Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Sayıştayın Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Sayıştayın Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde

  Reklam
  Sayıştayın görevleri kısaca madde madde yazar mısınız


  Paylaş
  Sayıştayın Görevleri Nelerdir? Maddeler Halinde Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Sayıştayın Görevleri Kısaca Maddeler halinde

  1.Kamu kuruluşlarını denetleme

  2.Genel yönetim içindeki kamu idarelerinin; gelir, gider mallarını teftiş eder

  3.Sorumluların hesap ve işlemlerinden devlet zararına yol açan hususları kesin hükme bağlar.

  4.Genel uygunluk bildirimini belli zamanlar içinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.

  5.Yasalarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yerine getirir.

  6.Sayıştay; yapılan antlaşma veya sözleşmedeki usuller çerçevesinde uluslararası kuruluş ve örgütlerin hesap ve işlemlerini de denetleme yetkisine sahiptir.

  7.Devlet idareleri bütçelerinde yer alıp almadığına bakılmaksızın özel hesaplar da dahil tüm kamu hesapları, fonları, kaynakları ve etkinliklerini,
  Teftiş eder.

  8.Kamu idareleri tarafından yapılan her türlü iç ve dış borcu denetler.

  9.Türkiye Büyük Millet Meclisine bazı konularda görüş sunmak.

  10. Merkezi idare bütçesi içindeki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarının tüm gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına teftiş etmek ,
  11.Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin olarak hükme bağlamak,

  12.Yasalarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlemlerini yapmak,

  13.Mahalli idarelerin hesap ve işlemlerini teftiş etmek ve kesin hükme bağlamak.