Soru ve Cevaplarla İslam ve Namaz Soruları Forumundan Bir mazereti olmadığı halde, cemaatle namaz kılmayanın namazı olur mu? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Bir mazereti olmadığı halde, cemaatle namaz kılmayanın namazı olur mu?

  Reklam
  Hanefî, malikî ve bazı Şafiî alimlerine göre, cemaatle namaz kılmak “müekket sünnettir”. Çünkü, eğer cemaatle namaz kılmak farz olsaydı, tek başına namaz kılmanın caiz olmaması gerekirdi.

  Bu alimlerin delili şu hadis-i şeriftir. “Cemaatle namaz kılmak tek başına namaz kılmaktan 27 (bir rivayette 25)derece daha faziletlidir”. (Buharî, Buyu, 49; Müslim, Mesacid, 345,346; Ebu Davud, salat, 47; İbn mace, Mesacid, 16)

  Şafii alimlerinin büyük bir kısmına göre, cemaatle namaz kılmak “farz-ı kifayedir”. Buna göre, bir mahallede cemaatle namaz kılınmazsa bütün mahalle sakinleri günahkâr olur, şayet bazıları kılarsa diğerleri de günahtan kurtulmuş olurlar. Görüldüğü gibi bu görüş de önceki görüşten çok farklı değildir.

  Hanbelî mezhebine göre, cemaatle namaz kılmak "farz-ı ayın"dır. Bu görüşe göre mazeretsiz cemaate gitmeyen günahkâr olur. Bununla beraber, tek başına namaz kılanın namazı da geçerlidir. (bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 2/149-151)

  Soruda işaret edilen hadisin meali şu olsa gerektir: “Mescide komşusu olan kimsenin namazı Mescidin dışında olmaz”. Darekutnî’nin rivayet ettiği bu hadis zayıftır. (bk. a.g.y)

  Bu hadisi göz önünde bulunduran alimlere göre de, “namazı sahih olmaz” anlamında değil, “tam mükemmel sevaplı bir namaz olmaz” demektir.  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet Editör  Paylaş
  Bir mazereti olmadığı halde, cemaatle namaz kılmayanın namazı olur mu? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Cemaatle namaz kılmak yetmiş kat daha sevap olduğu belirtilmiştir. Elinde olduğu halde ve cemaate yakın olduğu halde namazını tek başına kılan bir kimse peygamber efendimiz içimden öyle geliyor ki cemaati bırakan ve evinde kılan kimselerin evini başında yakardım buyurmuştur.