Müslüman Hanımlar ve Müslüman Kadının Şahsiyeti Forumundan Toplumun Cevheri Hanımlara!.1 Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Toplumun Cevheri Hanımlara!.1

  Reklam
  Hamd, Alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur. Salâtü Selâm Rasûlullah’ın, ehlinin, sahabesinin ve de kıyamete kadar onları dost edinen herkesin üzerine olsun.
  Çalınan, kaybolan ya da kırılan mücevherin yeri doldurulabilirse de, sen; yeri doldurulmaz bir cevher olduğunu bilmelisin!
  Çünkü kadının sahip olduğu vakârının, düzmece ekollerle ayaklar altına alındığı ve herşeyin üstündeki gerçek amaç olan Allah’a kulluktan uzaklaştırıldığı bir zamanda; kendini Allah için sakınma erdemliğini gösteren mücahide hanım, toplumun ve ümmetin göz nûrudur, cevheridir.
  İslâmı, düşmanlarına karşı savunacak, onu tahrif, bidat ve fesad batağından koruyacak olan nesli yetiştirir, hanımlar. İlk ve temel eğitimini annesinden alır geleceğin mücahid ve müdâfileri.. Bu sorumluluk asla azımsanamaz. Bu yüzden hakkıyla yerine getirilmelidir.
  İşte bu noktadan hareketle, bir takım sorumluluklarını yerine getirmek sûretiyle etrafına, ışık ve parlayan bir nûr olma yolundaki mücahide hanımların dikkat etmesi gereken, bazı noktalara değinmeyi uygun gördük.
  Burada yer alanlar, böylesine önemli bir konuyu elbette tüm yönleriyle açıklamaya yetmez, ancak kısa ve öz olarak yol göstermesi ümidimizdir.Allah Teâlâ'dan bu çalışmamızı rızasına uygun kılmasını dileriz. Şüphesiz tevfik O’ndandır.
  Örnek Nesilleri Yetiştirecek Mücahide Hanımın Vasıfları:
  Akîde yapısı: Bu ümmet için örnek ve temel olan inanç sisteminin Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve A'lihi ve Sellem'in öğrettiği gerçek akîde olduğu bilinciyle; Sahabe, Tâbiîn ve Etbâu Tâbiîn'in, yani Selef-i Salihîn’in akîdesinin, kendisiyle bütünleştiği Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat metodunu anlamak ve idrak etmek hedefidir.
  Metodu: Sadece ve sadece Allah’ın, Rasûlü-sallallahu aleyhi ve sellem-'in, Sahâbe-i Kirâm'ın ve kıyâmete kadar onların yoluna uyanların çizgisine bağlı kalmayı hedeflemiş, bunu tek yol olarak benimsemiştir.
  Ahlâkı: Üstün İslâm ahlâkıdır.
  Nişânesi: Hicap ve tesettürdür.
  Edebi: Haya, iffet ve temizliktir.
  Örneği: Mü'minlerin anneleri, sahabe hanımları ve tüm saliha hanımlardır.
  Sevgisi:Yalnız Allah ve Rasûlü ve İslâma bağlı herkes içindir.
  Halveti: Ahiret hayatını hatırlamak, kendisini kabrin karanlık ve darlığından rahata eriştirecek, onu selamete götürecek iyi amelleri işlemektir.
  Dostları: Allah'ın dinine bağlı Muvahhide, Mü'mine ve tüm Müslüman hanımlardır.
  Buğzu: Düşman yahudilere,hıristiyanlara, münafık-lara, ateistlere; "kadın özgürlüğü" ve "feminizm" diye yaygara koparan sinsi çağırtkanlaradır.
  Düşmanları: Müstehcen şarkılar; haram davetçisi müzik aletleri; açık ve sapık fikirleri empoze etmeye çalışan tüm dergi ve gazeteler; flört ve aşkın konu edildiği bütün sapık dizi ve filimler; ayrıca ahlaksız, iffetsiz kadınlar; kısaca Allah'ın gazabını üzerine toplayan her şeydir.
  Rağbeti: Çok bağışlayan "Ğafûr" ve acıyan "Rahîm" Allah Azze ve Celle'ye karşı; şartlarına bağlı kalarak samimi bir şekilde tevbe yapmaktır.
  Evliliği: İslâmîdir. Düğününde şarkı, içki vb. yoktur. Davetli kadın ve erkek karışıklığına yer verilmez. İslâm'a aykırı kıyafetlere de rağbet olmaz.
  Gâyesi: Müslüman aileyi bina etmek, böylece tüm insanlığın susadığı gerçek İslâm toplumunun sağlam yapı taşını oluşturmak; Ümmete hayırlı nesiller yetiştirmektir.
  Tatili: Faydalı ilim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim ezberle-mek, meşru çerçevede dinlenip istirahat etmekle geçer.
  Gezintisi: İnce düşünme ve tefekkür yapmak; aynı zamanda dinlenerek kendini rahatlatacak şeylerle meşgul olmaktır. Böylelikle bitkinlik ve yorgunluktan uzak kalır, dinamikliğini muhafaza eder.
  Hicap Ve Tesettürün Şartları:
  Ehli Sünnet ulemâsı bu konuda sekiz önemli nokta tesbit etmişler ve bunlara dikkat edilmesi gerektiğini söylemişlerdir. Bunlar:
  1- Elbise, bedenin her tarafını örtmeli.Ayrıca yüz, el ve ayakların örtülmesi hususunda da olağanüstü dikkat edilmelidir.Çünkü tercih edilen görüşe göre kadının tamamı avrettir.Yüz, el ve ayaklar da tamamıyla örtülmesi farzdır.Zira, özellikle birçok açıdan ifsad olmuş toplumu-muzda fitneye sebebiyet vermekten kaçınmak şarttır:
  «Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına, müminlerin kadınlarına (bir ihtiyaç için dışarıya çıktıklarında) örtülerini üstlerine almalarını söyle...» (Ahzab, 33/59),
  «Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) sakınsınlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. kendiliğinden görünen müstesnâ olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler...» (Nûr: 24/ 31).
  2- Elbise süslü püslü olup da bizzat kendisi zinet gibi olmayacak.Ayrıca bakışları üzerine toplayabilecek şekilde renkli, desenli, altın ve gümüş işlemelerden de kaçınılmalıdır.
  «Evlerinizde vakarınızla oturunda ilk câhiliye (devri kadınları)nın açılıp saçılarak, salınarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin, Allah ve Resûlü’ne itâat edin..» (Ahzab, 33/33).
  3- Vücut hatlarını belli edecek derecede ince veya şeffaf olmayıp, kalın ve sağlam olmalıdır.
  4- Giysi dar değil, geniş ve bol olmalı, fitneye neden olacak bir yeri belli etmemelidir.
  5- Parfüm ve benzeri dikkat çekici kokular kullanılmış bir durumda nâmahrem yanına çıkmak haramdır. Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-:
  "Bir kadın koku sürünüp bir kavmin (topluluğun) yanına uğrar da onlar bunu hissederse; zinâ etmiştir" buyurmaktadır.
  6- Hiçbir sûrette erkek giysisine benzemeyecek. İbn Abbas-Allah ondan râzı olsun- şöyle demiştir:
  "Erkeklerden kadınlara, kadınlardan da erkeklere benzeyene Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem- lânet etti"
  7- "Bir kavme benzeyen onlardandır" hadisi şerifi doğrultusunda kâfir kadınların elbiselerine benzemesi de haramdır.
  8- Kapanması uygun olsa bile farklılığından dolayı insanların aşina olacağı bir nitelikte olmamalı. Zirâ Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-:
  "Her kim şöhret elbisesi giyerse, Allah da ona kıyâmet gününde zillet elbisesi giydirir. O da ona ateş olur" buyurmuştur.  Paylaş
  Toplumun Cevheri Hanımlara!.1 Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  RABBİM razı olduğu kullarından eylesin hepimizi ALLAH C.C razı olsun hatice bacım yazıdaki gibi mümineler olmak nasip etsin mevlam