Müslüman Hanımlar ve Müslüman Kadının Şahsiyeti Forumundan Toplumun Cevheri Hanımlara!2 Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Toplumun Cevheri Hanımlara!2

  Reklam
  Kabir Amel Sandığıdır!
  Ey müslüman evlâdı genç kız!
  Allah'tan kork! Ve her zaman Allah'ın kontrolünde olduğunu unutma! Bugün nasıl hesapsız amel günü ise; yarın da şüphesiz, amelsiz hesap günüdür. Durmadan oyun ve eğlenceye dalan insanoğlu, ölümün kendisine ulaşacağı o gün elbette uyanacaktır.Can boğaza geldiği zaman halimiz ne olur?
  Ey Allah'ın zarif kulu!
  O gün artık sen,eşin, ailen, evlatların ve dostlarından ayrılmış olacaksın. Tabutla taşınılıp toprağa; o kapkaranlık yere konacağın günü bir düşün. Bitmez sanılan günlerin sonunda eğer iyi bir şeyler götürmediysen -Allah korusun- kabrin dehşetle sıkmaya başlamasıyla başbaşasın. Hesap melekleri gelip de senden sorularına cevap vermeni istedikleri zaman halin nice olur?!..
  Diriliş gününde kabirden çıkıp da mahşere sevkedildiğin...
  Hesap defterlerinin açıldığı...
  Sırat köprüsü ve mizânın konduğu zaman...
  İşte o gün, ey Allah'ın kulu! Senin yerin neresi olacak?!..
  Seni neler bekleyecek, ya da bir ömrün ardından neler kazanmış olacaksın?
  “Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında, "Rabbim! der, yalvarırım beni (dünyaya) geri gönder; tâ ki boşa geçirdiğim dünyada iyi iş (ve hareketler) yapayım" Hayır! Onun söylediği bu söz (boş) laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden dirilecek güne kadar (süren) bir berzah vardır” (Müminûn, 23/99-100).
  İhsan Hazinesine!
  Allah düşmanları, İslâm toplumlarını içinden çökertmede ilk önce annelik vasfıyla toplumun eğiticisi olan kadınları hedef almış, onu ifsad etmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Çünkü kadının ifsadını toplumun ifsadı takip edecektir. Bu uğurda birçok sahte ülküler ortaya atmış, kadını gerçek özgürlüğünü bulduğu dininden koparmaya çalışmış ve herşeyini seferber ederek bu nadide varlığı, kişiliksiz bir metâ haline getirmek için komplolar kurmuştur. Bilinçli bir müslüman hanım elbette bunların farkındadır; çevresindekileri Kur’an ve sünnet yoluna davet etmede ve onları düşmanların komplola-rına karşı uyarmada hırslıdır..
  Tüm hanımlar için, ayrıca şöyle tavsiyelerde bulunabiliriz. Allah'tan bizi, sevdiği ve hoşnut olduğu herşeyde muvaffak kılmasını diler, sözlerimiz sebebiyle bizi kınamamasını niyaz ederiz.
  `İslâmi kavramları hafife alma! Ve dinde olmayan her tür bid'atlardan kaçın, bunları ortaya da çıkarma. Bütün bidatlardan uzak dur ve buna teşvik etme.
  `Namazı sakın terketme! Uykuya dalıp namazı kaçırma (kaçırırsan da uyanır uyanmaz derhal eda et ki, buna keffâret olsun). Namazı sürekli vaktinde kıl, buna azâmi hassasiyet göster!..
  ` Sakın açılıp saçılma ve örtünmene çok dikkat et! Ayetlerden gafil diğer açıklara da meyletme!
  `Üçüncü şahısların yuvanın dirliğini olumsuz etkileye-cek sözlerine aldırma.Allah’tan ailen için duâda bulunmayı ihmal etme ve eşine dîni konusunda yardımcı ol.
  `Evinin ve eşinin mahremiyetini ifşâ etme, hayatın zorluklarına karşı sabırlı ol. Allah için sabretmeyi kendine vazgeçilmez bir huy edin. Allah için yaptığın en ufak bir amelin zâyi olmayacağını unutma!
  ` Mütedeyyin kızlarla arkadaşlık kur, onları dost edin! İçlerinde ihtiyacı olana yardım etmek için geç kalma.
  ` Gıybet ve kovuculuk yapma, laf taşıma!
  ` İster batılı, ister yerli hiçbir kafiri taklit etme, onlara sevgi duyma, hayranlık besleme!
  ` Özellikle dinî bilgini arttırmada gayretli ol.
  ` Fitne ve fesadı göz önünde bulundurarak gerekli hallerin dışında sokağa çıkmamaya çalış; Rabb'inden sabır ve sebat niyaz et.
  ` Ahiret hayatını sakın unutma!
  `Allah’a ve Rasûlü-sallallahu aleyhi ve sellem-'e isyana çağırmadıkları sürece; eşine, anne ve babana karşı gelme!
  `Moda dergilerinden, müstehcen şarkılardan ve müzikten uzak dur! Kur'ân okumaya, öğrenmeye ve biliyorsan öğretmeye gayret et.
  `İster telefonla, ister başka bir yolla olsun, flörtün her türünden son derece uzak dur.
  İhmal edilmemesi gerekenler:
  `Allah'a gerçek bir şekilde iman et ve imanın gerektirdiği esaslara bağlı kal. Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hayat tarzına dikkat etmeyi ihmal etme..
  `Namazını, zinet eşyalarının zekatını, oruç ve haccını da eda et!
  `Allah Azze ve Celle'nin dinine bağlı Muvahhide hanımlarla yakınlık kurmayı da ihmal etme!
  `Allah Azze ve Celle'ye her zaman duâ edip O'na yönelmeyi; O'ndan bağışlanma dilemeyi ve âhiret için de hazırlıklarda bulunmayı asla ihmal etme.
  Saliha Bir Eş
  Allah’ın kuluna verdiği iman nimeti gibi bir nimet yoktur.Bu aynı zamanda Allah’ın kulları üzerine bir hakkıdır. Allah’ın kullarına verdiği bir çok nimet içinde dünyanın en hayırlı nimeti de saliha bir eştir. Çünkü Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-: "Dünya bir faydalanmadan ibarettir.Bunun en hayırlısı da, saliha bir eştir." buyurmuştur.
  Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-, Vedâ hutbesinde kadınların, Allah’ın emâneti oldukların belirtmiş, “Sizin en hayırlınız hanımlarına karşı en iyi davrananızdır” buyurarak, bu nezih insanın korunmasını öğütlemiştir.
  O halde, bu ikrama yakışan bir ahlak içinde bulunmalıdır:
  Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
  “Bir kadın namazlarını kılar, ırzını korur ve kocasına itâat ederse; cennet kapılarının dilediğinden girer”
  Ümmü Seleme’den, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’in, “Kocası kendisinden razı olarak ölen kadın cennete girer” dediği rivâyet edilmiştir.
  Kadını cehenneme sokan sebeplerin başında eşine karşı gelmesi ve üzerine olan iyiliklerini inkâr etmesidir. İbn Abbas'tan-Allah ondan ve babasından râzı olsun-, Buhari’nin rivâyetinde Rasûlullah şöyle buyurmuştur:
  “Cehennem bana gösterildi.Oradakilerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Kocalarına nankörlük ederler. Şayet kadınlardan birisine uzun zaman iyilik etsen, sonra senden bir kötülük görse ‘senden hiçbir zaman iyilik görmedim’ der.”
  Selef-i sâlihînden birinin hanımına şöyle tavsiyede bulunduğu nakledilir:
  "Beni affet ki, sevgimiz sürsün. Kızgın olduğumda benimle konuşma, def gibi beni çalmaya kalkma.Bilemezsin gelecek nasıl olacak.Şikâyeti çoğaltma kuvvetin gider. Şikâyeti çoğaltırsan kalbim sana buğzeder. Çünkü kalpler dönektir.Ben gördüm ki, kalpte hem sevgi hem ezâ bulunabilir.İkisi biraraya gelince,sevgi devam etmez gider."
  Ebu Derdâ-Allah ondan râzı olsun- ise hanımına şöyle derdi: “Kızdığımı gördüğünde beni öylece kabul et. Ben de seni kızgın gördüğümde ses çıkarmam.”
  Sonuç
  Evlilik, hayatı müşterek paylaşmaktır. Kadın ve erkek birlik olup Allah’ın,edâ etmekle bizleri sorumlu kıldığı “ilâyı kelimetullah” görevini üstlenmektir.Bu müşterek hayat, Rabbine karşı görevlerini yerine getirmede müslümana ayrı bir dinamiklik sağlar.Bu açıdan bakıldığı zaman evlilik, birbirlerine örtü olan iki insanın;yine birbirlerinin zayıflıklarını gidererek daha güçlü bir yapı meydana getirmeleri şeklinde tanımlanabilir.
  Öyleyse toplumda birtakım kalıplarla yozlaştırılan aile müessesesi, İslâmın tanımladığı ölçülerle yeniden yapılandırılmalıdır. Kadın, bilinçli olmak; dinini yaşamak ve çevresine bu konuda örnek olmak için gayretli olmalı, yine bu şûurda çocuklarını yetiştirmelidir. Eşi de ona yardımcı olmalı ve Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-’i kendisine rehber edinmelidir. Yuva, Kur’an ve sahih sünnet nûruyla bir mektebi andırmalıdır. Umulur ki, Allah bizleri rahmetiyle bağışlar ve bizleri salihler zümresine ilhâk eder...  Paylaş
  Toplumun Cevheri Hanımlara!2 Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  RABBİMİN rızasını alanlardan olmak nasip eylesin sağolasın hatice bacım