Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Tövbe ile ilgili Yaşanan Bir Olay Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Tövbe ile ilgili Yaşanan Bir Olay

  Reklam
  Tövbe ile ilgili bir olay yazar mısınız


  Paylaş
  Tövbe ile ilgili Yaşanan Bir Olay Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Tövbe ile ilgili Peygamberimizin bir hadisi şöyledir;

  ]Ebû Saîd Sa’d b. Mâlik b. Sinân el-Hudrî Radiya’llâhu Anh’den rivâyet edildiğine göre,

  Peygamber Aleyhiselam Şöyle buyurmuştur :
  Sizden evvelkiler içinde bir adam vardı. 99 kişi öldürmüştü. Sonra, dünyânın en büyük âlimi kimdir? Diye soruşturdu. Ona bir râhib gösterildi bunun üzerine
  Râhibin yanına gitti;
  -99 adamı öldürdüm, tevbe etsem olurmu diye sordu ?
  -Râhib kabul olmaz, dedi. Bunun üzerine o adam rahibi’de öldürdü; onunlaa yüzü (1oo) doldurdu. Sonra yeryüzü halkının en büyük âlimini sorup araştırdı ona alim bir kimseyi tavsiye ettiler
  -Âlime sordu 1oo adam öldürdüm, tevbe etsem kabul olurmu ?
  -Alim: Evet, seninle tevbe arasında kim hâil olabilir, filân yere git,
  Allâh’a ibadet ile meşgul insanlar vardır onlarla beraber Allâh’a ibadet et,
  Memleketine dönme; zîrâ orası fenâ bir yerdir, dedi.
  Bunun üzerine adam yola çıktı yarı yola vardığında öldü.
  -Rahmet melekleri ile
  -Âzab melekleri
  Bu adam hakkında münakaşa ettiler Rahmet Melekleri:
  -Bu adam, candan tevbe ederek geldi, dediler.
  Âzab melekleri
  -Bu adam hiçbir iyilik işlememiştir, dediler.
  Bunun üzeine İnsan kıyâfetinde bir melek bunların yanına geldi Melekler onu aralarında (hakem) yaptılar.
  Melek Şöyle dedi:
  -İki taraftaki mesâfeyi mukâyese ediniz; hangi tarafa daha yakın ise, Adam o tarafındır.
  Mesâfeyi ölçtüler; adamı, varacağı yere daha yakın buldular. Bundan dolayı onu Rahmet melekleri aldılar…

  Sahîh’deki başka rivayete göre, o kimse ahâlîsi iyi olan karyeye bir karış daha yakın olduğundan o karye ahâlîsinden sayıldı.

  Sahîh’teki bir diğer rivâyette:Allâhu Teâla,
  -Öteki karyeye uzaklaşmayı,
  -Beriki karyeye de yaklaşmayı
  İşaret etti ve ondan sonra meleklere, iki taraflı mukâyese ediniz, dedi.
  Mukâyese netîcesinde, onu. Beriki karyeye bir karış daha yakın buldular.
  Bundan dolayı yarlığandı, deniliyor.
  Daha başka birr Rivâyette de: Göğsü ile kayarak sâlih köye doğru ötekinden uzaklaştı, fıkrası vardır.
  (Hadîsî, Buhârî ve Müslim rivâyet etmişlerdir.)