Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Kerahat vaktinde sabah namazını kılmak Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Kerahat vaktinde sabah namazını kılmak

  Reklam
  1 Sabah Kerâheti : Güneş doğarken başlar, 45 dak sonra sona erer

  2 Öğle Kerâheti : Güneş tepedeyken: Öğle namazı vaktinden 30 dak (veya yaklaşık 45 dak) önce başlar, öğle ezanı okununca sona erer

  3 Akşam Kerâheti : Güneş batarken, yani akşam namazından 45 dak önce başlar, akşam ezanı okununca sona erer

  Kısaca güneş doğarken, tepedeyken ve batarken namaz kılınmaz Kılınması tahrîmen (harama yakın) mekruhtur

  Kerâhet vaktinde kılınan farz namaz geçerli değildir Nâfileler sahih olsa da, usûlen mekruh olur
  Bu üç vakitte başlanan nâfileleri bozmalı, ancak başka bir zamanda kazâ etmelidir

  Akşam kerâhat vaktinde ikindi namazının farzı hariç, bir farz namaz kılınsa dahi sahih (doğru) olmaz Bu yüzden kerâhat vaktinde kılınan farz namazın, kerâhat vakti çıktıktan sonra o namazın tekrar kılınması daha doğru olur

  Tilavet secdesi vaciptir ve kerahat vakti kılınmaz Kılınsa dahi sahih değildir Kısacası kerâhat vakti hiçbir şekilde namaz ve secde yapılmaz Yalnızca o günün ikindi namazının farzına izin vardır

  Sahabiden Ukbe b Amir ra şöyle anlatmıştır:

  Rasulullah sav üç vakitte namaz kılmamızı ve cenazemizi defnetmemizi yasakladı Bu vakitler:

  * Güneş doğmaya başladığı andan yükselinceye kadar
  * Öğleyin güneş tepe noktasına gelince, batıya meyledinceye kadar
  * Güneş batmaya meylettiği andan batıncaya kadar

  Müslim, Müsâfirîn 293; Ebû Dâvud, Cenâiz 55; Tirmizî, Cenâiz 41, Nesâî, Mevâkît 31 Konuyla ilgili diğer hadisler ve açıklamalar için bk İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, c7, s 427-446

  Hadiste zikredilen üç vakit, gündüzün uzunluk ve kısalığına göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak kırk beşer dakikalık sürelerdir Bu vakitlerde namaz kılınması, yukarıdaki hadis ve aynı anlamda olan daha başka hadisler dolayısıyla mekruh görülmüştür

  Şuna da dikkat çekmek lazımdır: Bir kimsenin ikindi namazını kerahet vaktine bırakmaması esastır Fakat her nasılsa kerahet vaktine kalmışsa, güneş batıncaya kadar ikindi namazını yine de mutlaka kılmalıdır Çünkü namazı kerahet vaktine bırakmak mekruh, kazaya bırakmak ise haramdır

  Bu üç vaktin dışında iki vakit daha vardır ki, o vakitlerde nafile namaz kılınması mekruh görülmüştür

  * Sabah namazının vakti girdikten sonra güneş doğuncaya kadar sadece sabah namazının iki rek'at sünneti kılınabilir Bunun dışında nafile bir namaz kılınması mekruh görülmüştür

  * İkindi namazı kılındıktan sonra güneş batıncaya kadar nafile namaz kılınması mekruhtur

  Rasulullah sav Efendimiz, bu vakitlerde vaktin namazının dışında namaz kılmayı yasaklamıştır

  Buna göre sabah namazını kerahet vaktinde kılan bir kimse yeniden kılmalıdır Eğer o günün öğle vakti olmadan kaza ederse, sünnetiyle beraber kaza eder Başka zamana kalırsa sadece farzını kaza eder


  SIE


  Paylaş
  Kerahat vaktinde sabah namazını kılmak Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kerahat vaktinde ister sabah ister akşam olsun bu saatlerde namaz kılınmaz. Ayrıca güneşin tam tepe noktasındayken de herhangi bir namaz kılınmaz.