Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Din Sınavında çıkacak Sorular Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Din Sınavında çıkacak Sorular

  Reklam
  Din sınavında kesin çıkacak din soruları paylaşırmısınız
  Kuran tecvit iman ibadet siyer ve tersirden


  Paylaş
  Din Sınavında çıkacak Sorular Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Kuranı kerim soru ve cevapları

  Soru 1 : Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim 22 sene, 2 ay, 22 günde inmiştir.
  Soru 2 : Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
  Cevap : Vahy denir.

  Soru 3 : Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine nedenir?
  Cevap : Sure ismi verilir.

  Soru 4 : Kur’an’ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir
  kaç kelimeden oluşan, 6666 adet varolan Allah kelamlarına ne ad verilir?
  Cevap : Ayet denir.

  Soru 5 : Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in
  sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir?
  Cevap : Mushaf adı verilir.

  Soru 6 : Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan
  kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap
  haline getirildi.
  İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
  Cevap : Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.

  Soru 7 : Kur’an’ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen
  ve geniş şekilde açıklayan, gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
  Cevap : Tefsir denir.

  Soru 8 : Tefsir yapan alime ne ad verilir?
  Cevap : Müfessir adı verilir.

  Soru 9 : Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
  Cevap : Tefsir çeşitleri ikidir;
  a- Rivayet tefsiri : Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir.
  b- Dirayet tefsiri : Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.

  Soru 10: Ayeti celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde
  yapılan tercümelere ne ad verilir?
  Cevap : Meal adı verilir.

  Soru 11: Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil
  olmaya başlandı?
  Cevap : Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.

  Soru 12: Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir
  şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?
  Cevap : İhlas suresi

  Soru 13: Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede
  tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan,
  okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren,
  Allah (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir?
  Cevap : Kur’an’ı Kerim denir.

  Soru 14: Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan
  veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir.
  Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
  Cevap : Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir.

  Soru 15: Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık
  Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir.
  Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
  Cevap : Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere
  MEDENİ sure adı verilir.

  Soru 16: Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
  Cevap : İsrail oğulları.

  Soru 17: Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?
  Cevap : Fatiha suresi.

  Soru 18: Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir?
  Cevap : Nas suresi.

  Soru 19: Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
  Cevap : Ya-sin suresi.

  Soru 20: Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?
  Cevap : Bakara suresi.


  Tecvid Soruları ve cevapları

  Soru 1 Tecvid ne demektir?
  A) Kur'an-ı Kerimi makamlarına göre okumak
  B) Güzel sesle Kur'an okumak
  C) Çıkış yerleri ve sıfatlarıyla Kur'an harflerinin düzgün okunması
  Soru 2 Kur'an harfleri kaç tanedir?
  A) 28
  B) 29
  C) 30
  Soru 3 Kalın harfler kaç tanedir?
  A) 7
  B) 9
  C) 10
  Soru 4 Aşağıdakilerden hangisinin tümü kalın harflerdir?
  A) ح خ ر ص ض ط ظ ع غ ق
  B) خ ص ض ط ظ غ ق
  C) خ ق غ ل ض ص ط ظ
  Soru 5 Boğaz harfleri hangi şıkta verilmiştir?
  A) ا هـ خ ل ب ي
  B) ط ق غ هـ خ ح ا
  C) ا هـ ع ح غ خ
  Soru 6 Tenvin ve Cezimli Nun'un hükümleri kaç tanedir ve hangileridir?
  A) 4, İdğam, İzhar, İhfa, İklab
  B) 4, İzhar, Kalkale, İdğam, Ğunne
  C) 3, İdiğam, Med, Lafzatullah
  Soru 7 İzhar ne demektir ve Harfleri nelerdir?
  A) Açık okumak demektir, ا هـ ع ح غ خ
  B) Ğunneli okumak demektir, ع هـ خ ح ج ى و
  C) Şeddelemek demektir, ي ر م ل و ن
  Soru 8 Cezimli Nun veya Tenvinin hükümlerinden olan İdğam ne demektir ve Harfleri nelerdir?
  A) Önce gelen Cezimli harf, harekeli ikinci harfe katılarak, şeddeli tek harf gibi okunmasıdır. ي ر م ل و ن
  B) Açık okumak demektir, ا هـ ع ح غ خ
  C) Sesi titreterek okumak demektir. ق ط ب ج د
  Soru 9 İklab ne demektir ve Harfleri nelerdir?
  A) Açık okumak demektir, ا هـ ع ح غ خ
  B) Önce gelen Cezimli harf, harekeli ikinci harfe katılarak, şeddeli tek harf gibi okunmasıdır. ي ر م ل و ن
  C) Cezimli Nun'dan sonra "Be" gelirse Nun'u Mim harfine Dönüştürmek demektir. Harfi "ب" dir.
  Soru 10 İhfa ne demektir ve nasıl yapılır?
  A) Gizlemek demektir. Cezimli nundan sonra İhfa harflerinden birisi gelirse cezimli Nun açıkça okunur.
  B) Gizlemek demektir. Cezimli nundan sonra İhfa harflerinden birisi gelirse cezimli Nun şedde yapılarak okunur.
  C) Gizlemek demektir. Cezimli nundan sonra İhfa harflerinden birisi gelirse cezimli Nun gizlenerek okunur.
  Soru 11 İdğam çeşitleri hangi şıkta verilmiştir?
  A) Bilağunne (Ğunnesiz), Lafzatullah
  B) Bilağunne (Ğunnesiz), Mealğunne (Ğunneli)
  C) Mealğunne (Ğunneli), Kalkale
  Soru 12 Harekeler kaç tanedir ve nelerdir?
  A) 5, Üstün, Esre, Ötre, Cezim, Şedde
  B) 4, Üstün, Esre, Ötre, Cezim
  C) 3, Üstün, Esre, Ötre
  Soru 13 Fetha (Üstün) hangi sesleri verir?
  A) ince harfe "E" Kalın harfe "A" sesi verir
  B) ince ve Kalın harfe "A" sesi verir
  C) ince ve Kalın harfe "E" sesi verir
  Soru 14 Damme (Ötre) hangi sesle karşılanır?
  A) ince ve Kalın harfe "U" sesi verir
  B) ince ve Kalın harfe "Ü" sesi verir
  C) ince ve Kalın harfe "A" sesi verir
  Soru 15 Şedde ne demektir?
  A) Yanyana yazilan iki harfin birbirine katılmasıdır.
  B) Yanyana gelen biri cezimli diğeri harekeli aynı iki harfi tek harf gibi vurgulu okunmasıdır.
  C) Harflerin vurgulu okunmasıdır.
  Soru 16 Uzatma harfleri nelerdir ve ne görev yaparlar?
  A) ا و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatarak okuturlar.
  B) ا و ى dir. Kendisinden önce gelen harfi uzatarak okuturlar.
  C) و ى dir. Kendisinden sonra gelen harfi uzatırlar.
  Soru 17
  كُفُوًا أَحَدٌ kelimesinde hangi kural vardır?
  A) İklab
  B) İzhar
  C) Kalkale
  Soru 18
  وَمَنْ يَعْمَلْ kelimesinde hangi kural vardır?
  A) Ğunneli İdğam
  B) İhfa
  C) Ğunnesiz İdğam
  Soru 19 Dudak ihfası ne demektir ve örneği hangisidir?
  A) Cezimli Mim'in kendisinden sonra ب harfinin gelmesi ile dudakta gizlenerek okunmasıdır.
  B) Cezimli Mim'in kendisinden sonra ب harfinin gelmesi ile dudakta şeddelenerek okunmasıdır.
  C) Cezimli Mim'in kendisinden sonra ب harfinin gelmesi ile açıkça okunmasıdır.
  Soru 20 Aşağıdaki örneklerin hangisinde Sebebi med (Uzatma sebebi) olan hemze gelmiştir?
  A)
  وَلَا الضَّالِّينَ
  B)
  عَظِيمٌ
  C)
  اُولٰـئِكَ
  Tecvid Cevapları

  1- C
  2- A
  3- A
  4- B
  5- C
  6- A
  7- A
  8- A
  9- C
  10- C
  11- B
  12- C
  13- A
  14- A
  15- B
  16- B
  17- B
  18- A
  19- A
  20- C

  Tefsir soru ve cevapları

  1- Arapların mensup olduğu ırk hangisidir?
  2- Mekke’ye putperestliği getiren kimsenin ismi nedir?
  3- Mekke’de yaşayan hanifler kimlerdir?
  4- Kur’an-ı Kerim’in diğer isimleri nelerdir?
  5- Kur’an-ı Kerim’in isimlerinden “Ümmü’l-Kitab” Zuhruf Suresi 4. Ayette hangi anlamda kullanılmıştır?
  6- En’am Suresi 112. Ayette “vahiy” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
  7- En’am Suresi 121. Ayette “vahiy” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
  8- Meryem Suresi 11. Ayette “vahiy” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
  9- Kur’an-ı Kerim’de ilahi vahyin muhatapları olarak kimler bulunmaktadır?
  10- “El-Hadari” , Hz. Muhammed’e hangi halde iken gelen vahiyler için kullanılan terimdir?
  11- “Es-Seferi”, “ “ “ “ “ “ “ “ ?
  12- “En-Nehârî”, Hz.Muhammed’e ne zaman vahyolunan ayetleri anlatan terimdir?
  13- “El-Leylî”, Hz. Muhammed’e ne zaman vahyolunan ayetleri anlatan terimdir?
  14- “es-Sayfi”, Hz. Muhammed’e ne zaman vahyolunan ayetleri anlatan terimdir?
  15- “Eş-Şitaî”, “El-Firâşî”, “En-Nevmî”, “El-Ardî”, “Es-Semaî”, sırasıyla Hz. Muhammed’e hangi zamanlarda vahyolunan ayetlere karşılık kullanılan terimlerdir?
  16- Mekke’deki ve Medine’deki ilk vahiy katibleri kimlerdir?
  17- "Ayet" kelimesinin sözlük anlamları nelerdir?
  18- Medine’de ilk nazil olan sure hangisidir?
  19- En son nazil olan ayetler konusundaki görüşler nelerdir?
  20- “Seb’ut-Tıval” nedir?

  Tefsir cevapları


  1- Sami ırkı
  2- Amr b. Luhay
  3- Varaka b. Nevfel, Ubeydullah b. Cahş, Osman b. El-Huveyris, Amr. B. Nufeyl
  4- Kitab, Ümmü’l-Kitab, Furkan. Mesani, Kelam, Nur, Mev’ize, Zikr, Hikmet, Müheymin, Hablullah, Ahsene’l- Hadis, Fasl,Kayyim, Tenzil, Ruh, Vahy, Beyan, Hakk, Urvetu’l- Vüska, Tezkire,Adl, Sıdk, Büşra,, Kasas, Belağ, Mecid, Aziz, Besir...
  5- Levh-i Mahfuz
  6- fısıldama,gizlice söyleme
  7- telkin ve teşvik etmek
  8- ima ve işaret etmek
  9- peygamberler,arz,sema,bal arısı,melekler,Hz.İsa’nın havarileri,Hz. Musa’nın annesi
  10- mukim halde iken
  11- sefer,yolculuk,savaş
  12- gündüz
  13- gece
  14- yaz mevsiminde
  15- kışın, yatarken,uykuda,yeryüzünde,gökyüzünde
  16- Abdullah b. Sa’d b. Ebi Sarh, Ubeyy b Kab
  17- mucize,alamet,ibret,acaip iş, burhan
  18- Bakara Sûresi
  19- Bakara 278, Bakara 281, Nisa 176, Tevbe 128-129, Nasr 1-3,Mâide 3
  20- Fatihadan sonra gelen 7 uzun sûreye verilen isimdir.
harekesiz harfe ne denir kuranı kerim cevapları