirmizi]

  (Akşamdan sonra altı rekat namaz kılanın, günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir.) [Taberani]

  (Akşam namazından sonra, konuşmadan 6 rekat namaz kılan, 12 yıl nafile ibadet etmiş gibi sevaba kavuşur.) [İbni Mace]

  (Öğlenin farzından önce kılınan dört rekat, yatsının farzından sonra kılınan dört rekat namaz gibidir. Yatsıdan sonra kılınan dört rekat namaz, Kadir gecesinde kılınan dört rekat namaz sevabına eşittir.) [Taberani]

  Ancak nafile ibadetlerin sevabına kavuşabilmek için farz borcunun olmaması gerekir. Bu borcu ödemedikçe, bu cinsten olan hiçbir nafile ibadetine sevap verilmez. Dürret-ül fahire’deki hadis-i şerifte, (Allahü teâlâ, kazaya kalmış namaz borcu olanın, nafile namazını kabul etmez) buyuruldu. Ayrıca nafile ibadetlere sevap verilebilmesi için, haramlardan kaçıp günahlara da tevbe etmek gerekir.
öğle namazının son sünnetini 4 rekat kılmak,  öğlen namazının son sünnetini 4 rekat kılmak,  son sünnetlerin 4 rekat kılınması,  yatsı namazının son sünnetini 4 rekat kılmak,  son sünnetleri 4 rekat kılmak,  son sünneti 4 rekat kılmak,  öğle namazının son sünnetini 4 rekat kılmanın fazileti