Müslüman Hanımlar ve Müslüman Kadının Şahsiyeti Forumundan Mülüman Genç Kızın Topluma Karşı Görevleri. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Mülüman Genç Kızın Topluma Karşı Görevleri.

  Reklam
  Toplum demek;günahlardan sakınmaksızın,bir takım kayıtları göz önüne almaksızın erkeklerle kadınların beraberce katıldıkları bir takım,gezinti yerleri ve partiler değildir.

  Toplum;seni çepeçevre saran,her şeyin birbiriyle alakasını tanzim eden bir takım gelenek ve görenekleri olan çevredir. Müslüman genç kız,toplumun sağlam ananelerine,faziletli davranışlarına bekçilik yapan, iyilik ve takva üzerine yardımlaşma meyvesini verdirecek olan örf üzerinde toplumun bina edilmesine katkıda bulunması gerekir.

  Toplumun düçar olduğu hastalıklardan biriside kadınlı-erkekli düzenlenen içkili,danslı eğlence partileridir. Genç kızlar;kadınlık cazibelerini kullanarak erkelerin dikkatini üzerlerine çekmekte,
  bu tür toplantılar neticede bir tür fuhuş şovuna dönüşmektedir.

  BU VE BUNA BENZER HAREKETLER ŞEYTANIN BİRER PİSLİĞİDİR.Gençleri bu rezil ve mide bulandırıcı ahlaksızlıklardan kurtarmak,onları bu tür pisliklerden temizlemek en büyük görevdir.
  Olgun fikirleri, kıymetli prensipleri,kendi cinsinde olan genç kızların zihinlerine yerleştirmesi gerekir.

  Siyaset ve benzeri şeylerin peşinde koşan,güya bazı kültürlü kadınlar, basit ve taklitçi insanlardır,Günümüz toplumunda,bu tür kadınlar,kendilerini saran rüya alemlerinin görüntüleri içerisinde oraya buraya sıçramaktan başka hiçbir tesire sahip olamayan bomboş ve şaşkın dolaşan su kabarcıkları gibidirler.

  Her genç kız en mühim mesaj olan İSLAM ın evrensel değerlerini iyice anlayıp,zihnini bu değişmez gerçeklerle doldurmaya gayret ederse yeryüzü ve gökyüzü ehli arasında şanını yüceltecek çok değerli bir iş yapmış olur.

  Halk arasında kültürsüz,eğitimsiz milyonlarca kadın vardır ki bunlar kendileri irşad ederek,akıllarını ve kalplarini ilmini hakikatlerle süsleyecek kimselere şiddetle ihtiyaç duyarlar.

  Bunlar toplumun bulaşan bid'at ve hurafeleri zihinlerinden silecek,nefislerini temizleyecek,fakirlik,hayat pahalılığı,kocasının işsizliği gibi konularda bilgilendireceklerdir.

  Bu ve benzeri sorunlar,ancak üstün niteliklere sahip olan gruplar vasıtasıyla halledilebilir.O halde müslüman kadına düşen,imkan ölçüsünde bu hususta üzerine düşen payı omuzlamasıdır. çeşitli sahalarda eserler okumalı ve araştırmalar yapmalı. Kültürlü kadınların,bütün bunlarla uğraşmaları gösterilerde, hitabet kürsülerinde vaaz vermelerinde daha faydalı ve güzeldir.


  alıntı


  Paylaş
  Mülüman Genç Kızın Topluma Karşı Görevleri. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Allah c.c razı olsun MUMİNE............topluma karşı görevlerimiz,  toplumumuza karşı görevlerimiz ile ilgili hadis,  mülüman