Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Mürcie'nin Görüşleri Nedir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Mürcie'nin Görüşleri Nedir?

  Reklam
  Mürcie fırkasının görüşlerini yazınız 3 - 5 satırlık bir bilgi istiyorum


  Paylaş
  Mürcie'nin Görüşleri Nedir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  MÜRCİE FIRKASI HAKKINDA KISACA BİLGİ

  İslâm’ın ilk dönemlerinde ortaya çıkıp ılımlı ve uzlaşmacı fikirleriyle tanınan itikadî ve siyasî fırkadır.

  Mürcie kelimesinin “ertelemek, sonraya bırakmak” anlamına gelen irc⒠veya “beklenti içinde olmak, ümit etmek” mânasındaki rec⒠kökünden geldiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüşse de kelimenin, aslî harflerinin sonuncusu hemze olan ircâ’dan türemiş olduğu fikri tercih edilmektedir. Bunun yanında, aslî harflerinin sonuncusu vâv olan rec⒠kökünden ircâ kalıbında kullanıldığında birinci anlamın değişmediği konusunda da ittifak vardır (Lisânü’l-ǾArab, “rcǿe”, “rcv” md.leri). Çeşitli tanımları yapılan Mürcie, siyasî ve itikadî bir fırka olarak Hz. Osman ve Ali başta olmak üzere, büyük günah işleyenlerin durumlarını Allah’a bırakıp, mânevî sorumlulukları Hakkında fikir beyan etmeyen topluluklara verilen ortak bir isimdir. Bu arada “amelleri niyet ve inançtan sonraya bırakanlar”, “büyük günah işleyenlere ümit verenler” veya “imanı sırf dille ikrardan ibaret görenler” şeklinde tarifler yapılmışsa da bunların imanla ilgili fikirleri sebebiyle Mürcie’yi karalamak amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır.