Müslüman Hanımlar ve Müslüman Kadının Şahsiyeti Forumundan Müslüman Kadının Görevleri ! Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müslüman Kadının Görevleri !

  Reklam
  Kadın ümmetin yarısıdır.Hatta ümmet hayatında en büyük tesire sahip,en önemli yarımdır.

  Kadın,neslin oluşumunda ve eğitiminde ilk öğretmendir.ümmetin geleceği ve gidişatı kadına bağlıdır.Bu etki (ilköğretmen) oluşundan başka çocuğun,gençlik ve olgunluk devresinde aynı etkiye sahiptir.

  Kadın bu derece önemli olmasından dolayı Allah düşmanları ve fitnenin yaygınlaşmasını arzu edenler kadını ifsat etme konusu üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdılar.Bunu da onu erkeklerin arasına karıştırmak,kadın erkek eşitliği,sahte hürriyet gibi batıya ait fikirileri yayma suretiyle yaparken her çeşit yolu ve aldatma unsurlarını da kullandılar.

  Bu sebeple Peygamber (S.A.V). den gelen,bu fitneden caydırıcı haberlerden birinde şöyle buyurur: "....Dünyadan ve kadınlardan sakınınız.İsrailoğullarının ilk imtihanı kadınlar hakkında oldu."

  Ayr?ca kad?n?n terbiyesi ve islami olarak yetiştirilmesiyle ilgili özendirici haberler de vardır."Kimin üç kızı olurda,onlara güzelce sahip .çıkar ve onlar hakkında Allah dan sakınırsa cennet o kimsenindir."

  ilmi açıdan içtihat derecesine ulaşan.ameli açıdan ise insanların övgüyle sözettiği bir önderden bazı önemli hadiseleri açıklamak ve şüpheleri yok etme ve görevleri belirtmek noktasında istifade edeceğiz:ÜSTAD HASAN EL BENNA

  MüSLüMAN GENç KIZIN GöREVLERi

  Müslüman genç kız,değerini ve konumunu bilmeyi arzu ettiğinde Allah c.c ın kendisi için yarattığı hayattaki ödevlerini ve görevlerini de bilmesi icab eder. Bu görevlerin üstesinden gelebilmesi için kendisini kültürel ve ahlaki yönden hazırlaması gerekir.üstad HASAN EL BENNA NIN 1952 senesinde neşrettiği "Müslüman Kız Kardeşlere" isimli yazısını sunarak Müslüman Genç Kızların görevlerini kısa bir özet şeklinde anlatacağız .

  DİNİNE KARŞI GÖREVLERİ

  (a) Allah c.c a iman etmesi
  (b)Ahirete iman etmesi gerekir
  (c)Allah ın indirdiği bütün emirlere ve yasaklara gerçek anlamda riayet etmesi gerekir: Allah a olan saygıdanda haddi aşıp haramlara dalmaması ve kolaylık murat ettiği hususlarda ?l?l? olması gerekir.

  AKLINA KARŞI GÖREVLERİ

  (a) En sağlam gerçekler. en doğru manalar, en sadık öğretilerle.Aklı besmelesi gerekir:çünkü akıl,bu şekilde olgunlaşır,idrak gücü artar,ufku genişler ve seviyei yükselir. Bunun içinde KURAN VE ONDAN SONRA PEYGAMBER (S.A.V) İN SAHiH HADiSLERi gelir.

  (b) İslam tarihini bilmesi gerekir: Savaşlar,siyaset.aklın faaliyeti,nefs mücahedesi, ve islamın irşad faaliyetleriyle ilgili tarihini bilmesi gerekir.

  (c)Sosyolojide,Ekonomide,Sağlıkta,Temel ilimlerde çağın öğretilerini Gücünün Yettiğince Bilmesi gerekir: insanların ,siyasi,sosyolojik ve ahlaki bakımdan sapkınlıklarını,doğruluklarını,rezilliklerini ,faziletlerini; gördüğü,işittiği ve okuduğuna dayanarak,islam ilimlerine uygun hüküm vermeye nefsini alıştıracak bir kültüre sahip olması gerekir.

  EVİNE KARŞI GÖREVLERİ
  (a) Evini ilk günden itibaren takva üzerine tesisetmesi gerekir:Müslüman kadın,güzel koku saçan Rabbani ruhu evine hakim kılması gerekir.
  Allah c.c şöyle buyurur:

  "Evlerinizde okunan Allah ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın,şüphesiz Allah her şeyin iç yüzünü bilen ve herşeyden haberdar olandır."

  (b) Bütün isteklerinde devarldığı güzel mirasımıza uydurması gerekir: şöyle denilir:"İsrafta hayır yoktur.Hayırda israf yoktur.

  (c)Evine sahip olması gerekir: BU husuta peygamber (S.A.V). şöyle buyurur."Kadın,kocasının evinde çobandır.Oradan sorumludur.

  (d) ilk andan itibaren nefsini,Rabbimizin şu buyruğunun manasına alıştırması gerekir: "erkekler,kadınlar üzerinde idareci ve koruyucudurlar."nisa suresi 34

  yine Rabbimiz şöyle buyurur

  "Kadınlar üzerinde erkekler için bir üstünlük payı vardır."bakara suresi 228?  Paylaş
  Müslüman Kadının Görevleri ! Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kadının Kocasına Karşı Görevleri


  Müslüman Kadının Görevleri ! 3. 3
  Allah azze ve celle razi ola . . .kadının görevleri,  müslüman kadının görevleri,  kadınların görevleri,  müslüman bir kadının görevleri,  kadinin görevleri,  kadinin gorevleri,  müslüman kadinin görevleri