Dantel modelleri ve Nakış işleri El Sanatı Forumundan Nakış Ve Makina Nakışı Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Nakış Ve Makina Nakışı

  Reklam
  NAKIŞ VE MAKİNA NAKIŞI

  Nakış çok eski zamanlardan bu yana kadar gelen içimizdeki hüznü,coşkuyu,acıyı,neşeyi ve hatta içimizdeki sanatı ortaya çıkaran çok geniş bir temadır.Nakış bizim tarihimizi, bizim kültürümüzü ve bizim yaşam kalitemizin öncüsüdür.çünki nakış yaratmak yada kişiliğinizden,doğadan ve yaşanmış hikayelerden alınan örneklerle işlenen ve insanların göz zevklerine hitap edebilecek ve hatta paylaşımları arttıracak bir duygudur.bizler sadece o içerde birikmiş veya çıkmaya meydan bulamamış o güzel eserlere sadece rehber olur ve yön çizeriz ve güzel eserlerin çıkmasında rol oynarız.
  Kursiyerler geldiklerinde çoğu kez ürkek şaşkın ve çoğu kez heyacanlı olurlar yeni bir sanat öğrenmenin verdiği tatlı bir telaştır bu sonra hemen arkasından peşin hüküm gelir hocam bu çok zor biz bunu nasıl başaracaz yada hocam ben becerikliyimdir ama sanırım bunu başaramayacağım ama siz o güzel insanların öyle derinliklerine girersenizki onlara güven ,bilgi,ve doğru yolda olduklarını öğretirsiniz ve çok kısa sürede o verdiğiniz bilgilerin size güzel birer ışık olarak geri geleceklerdir .ve işte bir eğitimcinin en güzel yanıda verdiklerinizin anlaşılmış olmasıdır ve siz bunun zevkinle ancak mutlu olabilirsiniz.
  Nakışın temeli doğayla bir bütünlük yakalanası ve doğadaki renklerin naturelliğinin kumaşa yansıtılmasıdır.bazen bir menekşeye ,bazen bir güle,bazen bir meyve sepetine kullandığınız makaralarla ona canlılık ve birazda sanat katarak o çiçeği sonzuza kadar yaşatırsınız ve öyle bir an gelirki sizden sonra geride bırakacağınız çok güzel bir manevi anı olarak daiama kalacaktır.
  Nakış makineları ,motorlu zigzag makineları,kasnak ,çeşitli kumaşlar,makine iğneleri,makaralar,çeşitli
  Nakış desenleri,küçük nakış makasları,bunlar makine nakışın temelini oluşturan ve işlemelerin oluşmasındaki araç ve gereçlerimizdir .buna bağlı olarakda daha önceden işlenmiş veya eski işli modellerde bizlerin her zaman kullanabileceği yardımcı malzemelerimizdir.  Uygulamanın amacı
  Kursiyerlerin her birinin kişisel özellikleri, giriş yeterlilikleri ve öğrenme ihtiyaçları belirlenecek, her kursiyer için bireysel öğretim planı hazırlanacaktır.
  Her kurs için ünitelendirilmiş yılık plân .Ve ders plânı hazırlanacaktır. Bütün planlarda hızlı öğrenen, geç ve güç öğrenen, zihinsel ya da bedensel özürlü, deneyimli ve deneyimsiz, kadın ve erkek, yaşlı ve genç ile farklı statülerdeki kursiyerler için yapılacak farklı uygulamalara bu planlarda yer verilecektir.
  Öğretimin yapılmasında öğrenci merkezli öğretime yer verilecek, öğrenmenin öğrenci tarafından gerçekleştirildiği dikkate alınacak, aktif öğretim stratejileri öğretimde esas alınacaktır. Temel becerilerin kazandırılmasında ve geliştirilmesinde davranışçı öğretim esas alınırken daha ileri düzeydeki bilgi ve becerilerin kazandırılmasında bilişsel öğretim stratejilerine yer verilecektir.
  Kursiyerlerin bireysel gelişimleri esas alınırken, sosyal gelişimleri de dikkate alınacak, bu amaçla probleme dayalı öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme, grup çalışmaları gibi stratejilere de yer verilecektir.


  Öğretim materyallerinin seçiminde görsel, işitsel öğretim materyalleri ile dokunmaya dayalı öğretim materyallerinin seçimine özen gösterilecektir. Kursta kullanılacak öğretim materyalleri öğretmen tarafından belirlenecektir.
  Öğretim etkinliklerinin belirlenmesinde, öğretimin amacı, öğretim sürecinin gerekleri ve çoklu zeka esas alınacaktır.
  Öğretimin yapılması sırasında mümkün olduğu kadar planlara sadık kalınacak, zaman içinde değişen ihtiyaç, imkan ve şartlara bağlı olarak gerekli değişiklik ve düzenlemeler yapılacaktır.
  Öğretim süreci boyunca sürekli değerlendirmeler yapılacak, bireylerin öğrenmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanlışlıklar zamanında fark edilecek gerekli düzeltici ve tamamlayıcı öğrenme etkinlikleri devreye konulacaktır.
  Öğretim sürecinin sonunda öğrencinin başarısı uygun ölçme araçları ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bilişsel alandaki öğrenmeler için gerektiğinde kağıt kalem testlerine yer verilecektir. Ancak öğrencinin gerçek performansı iş ve performans testleri ve bu bağlamda hazırlanacak olan kontrol listeleri ile ölçülecek ve değerlendirilecektir. Bu değerlendirmelere ek olarak öğretim sırasında oluşturulmuş olan öğrenci dosyaları (portföy) da değerlendirmenin ayrılmaz bir parçası olarak kullanılacaktır.
  öğrenci grubu, alan öğretmeni ya da alanında uzman bir eğitici, bu öğretimi yapmak için yeterli sayıda alet, makine ve teçhizat ve gerekli malzemenin bulunduğu; öğretim materyallerinin ya hazır ya da ilgili halk eğitim merkezinde üretilebileceği varsayılarak hazırlanmıştır. Bu varsayımın geçersiz olduğu durumlarda öğretmenler gerekli bazı değişiklik ve düzenlemeler yapabilirler. Yine öğretim üniteleri belirlenirken mesleğin ya da işin yapılma süreci esas alınmıştır. Bu sıraya uymak esastır. Ancak bu süreci etkilemeyecek ünitelerin öğretiminde ünitelerin sıralamasında gerekli değişiklikler yapılabilir.


  GENEL AMAÇLAR


  1. Mesleğiyle ilgili teknolojik gelişmeleri takip etmelerini,
  2. Mesleğiyle ilgili el takımlarını kullanmalarını
  3Makine nakışlarında kullaınılan renklerele desenleri, gelenek ve göreneklerimize uygun sürdürmelerini,
  4Ürün oluştururken desen özelliklerini korumalarını,
  5Ülke ekonomisine katkıda bulunmalarını,
  6Meslek alanlarına yönelik girişimcilik ruhu kazanmalarını,
  7Zamanı, enerjiyi ve malzemeyi ekonomik kullanma alışkanlığı kazanmalarını,
  8Çalışmalarında iş ahlakı ve iş güvenliği kurallarına uymayı alışkanlık haline getirmelerini amaçlamaktadır,
  MAKİNA NAKIŞIMDA İŞLENEN KONULAR
  1:NAKIŞ VE MAKİNA BİLGİSİ
  2:KUM İĞNESİ
  3:ÇİN İĞNESİ
  4:TÜRK İŞİ
  4:MARAŞ İŞİ
  5:APLİKE
  6:BEYAZ İŞ
  7.ÇEVRE İŞİ(makine dikişi tekniği)
  ÖZEL AMAÇLAR
  ;

  1.Düz ve zigzag dikiş makinelerinin bölüm ve parçalarını tanır.
  2.Düz ve zigzag dikiş makinelerinin ilave parçalarını tanır.
  3.Düz ve zigzag dikiş makinelerinin ilave parçalarını söküp takma becerisini kazanır.
  4.Makine temizliğine ve bakımına önem verir. 5.Makine nakışlarında kullanılan araç –gereçleri tanır.
  6.Yapacağı işe uygun araç-gereçleri seçer.
  7.Nakış desenlerini araştırıp modernize etme becerisi kazanır.
  8.Zamanı enerjiyi ve gereçleri ekonomik kullanır.

  9.Kullanacağı yere göre kumaş hesabı yapar.
  10.Deseni kumaşa geçirme tekniklerini sıralar.
  11.Yapacağı ürüne göre deseni kumaşa geçirme tekniklerini uygular.
  12.Kumaş germe tekniklerini sıralar.
  13.Yapacağı ürüne göre kumaş germe tekniklerini uygular.
  14.Yapacağı ürüne ve desen özelliğine uygun iplikleri seçme becerisi kazanır.
  15.Yapacağı ürüne ve desen özelliğine uygun iplikleri kullanır.
  16.İstenilen ürünün tekniğine uygun egzersizler yapar.
  17.Yapılan işin özelliğine uygun olarak kullanılan teknikleri kavrar.
  18.İstenilen ürünün tekniğine uygun uygulamalar yapar.
  19.Makine nakışlarında kullanılan kenar temizleme tekniklerini sıralar.
  20.Yapacağı ürüne uygun kenar temizleme tekniklerini uygular.
  21.İşin özelliğine uygun ütüleme tekniğini sıralar.
  22. İşin özelliğine uygun ütüleme tekniğini uygular.

  KONULARIN AÇILIMI

  A. NAKIŞ VE MAKİNE BİLGİSİ
  1.Nakış ve Makine Nakışı
  a.Nakışın Tarihi Gelişimi
  b.Nakış Hakkında Genel Bilgi
  c.Makine Nakışları Hakkında Genel Bilgi

  2.Düz ve Zigzag Dikiş Makinelerin Tanıtılması
  a.Baş
  1.Makara Dimi
  2.Baskı Ayağı Mili ve Ayar Vidası
  3.İplik Geçirici Kancalar
  4.Baskı Ayağı Vidası
  5.Baskı Ayağı
  6.Dişli Plakası (Düz ve Zigzag)
  7.İğne Vidası
  8.İplik Gerginlik Ayar Düğmesi
  9.Horoz
  10.İğne Mili
  11.Alın Kapağı
  12.Sürgü Plakası
  13.Tansiyon
  b.Gövde
  1.Dikiş Büyüklüğünü Ayarlama Kısmı (Regilatör)
  2.Zigzag Genişliğini Ayarlama Kısmı (Düğme, Çubuk vb)
  3.Zigzag, Susma Çeşitlerini Ayarlama Kısmı (Dikiş, Tuş, Düğme vb.)
  4.Dişli Düşürme Düğmesi
  5.İğne Korunma Tayin Kolu
  6.Masura Gerginlik Kampanası
  c.Küçük Volan
  1.Masuralık
  2.Ayırıcı Vidası (Makinenin Hareketlerini Durdurma)
  d.Plato Altı
  1.Yatak
  2.Bağlantı Kolları
  3.Dişliler
  e.Alt Bölüm
  1.Büyük Bölüm
  2.Kayış Kurtaran
  3.Yan Dayanaklar
  4.Pedal

  3.Düz ve Zigzag Dikiş Makinelerin İlave Parçaları (Takıp Çıkarılabilen Parçalar)
  a.Baskı Ayakları
  1.Düz Dikiş Baskı Ayağı
  2.Zigzag Dikiş Baskı Ayağı
  3.Komple Baskı Ayağı
  4.Kenar Kıvırma Baskı Ayağı
  5.Fermuar Baskı Ayağı
  6.Düğme Baskı Ayağı
  7.Yuvarlak Hatlı Kapitone ve Yırtık Onarım Ayağı
  8.Çubuklu Kapitone Ayağı
  9.Nervür Ayağı
  b.Makine İğneleri
  1.Tek İğne
  2.İkili ve Üçlü İğne
  3.Gölge İşi Antika İğnesi
  c.Mekik
  1.Mekik Yaprağı
  2.Mekik Mandalı
  3.Mekik Sapı
  d.Masura
  e.Plaka (Disk-Karton vb.)
  f.Motor

  4.Ürün Oluşturmada İzlenecek Yol
  a.Desen Çizme
  b.Desen Geçirme Teknikleri
  1.Çizerek Desen Geçirme
  2.Kopya Kâğıdı ile Desen Geçirme
  3.Telleyerek Desen Geçirme
  4.Oyarak Desen Geçirme
  5.Delerek Desen Geçirme
  6.Ütüleme Yolu İle Desen Geçirme
  7.Deseni Kumaşın Altına Koyarak Desen Geçirme
  c.Kenar Temizleme Teknikleri
  1.Köşe Yaparak Kenar Temizleme
  2.Kıvırarak Baskı Dikişi ile Kenar Temizleme
  3.Antikalı Baskı ile Kenar Temizleme
  4.Saçak Yaparak Kenar Temizleme
  5.Makrome ile Kenar Temizleme
  6.Aplike İle Kenar Temizleme
  7.İğne Oyası İle Kenar Temizleme
  8.Hazır Bant ve Harçlarla Kenar Temizleme
  9.Makine Nakışı ile Kenar Temizleme
  10.Tığ Danteli Yaparak Kenar Temizleme
  11.Firkete Oyası ve Mekik Oyası Dikerek Kenar Temizleme
  12.Maraş işi ile Kenar Temizleme
  13.Püskül Yaparak Kenar Temizleme

  B. KUM İĞNESİ

  1. Makinede Yapılan Kum İğnesinin Özellikleri
  a. Kumaş Özelliği
  b. Renk Özellikleri
  c. Desen Özelliği
  d. İplik Özelliği

  2. Kum İğnesi Yapımında Yararlanılan Kaynaklar
  a. Yapılmış İşlerden Örnekler
  b.Çeşitli Desenler

  3.Araç-Gereçleri İşlemeye Hazırlama
  a.Kumaş Hazırlama
  b.Deseni Hazırlama
  c.İplikleri İşlemeye Hazırlama
  d.Kumaşı Germe

  4. Makineyi Kasnakla Nakış Yapmaya Hazırlama
  a.Dişliyi Düşürme
  b.Baskı Ayağını Çıkarma
  c.Genişlik Ayarını Sıfıra (0) Getirme
  d.Makine İğnesini Takma (9 Numara)

  5. İplik Geçirmeden Kum İşi Egzersizi Yapma

  6. Kum İşi Tekniğini Uygulama
  a.Desen çizgisi Üzerinden Bir Sıra Makine Dikişi Yapma
  b.Kum İşi Tekniğini Çizilen Desen Dışına Çıkmadan Uygulama

  7. Kenar Temizleme Teknikleri
  a. İşlemeye ve Kullanılacak Yere Uygun Kenar Temizleme
  b. Kumaşa Uygun Kenar Temizleme

  8. Ütü Yapma Teknikleri
  a. Ütü ve Önemi
  b. Kumaş Özelliğine Göre Ütü Yapma
  c. İşleme Özelliğine Göre Ütü Yapma

  C. MAKİNE DİKİŞ TEKNİĞİ (ÇEVRE İŞİ)

  1. Makine Dikişinin (Çevre İşinin ) Özellikleri
  a. Kumaş Özelliği
  b. İplik Özelliği
  c. Desen Özelliği
  d. Renk Özelliği

  2. Makine Dikişi (Çevre İşi)Yapımında Yararlanılan Kaynaklar
  a. Yapılmış İşlerden Örnekler
  b. Çeşitli Desenler

  3. Araç-Gereçleri İşlemeye Hazırlama
  a. Kumaş Hazırlama
  b. Deseni Hazırlama
  c. Kumaşı Germe
  d. İplikleri İşlemeye Hazırlama

  4. Makineyi Kasnakla Nakış Yapmaya Hazırlama
  a. Dişliyi Düşürme
  b. Baskı Ayağını Çıkarma
  c. Genişlik Ayarına Sıfıra (0) Getirme
  d. Makine İğnesini Takma (11 Numara)

  5. İplik Geçirmeden Çevre İşi Egzersizi Yapma

  6. Makine Dikişi Tekniğini Uygulama
  a. Desen Çizgisi Üzerinden Bir Sıra Makine Dikişi Yapma
  b. Desenin İçini Birbirine Paralel Makine Dikişleri ile Doldurma

  7. Kenar Temizleme Teknikleri
  a. İşlemeye ve Kullanılacak Yere Uygun Kenar Temizleme
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Kenar Temizleme

  8. Ütü Yapma Teknikleri
  a. Ütü ve Önemi
  b. Kumaş Özelliğne Uygun Ütü Yapma
  c. İşleme Özelliğne Uygun Ütü Yapma

  Ç. ÇİN İĞNESİ

  1. Makine İle Yapılan Çin İğnesinin Özellikleri
  a. Kumaş Özelliği
  b. İplik Özelliği
  c. Desen Özelliği
  d. Renk Özelliği

  2. Çin İğnesinin Yapımında Yararlanılan Kaynaklar
  a. Yapılmış İşlerden Örnekler
  b. Çeşitli Desenler

  3. Araç-Gereçleri İşlemeye Hazırlama
  a. Kumaş Hazırlama
  b. Deseni Hazırlama
  c. Kumaşı Germe
  d. İplikleri İşlemeye Alma

  4. Makineyi Kasnakla Nakış Yapmaya Hazırlama
  a. Dişliyi Düşürme
  b. Baskı Ayağını Çıkarma
  c. Genişlik Ayarını Sıfıra (0) Getirme
  d. Makine İğnesini Takma (11 Numara)

  5. İplik Geçirmeden Çin İğnesi Egzersizi Yapma

  6. Çin İğnesi Tekniğinin Çeşitleri
  a. Düz Çin İğnesi
  b. Gölgeli Çin İğnesi
  c. Fantezi Çin İğnesi
  d. Yardımcı İğneler ( Tohum İşi, Çöp İşi, Sap İşi, Kum İşi, Beyaz İş, İğnelerinden
  Sarma, Puan )

  7. Çin İğnesi Tekniğini Uygulama
  a. Desen Çizgisi Üzerinden Bir Sıra Makine Dikişi Yapma
  b. Desenin İçini Çin İğnesi Çeşitleri Tekniğine Uygun Doldurma

  8. Kenar Temizleme Teknikleri
  a. İşlemeye ve Kullanılacak Yere Uygun Temizleme
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Temizleme

  9. Ütü Yapma Teknikleri
  a. Ütü ve Önemi
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Ütü Yapma
  c. İşleme Özelliğine Uygun Ütü Yapma

  D. TÜRK İŞİ
  1. Makinede Yapılan Türk İşi Tekniklerinin Özellikleri
  a. Kumaş Özelliği
  b. İplik Özelliği
  c. Desen Özelliği
  d. Renk Özelliği

  2. Türk İşi Yapımında Yararlanılan Kaynaklar
  a. Eski Türk İşleri
  b. Müze Araştırmaları
  c. Kataloglar, Dergiler, Basılı Desenler

  3. Araç-Gereçleri İşlemeye Hazırlama
  a. Kumaş Hazırlama
  b. Deseni Hazırlama
  c. Kumaş Germe
  d. İplikleri İşlemeye Hazırlama

  4. Makineyi Kasnakla Nakış Yapmaya Hazırlama
  a. Dişliyi Düşürme
  b. Baskı Ayağını Çıkartma
  c. Genişlik Ayarını Sıfıra (0) Getirme
  d. Makine İğnesini Takma (11 Numara)

  5. İplik Geçirmeden Türk İşi Egzersizi Yapma

  6. Türk İşi İğne Çeşitleri
  a. Pesent
  1. Düz Pesent
  2. Verev Pesent
  3. Gölgeli Pesent
  b. Mürver
  c. Muşabak
  d. Hasır İğne
  e. Balık Sırtı
  f. Sarma

  7. Türk İşi Tekniğini Uygulama
  a. Desen Çizgisi Üzerinden Bir Sıra Makine Dikişi Yapma
  b. Desenin İçine Türk İşi Tekniğini Uygulama

  8. Kenar Temizleme Teknikleri
  a. İşlemeye ve Kullanılacak Yere Uygun Kenar Temizleme
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Kenar Temizleme

  9. Ütü Yapma Teknikleri
  a. Ütü ve Önemi
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Ütü Yapma
  c. İşleme Özelliğne Uygun Ütü Yapma

  E. MARAŞ İŞİ

  1. Makinede Yapılan Maraş İşinin Özellikleri
  a. Kumaş Özelliği
  b. İplik Özelliği
  c. Desen Özelliği
  d. Renk Özelliği

  2. Maraş İşi Yapımında Kullanılan Kaynaklar
  a. Eski Maraş İşi Desenler ( Bindallılar, Bohçalar vb.)
  b. Çeşitli Maraş İşi Desenler
  c. Müze Araştırmaları

  3. Araç-Gereçleri İşlemeye Hazırlama
  a. Kumaşı Hazırlama
  b. Deseni Hazırlama
  c. Çirişli Kartonu Hazırlama, Desenleri Oyma
  d. Desenleri Kumaşa Yapıştırma
  e. İplikleri İşlemeye Hazırlama
  f. Kumaşı Germe

  4. Makineyi Kasnakla Nakış Yapmaya Hazırlama
  a. Dişliyi Düşürme
  b. Baskı Ayağını Çıkartma
  c. Genişlik Ayarını Sıfıra (0) Getirme
  d. Makine İğnesini Takma(11 Numara)

  5. İplik Geçirmeden Maraş İşi Egzersizi Yapma

  6. Maraş İşinde Kullanılan Teknikler
  a. Sarma
  b. Pesent
  1. Düz
  2. Verev
  c. Hasır İğnesi
  d. Balık Sırtı
  e. Kabartma
  f. Kurt, Tırtıl, Boncuk vb. Süslemeler

  7. Maraş İşi Tekniğini Uygulama
  a. Desen Özelliğne Göre Maraş İşi Tekniğini Uygulama

  8. Kenar Temizleme Teknikleri
  a. İşlemeye ve Kullanılacak Yere Uygun Kenar Temizliği
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Kenar Temizliği

  9. Ütü Yapma Teknikleri
  a. Ütü ve Önemi
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Ütü Yapma
  c. İşleme Özelliğine Uygun Ütü Yapma

  F. APLİKE
  1. Makinede Yapılan Aplike İşinin Özellikleri
  a. Kumaş Özelliği
  b. İplik Özelliği
  c. Desen Özelliği
  d. Renk Özelliği

  2. Aplike Yapımında Yararlanılan Kaynaklar
  a. Yapılmış İşlerden Örnekler
  b. Çeşitli Desenler

  3. Araç-Gereçleri İşlemeye Hazırlama
  a. Kumaşı Hazırlama
  b. Deseni Hazırlama
  c. İplikleri İşlemeye Hazırlama
  d. Kumaşı Germe

  4. Makineyi Kasnakla Nakış Yapmaya Hazırlama
  a. Dişliyi Düşürme
  b. Baskı Ayağını Çıkarma
  c. Genişlik Ayarını Sıfıra (0) Getirme
  d. Makine İğnesini Takma (11 Numara)

  5. İplik Geçirmeden Aplike Egzersizi Yapma

  6. Aplike İş Tekniğini Uygulama
  a. Desen Çizgisi Üzerinden Bir Sıra Makine Dikişi Yapma
  b. Desen Özelliğine Göre Aplike İş Tekniğini Uygulama

  7. Kenar Temizleme Teknikleri
  a. İşlemeye ve Kullanılacak Yere Uygun Kenar Temizleme
  b. Kumaşa Uygun Kenar Temizleme

  8. Ütü Yapma Teknikleri
  a. Ütü ve Önemi
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Ütü Yapma
  c. İşleme Özelliğine Uygun Ütü Yapma

  G. ANTEP İŞİ

  1. Makinede Yapılan Antep İşinin Özellikleri
  a. Kumaş Özelliği
  b. İplik Özelliği
  c. Desen Özelliği
  d. Renk Özelliği

  2. Antep İşinin Yapımında Yararlanılan Kaynaklar
  a. Eski İşlerden Örnekler
  b. Dergiler, Kataloglar
  c. Müze Araştırmaları

  3. Araç-Gereci İşlemeye Hazırlama
  a. Kumaşı Hazırlama
  b. Deseni Hazırlama
  c. Kumaşı Germe
  d. İpleri İşlemeye Hazırlama

  4. Makineyi Kasnakla Nakış Yapmaya Hazırlama
  a. Dişliyi Düşürme
  b. Baskı Ayağını Çıkarma
  c. Genişlik Ayarını Sıfıra (0) Getirme
  d. Makine İğnesi Takma(11 Numara)

  5. İplik Geçirmeden Antep İşi Egzersizi Yapma
  6. Antep İşinde Kullanılan Teknikler
  a. Filtre
  b. Ciğerdeldi
  c.Mercimek
  d. Kartopu
  e. Çitime
  f. Örümcek

  7. Antep İş Tekniğini Uygulama
  a. Desen Çizgisi Üzerinden Bir Sıra Makine Dikişi Yapma
  b. Desen Özelliğne Uygun Antep İşi Tekniğini Uygulama

  8. Kenar Temizleme Teknikleri
  a. İşlemeye ve Kullanılacak Yere Uygun Kenar Temizleme
  b. Kumaşa Uygun Kenar Temizleme

  9. Ütü Yapma Teknikleri
  a. Ütü ve Önemi
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Ütü Yapma
  c. İşleme Özelliğine Uygun Ütü Yapma

  H.BEYAZ İŞ

  1. Makinede Yapılan Beyaz İşin Özellikleri
  a. Kumaş Özelliği
  b. İplik Özelliği
  c. Desen Özelliği
  d. Renk Özelliği

  2. Beyaz İşin Yapımında Yararlanılan Kaynaklar
  a. Yapılmış İşlerden Örnekler
  b. Çeşitli Desenler

  3. Araç-Gereci İşlemeye Hazırlama
  a. Kumaşı Hazırlama
  b. Deseni Hazırlama
  c. Kumaşı Germe
  d. İplikleri İşlemeye Hazırlama

  4. Makineyi Kasnakla Nakış Yapmaya Hazırlama
  a. Dişliyi Düşürme
  b. Baskı Ayağı Çıkarma
  c. Genişlik Ayarını Sıfıra (0) Getirme
  d. Makine İğnesini Takma (11 Numara)

  5. İplik Geçirmeden Beyaz İşe Uygun Egzersiz Yapma

  6. Beyaz İşinde Kullanılan Teknikler
  a. Sarma
  1. İnce Sarma
  2. Kalın Sarma
  b. Dolgu
  1. Düz Dolgu
  2. Yarma Dolgu
  c. Puan
  d. Kolber
  e. Ciğerdeldi

  7. Beyaz İş Tekniğini Uygulama

  8. Yardımcı iğneleri uygulama
  ( kum iğnesi, makine dikişi, Antep işi ajurları)

  9. Kenar Temizleme Teknikleri
  a. İşlemeye ve Kullanılacak Yere Uygun Kenar Temizleme
  b. Kumaşa Uygun Kenar Temizliği

  10. Ütü Yapma Teknikleri
  a. Ütü ve Önemi
  b. Kumaş Özelliğine Uygun Ütü Yapma
  c. İşleme Özelliğine Uygun Ütü Yapma

  İŞLENİŞ

  Dersin Adı :Makine Nakışları
  Konu :Beyaz İş Kullanılan Teknikler
  Süre :2 Ders Saati
  Yöntem ve Teknikler :Anlatım, Soru-Cevap
  Kaynak Kitap :Nakış Temel Bilgileri Tekniği, Süheyla Korkusuz
  Araç-Gereçler :Yapılmış İşler, Kitap, Broşür, Desenler, Tahta, Kalem, Ciğerdeldi
  Amaç :Yapılan İşin Özelliğine Uygun Olarak Kullanılan Teknikleri Kavrar.

  ÖĞRENME VE ÖĞRETME ETKİNLİKLERİ

  Bu etkinlikler, Beyaz İşinde Kullanılan Teknikler Konusuna yönelik öneriler biçiminde hazırlanmıştır. Öğretmen bunları aynen ya da değiştirerek uygulayabilir. Ayrıca Kursiyerlerin düzeyi, konunun özelliği ve olanaklara göre aynı amaca yönelik başka etkinlikler de düzenleyebilir. Öğretmen, söz konusu bilgi, beceri ve tutumları kursiyerlere kazandırmak için amaç ve konuların düzey ve özelliğine göre tartışma, rol yapma, örnek olay, problem çözme, beyin fırtınası, gezi, gözlem, gösteri, gösterip yaptırma, soru-cevap, görüşme gibi yöntem ve teknikleri kullanabilir.
  Öğretmen, kursiyerlerin ilgisini konuya çekmek amacıyla çeşitli beyaz iş örneklerinden oluşan broşür ve resimler gösterir. Kursiyerlerden bu örnekleri incelemelerini ister. İnceleme sonucunda onların konuyla ilgili görüşlerini alır. Öğretmen, beyaz iş iğnelerini ayrıca tanıtarak kursiyerlere bu konuda bilgiler verir. Kursiyerlerin beyaz iş iğnelerini incelemelerini sağlar. Öğretmen, beyaz iş iğneleriyle kursiyerlerin daha önceden gördükleri diğer nakış iğneleri arasındaki farklılıkların belirlenmesi amacıyla tartışma açar. Tartışmanın ışığında Öğretmen beyaz iş iğnelerini ve bunların özelliklerini, sınıfa getirdiği sarma (ince ve kalın sarma),kolber, dolgu,(düz ve yarma), puan, ciğerdeldi örneklerini yapılan bir ürün üzerinde açıklayarak gösterir.
  Öğretmen, sarma, dolgu puan, kolber ve ciğerdeldi tekniğinde çalışma yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda örnekler üzerinde açıklamalar yapar. Kursiyerlerin de bu örnekleri incelemeleri ve konu üzerinde konuşmaları sağlanır.
  Öğretmen, nakışın insan yaşamındaki yeri ve yaşadıkları çevrenin güzelleştirilmesinde ne tür etkisi olduğu konusunda tartışma açar. Kursiyerlerden gelen cevaplar doğrultusunda konuyu özetleyerek dersi tamamlar.  DEĞERLENDİRME ETKİNLİKLERİ

  Değerlendirme etkinlikleri, kursiyerlerin amaçlarla edinecekleri bilgi, beceri ve tutumlara na derece ulaştıklarının belirlenmesine yönelik olmalıdır. Öğretmen, amaçlara yönelik olarak kursiyerlerin yorum yapacağı kavrama, uygulama, analiz, sentez düzeyinde yeni ve özgün sorularla bu bölümde önerilen ölçme etkinliklerini zenginleştirebilir.
  Öğretmen, kursiyerleri değerlendirirken ölçme sonuçları ile birlikte kursiyerlerin; sınıf içi etkinliklere katılımı, bilimsel tutum ve davranışları, gözlem yapma, araştırma, inceleme, bilimsel düşünme, sahip oldukları ve sergiledikleri düşünce zenginlikleri, sorumluluk alma, ekip çalışmalarına yatkınlıkları, edindikleri bilgi ve bulguları paylaşabilme vb. Özelliklerini de göz önüne alarak başarıları hakkında karar verir.


  ÖRNEK ÖLÇME SORULARI

  1. Beyaz iş iğnelerinin diğer nakış iğnelerinden farkını sıralayınız.
  2. Kolber yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları sıralayınız.
  3.Beyaz iş iğneleri yapılırken makine ayarı nasıl olmalıdır?
  4.Beyaz iş iğne tekniklerini sıralayınız.


  NİLGÜN ŞAR
  MAKİNA NAKIŞI USTA ÖĞRETİCİ  Paylaş
  Nakış Ve Makina Nakışı Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Makine nakış tekniği ile bir çok desen işlenmektedir. Düz zikzak çin işlemesi gibi daha bir çok işleme tekniği yapılabilir. Makinenin vermiş olduğu bir özellikte rahat bir şekilde yapılıyor olmasıdır. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Makine Nakışı yaparken ipin sürekli kopması neden olur. Üst ip ayarı ile masura ayarı nasıl olmalı yardımcı olursanız memnun olurum.makinede maraş işi nasıl yapılır,  maraş işi makina nakışı,  makina nakışı ayarları,  kum iğnesi ayarları,  makinede nakış ayarı nasıl yapılır,  el sanatları beyaz isi yaparken dikkat,  makina nakışı maraş işi nasıl yapılır