Diğer Kategoriler ve Mizah Bölümü Forumundan Esmaul Husna Oyunu Hakkında Kısa Bilgi
 1. 15

  Reklam

  Reklam
  EL-BÂİS
  "Kıyametten sonra ölüleri tekrar dirilten”

  “Peygamber gönderen; ölü kalpleri hidayetle dirilten”

  Es-selam 2. 16
  Reklam
  ES-SELAM:
  Selamet verici, her cesit afet ve kederlerden emin olan.

  El-Ğafûr ? 3. 17
  Affediciliği tam olan”

  “Kulların kusurlarını melaike ve ruhanîlere karşı örten


  El-bari 4. 18
  **Her şeyin aza ve cihazını birbirine uygun yaratan.**

  el-mecid
 5. 19
  "EL Mâcid:
  "Hamiyeti, Şan ve Şerefi cok olan"

  El-Vâhid...? 6. 20
  Vahid: “Kemâl sıfatları bütün eşyayı kuşatan,
  eşi ve benzeri olmayan, bölünmez ve parçalanmaz tek zât.”

  “Sıfatlarında şeriki olmayan.”

  EL Kahhar 7. 21

  Cevap: Esmaul Husna Oyunu

  El-Kahhâr
  Kahredici,her seye galip ve hakim olan

  El-Vehhâb… ??
  Yudumla Cevap: Esmaul Husna Oyunu

 8. 22
  -VEHHAB Bol bol hediyeler veren  BASİR...????
 9. 23
  ttk
  Basîr, herşeyi her yönüyle eksiksiz gören, yarattıklarına da görme duyusunu veren demektir
  4:58) Allah size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adâletle hükmetmenizi emrediyor. Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah herşeyi hakkıyla işiten, hakkıyla görendir.
  (17:1) Kulu Muhammed'i geceleyin, Mescid-i Haram'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki herşeyi hakkıyla işiten, hakkıyla gören O'dur.
  (42:11) O göklerin ve yerin yaratıcısıdır. O sizin için kendi nefsinizden eşler ve hayvanlardan da çiftler yaratmıştır. O, sizi bu düzen içerisinde üretip çoğaltıyor. O'nun benzeri olan hiçbir şey yoktur. O, herşeyi işitir ve görür.
  (42:27) Eğer Allah rızkı kullarına bol bol verseydi, mutlaka yeryüzünde azgınlık ederlerdi. Fakat O dilediğini belli bir ölçüye göre indiriyor. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, onları hakkıyla görür.
  (57:4) O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu). Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.
  (67:19) Üstlerinde kanatlarını açıp yumarak uçan kuşları görmüyorlar mı? Onları Rahmân'dan başkası tutmuyor. Doğrusu O, herşeyi görmektedir 10. 24
  siz sormamışşınız? 11. 25
  ttk
  :/unutmuşum ed-deyyan?hüsne oyunları,  rabbin seninle olsa zindan sana sefadır