Makale ve Şiirler ve Naatlar Forumundan Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya RasulAllah Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya RasulAllah

  Reklam
  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya Rasulallah  Resul-ü Ekrem (sav) büyük hayırların, yümünlerin, bereketlerin temelinde bir nüve gibidir.O size, doğru yolu gösteren,dosdoğru çığırı açan, sırat-ı müstakîme delalet eden yanılmaz, yanıltmaz bir rehber, bir müktedâ-yı küll'dür.

  Bu nurlu yolda, insanları zulmetten nura çıkarmaya vesile olan O Zât'a, bu nurlu yolda yürüyen herkesin sevabından bir hisse verilecektir. " essebebu kel fail " sırrınca ümmetinin işlediği hasenâtın bir misli O'nun defterine kaydedilecektir.

  Makam-ı Mahmud'un Sâhibi olan Resulü Ekrem'in(s.a.v) vefatiyle defteri kapanmayacak, yığın yığın hasenât, sâlih amel devamlı O'nun defterine kaydolacak; makamı büyüdükçe büyüyecek, salahiyet sınırları genişledikçe genişleyecek -ve İnşallah- hergün, ümmetinden daha geniş kitlelere şefaat etme hakkını kazanacaktır.,Binaenaleyh, bu meseleye değişik iki zaviyede ele almak icabeder:

  Birincisi, bizler Resul-ü Ekrem'e (S.A.V) salâtü selâm okumakla, ahd-ü peymanımızı yeniliyor ümmet olma isteği ile kendisine müracaat ediyoruz. Yani "Seni andık, seni düşündük; Hakkın senin kadrini yüceltmesi için dua ve dilekte bulunduk" diyor ve dehalet ediyoruz. İşin bu yönüyle bizim dualarımız, "Makam-ı Mahmud'un" Sâhibinin (S.A.V) makamını yükseltmesi niyetiyle yapıldığından, O'nun (S.A.V) şefaat dairesi genişlemiş oluyor. Böylece daha çok kimseler o şefaat dairesinden istifade edebiliyorlar.

  İkincisi, bir kişinin Peygamberimizin (S.A.V) hakkında, O'nun kadir ve kıymetinin yükselmesi istikametinde yapacağı dua, kendisinin, O'nun himâyesi altına girmesine vesile olması içindir. Böylece, o kişi hakkında şefaat dairesi vüs'at kazanmış oluyor. Binaenaleyh, salâtü selâma Efendimizden (S.A.V) daha çok ona biz muhtaç bulunuyoruz.

  Müracaatımızla mevcudiyetini, büyüklüğünü kabullenmiş ve küçüklüğümüzü, hiçliğimizi ilan etmiş oluyoruz. Devletini büyük tanıyıp yardım için ona müracaat eden kimse gibi, biz de, aczimiz ve fakrımızla beraber, şiddetli ve çok büyük bir günün endişesiyle şimdiden sarsılmışlık içinde, melce ve menca olarak Resul-ü Ekrem'e (S.A.V) dehâlet ediyor, arz-ı ihtiyaç ve arz-ı halde de bulunuyoruz.

  Cenab-ı Hak Şefâat-ı Uzmâ Sahibi Muhammed (S.A.V)'ın şefaatına bizi mazhar eylesinBu işin beşaretini de arzedeyim.Deniliyor ki,her Peygamberin kendi ümmetine verdiği birşey vardır. Efendimiz (s.a.v) buyurmuştur ki: "Ben, ümmetime vereceğimi, Ahirete sakladım. O da şefaatımdır."

  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya Rasulallah
  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya Habiballah
  Elfü elfi selatinve elfü elfi selamün aleyke ya Emine Vahyillah
  alıntı
  Paylaş
  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya RasulAllah Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya Rasulallah
  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya Habiballah
  Elfü elfi selatinve elfü elfi selamün aleyke ya Emine Vahyillah 3. 3
  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya Rasulallah
  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya Habiballah
  Elfü elfi selatinve elfü elfi selamün aleyke ya Emine Vahyillah
 4. 4
  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya Rasulallah
  Elfü elfi selatin ve elfü elfi selamün aleyke ya Habiballah
  Elfü elfi selatinve elfü elfi selamün aleyke ya Emine Vahyillah