Müslüman Hanımlar ve Müslüman Kadının Şahsiyeti Forumundan Müslüman Kadın Kur’anı Anlamaya Çalışır. Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Müslüman Kadın Kur’anı Anlamaya Çalışır.

  Reklam
  Müslüman Kadın Kur’anı Anlamaya Çalışır.


  Kur’anı Anlamaya Çalışır.

  Okuduğumuz Kur’anı anlamaya çalışmak elbette müslüman kul olarak görevimizdir. Kur’anı okumak bir görev, anlamaya çalışmak başka bir görevdir. Kur’anı "mânâsı anlaşılamaz, anlaşılması çok güç, sadece uzman ilim adamlarına hitap eden bir Kitab olarak telakki etmek, Kur’anın özüne ve ruhuna aykırı bir anlayıştır. Her müslüman kul, bilgisine, sevgisine, ilgisine ve takvasına göre Kur’andan yararlanacaktır, yararlanmalıdır.

  Ancak Kur’andan yararlanmanın ilk adımı, Kur’andan yararlanma arzu ve isteğinin bulunmasıdır. Kur’anı anlamaya ve Kur’andan yararlanmaya istekli müslüman kul, önce "Kur’an Talebesi" olmaya niyetlenmelidir.

  Kur’an Talebesi, Rabbisinin mesajını doğrudan öğrenebilmek için Kur’an Dili’ni ve Kur’an İlimleri’ni öğrenme azmi taşımalıdır. Kur’anı anlama arzusu taşıyan kişi, onu sonsuz sevgi, saygı ve ta’zimle mütalâa etmeli, Kur’anı büyük bir dikkat, ilgi ve özenle takip etmelidir.


  Dr halil ibrahim kutlay  Paylaş
  Müslüman Kadın Kur’anı Anlamaya Çalışır. Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı sadece okumak değil aynı zamanda anlamaya çalışmak her Müslümanın görevidir.Bizler ışık olan Kuran bizler için neler söylüyor neleri emredip neleri yasaklıyor bunları birinci kaynaktan öğrenmek gerekir.