Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İbrahim Suresinde Anlatılmak Istenen Konu Nedir ? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İbrahim Suresinde Anlatılmak Istenen Konu Nedir ?

  Reklam
  İbrahim suresinde anlatilmak istenen konu nedir ? İbrahim suresinin özeti


  Paylaş
  İbrahim Suresinde Anlatılmak Istenen Konu Nedir ? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İbrahim Suresinden mesajlar özet

  Bu mübarek sûre Allah'a, peygamberliğe, öldükten sonra dirilmeye ve hesaba iman gibi temel inanç konularını kapsar. Hemen hemen sûrenin başlıca ağırlık merkezi, peygamberlik ve peygamberdir. Sûre peygamberle*rin davetini geniş bir şekilde ele alır; peygamberin görevini açıklar ve se*mavî dinlerin birliğinin ne demek olduğunu îzâh eder. Şüphesiz peygam*berler (a.s) iman kalesini yükseltmek, bütün mahlûkâtin kendisine boyun eğdiği gerçek ilâhı insanlara tanıtmak ve onları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için gelmişlerdir. Her ne kadar detaylarda aralarında fark olsa da, davetleri bir, hedefleri tekdir.

  Sûre Hz.Musa'nın peygamberliğinden, kavmini Allah'a ibadete ve ona şükretmeye çağırmasından bahseder. Nûh, Ad ve Semûd kavimleri gibi, geçmiş milletlerden peygamberleri yalanlayanlardan misaller verir. Sonra bu âyetler, asırlar boyu peygamberlerin kavimleriyle olan münasebetlerin*den bahseder. Onlarla aralarında geçen ve Allah'ın zalimleri yok etmesiyle sonuçlanan konuşma ve tartışmaları anlatır:

  İnkâr edenler peygamberlerine dediler ki: Elbette si*zi ya yurdunuzdan çıkaracağız, ya da mutlaka dinimize döneceksiniz! Rab-leri de onlara, "Zalimleri mutlaka yok edeceğiz" diye bildirdi. Onlardan sonra sizi mutlaka o yerde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkan ve azabımdan sakınan kimselere mahsustur.

  Bu mübarek sûre âhiret sahnelerinden bir sahneyi anlatır. Bu sahnede suçlu bedbahtlar, kendilerine uymuş olan zayıf kimselerle karşılaşırlar. Sûre bunların arasında geçen ve ateşinde yanacakları cehennemde üst üste yığılmalarıyla sona eren uzun konuşmadan bahseder. Tabilerin liderlere yönelttiği bu küfür ve lanetlemelerin onlara bir faydası olmaz. Hepsi ce*henneme girer. Daha sonra bu âyetler, iman ve sapıklık için, iyi ağaçla kötü ağacı misal verir. Daha sonra sûre, zâlimlerin hesap ve kıyamet gününde varcaklan yeri açıklayarak sona erer. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  ben sizden özetini istemedim bahssedilen knuları istedimibrahim suresinde hangi konular anlatılmaktadır,  İbrahim suresinin konusu,  ibrahim suresinde hangi konulara değinmiştir,  ibrahim suresinde ne anlatilir,  ibrahim suresinin kısa özeti,  ibrahim suresinde ne anlatılıyor,  ibrahim suresi hangi konulardan bahseder