Müslüman Hanımlar ve Müslüman Kadının Şahsiyeti Forumundan Kuran'a Göre Ideal Müslüman Kadın Karakteri Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Ateş-i Bahar

  Reklam

  Kuran'a Göre Ideal Müslüman Kadın Karakteri

  Reklam
  Kuran'a Göre Ideal Müslüman Kadın Karakteri

  İmanın bir kadını ne kadar hayırlı bir insan haline getirdiğine Allah Kuran'ın "Müşrik kadınları, iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir cariye, -hoşunuza gitse de- müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman edinceye kadar nikahlamayın; iman eden bir köle, -hoşunuza gitse de- müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. Onlar, ateşe çağırırlar, Allah ise Kendi izniyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini açıklar. Umulur ki öğüt alıp-düşünürler." (Bakara Suresi, 221) ayetiyle dikkat çekmektedir. Bir insanın kişiliğini güzelleştirip üstün hale getiren, karakterini sağlamlaştıran, ahlakını güzelleştiren, tavırlarını etkileyici kılan asıl olarak o kişinin imanı, Allah korkusu ve takvasıdır. İnsanın sahip olduğu tüm özelliklere anlam kazandıracak olan, imanıdır. Bu Allah'ın, Kuran ile bildirdiği önemli bir sırrı, insanların dikkatle düşünüp öğüt almalarını gerektiren önemli bir bilgidir. Kuran ahlakı, tüm insanlara olduğu gibi, kadınlara da olabilecek en güçlü, en sağlam ve en güzel kişiliği kazandırır. Allah'ın, "... Hayır, Biz onlara kendi şan ve şeref (zikir)lerini getirmiş bulunuyoruz..." (Müminun Suresi, 71) ayetiyle bildirdiği gibi, Kuran ahlakı insanlara 'şan ve şeref' kazandırmaktadır. Dolayısıyla bu ahlakı yaşayan bir kadın, saygı duyulacak, onurlu ve vakarlı bir karaktere sahip olur.
  Önceki bölümlerde dikkat çekildiği gibi, Allah Kuran'da kadın ve erkek için ayrı birer karakter belirtmemiş, tüm insanları tek bir Müslüman karakterine uymaya çağırmıştır. Müslüman, Allah'tan korkan, her işinde Allah'ın rızasını arayan, dünya hayatının geçici, ölümün ise yakın olduğunu bilip, ahireti hedefleyen insandır. Kadın ya da erkek olsun, tüm Müslümanlar Kuran ahlakını en güzel şekilde yaşamaya gayret ederler. Bu ahlakı yaşayan kadınlar ise, cahiliye toplumlarında kadın ya da erkek karakterinde görülen tüm zaaflardan, zayıflıklardan, saplantılardan ve tavır bozukluklarından kurtulmuş, bunların yerine imanın getirdiği güçlü bir karakter geliştirmişlerdir. İman sahibi insanlar, yaşadıkları toplumdan, ailelerinden ya da arkadaş çevrelerinden aldıkları telkinler her ne olursa olsun, bunları bir kenara bırakır ve Kuran'da belirtilen Müslüman karakterini yaşarlar. İşte mümin bir kadın da karakterini Allah'ın beğendiği ve hoşnut olacağı ahlakı ölçü alarak, Kuran'a göre belirler.
  Hz. Meryem, bu kişiliği yaşayan kadınların en güzel örneklerindendir. Kitabın önceki bölümlerinde daha detaylı olarak değinildiği gibi, Hz. Meryem cahiliye ahlakını yaşayan bir toplum içerisinde pek çok zorlu imtihanla karşı karşıya kaldığı ve tüm bunlara tek başına karşı koymak durumunda olduğu halde, çok güçlü ve dirayetli bir karakter sergilemiştir. İslam ahlakının, Allah'a gönülden bir imanın, derin bir tevekkül ve teslimiyetin kendisine verdiği güç ile her işinde daima üstün gelmiştir. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen onurunu ve vakarını korumuş, bu özellikleriyle insanlar arasında dikkat çeken bir kişilik ortaya koymuştur.
  İman eden tüm kadınlar Hz. Meryem'in bu güzel ahlakını ve üstün kişiliğini kendilerine örnek almalı ve Kuran'da bildirilen ideal Müslüman karakterine ulaşabilmek için samimi bir çaba içerisine girmelidirler.
  İlerleyen satırlarda Allah'ın Kuran'da bildirdiği 'ideal Müslüman kadın karakteri'nin en temel özelliklerine değinerek, bu karakterin cahiliye inançlarının şekillendirdiği kadın karakterinden ne kadar farklı ve güçlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koyacağız.


  Müslüman Kadın Allah'a Teslim Olmuştur --> http://muminem.net/showthread.php?p=80

  Müslüman Kadının İdealleri Büyüktür --> http://muminem.net/showthread.php?t=59

  Müslüman Kadın Asildir --> http://muminem.net/showthread.php?t=60

  Müslüman Kadın Güçlü ve İradeli Bir Karaktere Sahiptir --> http://muminem.net/showthread.php?t=61

  Müslüman Kadın İtidalli ve Dengelidir --> http://muminem.net/showthread.php?t=63

  Müslüman Kadın Duygusal Bir Kişilik Göstermez --> http://muminem.net/showthread.php?t=65

  Müslüman Kadın Samimi ve Doğal Bir Kişiliğe Sahiptir --> http://muminem.net/showthread.php?t=66

  Müslüman Kadın Dürüsttür --> http://muminem.net/showthread.php?t=68

  Müslüman Kadın Cesurdur --> http://muminem.net/showthread.php?t=69

  Müslüman Kadın Boş Sözlerden ve Boş İşlerden Sakınır --> http://muminem.net/showthread.php?t=70

  Müslüman Kadın İffetli ve Onurludur --> http://muminem.net/showthread.php?t=71  (alinti)


  Paylaş
  Kuran'a Göre Ideal Müslüman Kadın Karakteri Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Müslüman kadınların dini bilinçleri yerinde olmaları ve eğitim konusuna değer vermeleri gerekir.Unutmayalım ki toplumun temel taşı olan kadınların bilinçli ve eğitimli olmaları yetiştirecekleri çocuklar için da hayati bir önem taşımaktadır.musluman kadin gorevleri