Diğer Kategoriler ve Mizah Bölümü Forumundan Sorularla Öğreniyorum Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1

  Reklam

  Sorularla Öğreniyorum

  Reklam
  Esselamunaleykum bacılar.Şimdide burada amaç İslam bilgisini pekiştirmek olacaktır.Üsteki üye soru sorar alttaki cevaplar.ALLAHu Alem başlıyorum.

  Alttaki üye İmam-ı Hanefi'nin asıl ismi nedir?


  Paylaş
  Sorularla Öğreniyorum Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ve aleyküm selam İmam-ı Hanefi'nin asıl ismi:

  El-Numân bin Sabit bin El-Numân Zuta'dır.

  Alttaki üye Peygamber efendimizin (s.a.v) çocuklarının isimleri nelerdir? 3. 3
  İbrahim hz.,Kasım hz.,Rukiye hz.,zeynep hz.,fatıma hz.,abdullah hz, ümmü gülsüm hz.
  Zekatın kelime manası arapça mıdır?
  Alttaki üye sanaydı bu soru.. 4. 4
  Zekât (Arapça: الزَّكاةٌ), İslam'ın en büyük beş emrinden biridir. Kelime olarak; temizlik, artmak, bereketli olmak, iyi ve düzgün olmak anlamına gelir. Dinî anlamıyla ise; nisap miktarı zenginliğe sahip olan Müslüman'ın Allah'ın hakkı olanlara verilmesini emrettiği belli miktarda malı vermesidir.
  yani evet arapça
  ben de zekatın miktarını soruyorum o zaman alttaki üyeye 5. 5
  zekatın miktarı şartlara qöre değişiyor,oldukça kapsamlı bir konu
  fakat kişi bunu ihtiyaçları ve borçları dışında altın değerinden
  80 gr. 2 gr olarak hesaplaması qerekir diye biliyorum
  yani 80 gram altın değerdeki para ve mala
  sahip olan 2 gr.altının miktarını vermesi qerekiyor.

  benden sonraki üyeden orucun yükümlülük şartlarını rica ediyorum=)
 6. 6
  Yükümlülük Şartları

  Orucun yükümlülük şartları denince, bir kimsenin oruç ibâdetiyle yükümlü (mükellef) sayılması, farz veya vâcip bir orucun bir kimsenin zimmetinde borç olarak sâbit olması için aranan şartlar kastedilir. Fıkıh literatüründe bu şartlar, orucun vücûb şartları olarak da anılır. Oruç tutmamayı mubah kılan mâzeret halleri de, bu yükümlülük şartlarını açıklayan ilâve bilgilerdir.


  Namaz mükellefiyeti için gerekli olan şartlar, yani müslümanlık, ergenlik (bülûğ) ve belli bir aklî olgunluk düzeyinde olmak (âkıl), oruç için de gerekli ve geçerlidir. Ergenlik yaşına gelmeyenler ibâdetlerle yükümlü olmamakla birlikte, alıştırmak ve ısındırmak maksadıyla, âile büyükleri onlara ara ara namaz kılmalarını ve oruç tutmalarını söylemelidir. Peygamberimiz, yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını tavsiye etmiştir. Bedenî durumlar dikkate alınmak şartıyla çocukların da aynı yaşlarda oruca alıştırılmaları uygundur.


  Genel vücûb şartları yanında kişinin ayrıca oruç tutmaya güç yetirecek durumda olması ve yolcu olmaması da şarttır. Bu şartlar orucun edâsının vâciplik şartları olarak da adlandırılır. Kur'an'da belirtildiğine göre, hasta ve yolcu olan kişiler, isterlerse oruç tutmayabilirler (2/Bakara, 184). Fakat tutmadıkları oruçları normal duruma döndükten sonra kazâ ederler. Hasta için normal durum iyileşmek, yolcu için ise, yolculuğun bitmesidir (ikamet). Oruç tuttuğu takdirde kendisinin veya çocuğunun zarar görmesi muhtemel olan hâmile veya emzikli kadınlar da oruç tutmayabilirler. Hatta zarar görme ihtimali kuvvetli ise tutmamaları gerekir. Durumları normale döndüğünde tutamadıkları oruçları kazâ ederler. Yaşlılık sebebiyle oruç tutmaya artık gücü yetmeyenler, bunun yerine her bir oruç için bir fakir doyumluğu olan fidye verirler (2/Bakara, 184).

  bende benden sonraki üyeden namazın farzlarını rica ediyorum 7. 7
  1-Hadesten taharet yani cünüplük ve abdestsizlikten temizlenme

  2-Necasetten taharet.yani namaz kılınacak yerin ve elbisenin pislikten temizlenmesi

  3-Setri avret: başkaları tarafından qörülmesi caiz olmayan bölqelerin örtülmesi

  4-Kıble istikameti:Kıblemiz yani Kabe cihetine yönelmek

  5-Vakit:kılınacak her farz namazın vakti girmiş olması

  6-Niyet:kılınacak her namaza niyet etmek

  7-iftitaf tekbiri:namaza ilk başlarken tekbir qetirmek

  8-Kıyama durmak:yani ayakta bir müddet dikilmek

  9-Kıraat :kıyamdayken Kur'an dan sure veya Ayet okumak

  10-Rükü yapmak :Allah (c.c)ın huzurunda eğilmek

  11-Secde yapmak :Allah'ın yüceliği karşısında yüzünü yere sürmek,kapanmak

  12-Kadede oturmak : namaz sonlarında son oturuş

  Namazın şartları yani farzlarıdır.


  benden sonraki üye İslamla şereflenen ilk kadın ve ilk erkek Sahabi kimdir?
 8. 8
  İslamla şereflenen ilk kadın hz. hatice validemiz ilk erkek te Allahın arslanı peygamberimizin damadı hz Ali dir benden sonraki üye ye sorum hulefai Raşidin kime denir sırasıyla yazınız 9. 9
  Alıntı delal Nickli Üyeden Alıntı
  slamla şereflenen ilk kadın hz. hatice validemiz ilk erkek te Allahın arslanı peygamberimizin damadı hz Ali dir benden sonraki üye ye sorum hulefai Raşidin kime denir sırasıyla yazınız
  bilgi için teşekkürler delal kardeşim ama
  ilk Müslüman olan erkek Hz.Ebubekir(r.a)dır
  çünkü Hz. Ali (r.a) o dönemde çocuk yaştadır
  İslam tarihinde ilk Müslüman olan çocuk olarak qeçer
  ama şii fırkasına göre Hz.Ali'yi ilk inanan erkek olarak
  kabul ederler Hz.Ebubekir(r.a) bu onlara qöre üçüncü sıradadır.
  ikinci sıradaki Hz.Zeyd bin Harisedir.

  delal kardeşim Hulefai raşid İslamın ilk dört halifeleri demektir.
  sırasıyla
  Hz. Ebubekir(r.a)
  Hz. Ömer (r.a)
  Hz.Osman (r.a) ve
  Hz.Ali (r.a)

  benden sonraki üye kardeşim sorum sana

  İslama qiren ilk sekiz kişiden biri
  cennetle müjdelenen on kişiden biri olan sahabi kim?