Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Hz. Peygamber Engelli Insanlara Ne Gibi Katkıda Bulunmuştur Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Hz. Peygamber Engelli Insanlara Ne Gibi Katkıda Bulunmuştur

  Reklam
  Hz.peygamberin engelli insanların topluma katılmaları için onlara ne gibi katkıda bulunmuştur hadis ve örneklerle açıklar mısınız


  Paylaş
  Hz. Peygamber Engelli Insanlara Ne Gibi Katkıda Bulunmuştur Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Değerli sevgili peygamberimiz Hz Muhammed (sav) Hiç bir engelliye karşı kör, dilsiz, sağır gibi vasıflarla nitelememiştir. Peygamber efendimizin eşi Aişe annemiz bir gün peygamberimizin diğer eşi olan safiye annemize boynun kısalığı ile nitelediği için Peygamberimiz Hz Aişe'ye "Öyle bir söz söyledin ki denize karışsa onu bozardı" (Tirmizi, Kıyame, 51.) diyerek ikaz etmiştir.


  Peygamberimiz ama olan bir sahabeyi ziyaret etmek istediğinde "Beni, şu iyi gören adama (basir) götürün” demiştir. (Beyhaki, Sünen, X, 199.) Peygamber efendimiz Hz Muhammed (sav) engellilere yapılacak her türlü yardımın ibadet olduğunu özellikle vurgulamış, bir gün varlıklı Müslümanların namaz, oruç ve hac gibi ibadetlerin yanısıra sadaka vererek de sevaba erdiklerini söyleyen ancak kendilerinin buna imkan bulamadıklarından yakınan Ebu Zer (ra)’e sadakanın birçok çeşidinin bulunduğunu belirterek şöyle buyurmuştur: “Âmâya veya yol sorana yol göstermen, sadakadır. Güçsüz birine yardım etmen, sadakadır. Konuşmakta güçlük çekenin meramını ifade edivermen sadakadır.” (İbn Hanbel, V, 152, 169.)

  Engellilere yardım etmeyi ibadet telakki eden Allah Resulü (sav)’nün herhangi bir amayı yoldan saptıranları, onu kasten yanlış yola yönlendirenleri lanetliler içerisinde sayması ise son derece manidardır. (İbn Hanbel, I, 317; I, 217) Bu gibi söylem ve eylemleriyle engellilerin toplum nezdindeki yerine ve toplumun onlara karşı görevlerine işaret eden Allah Resulü (sav) engellilerin nasıl bir sabır ve şükür imtihanından geçtiklerini şu örnekle ortaya koymuştur:

  “Yüce Allah, İsrailoğullarından, biri alacalı, biri âmâ ve biri kel üç kişiyi imtihan etmek ister. Bir melek göndererek onları iyileştirir. Sonra da deve, sığır ve koyun gibi hayvanlardan en çok istediklerini vererek onları zengin eder. Yıllar sonra melek, gariban bir kişi suretine girerek sırayla her birinin ziyaretine gider ve Allah’ın kendilerine verdiği bu mallardan Allah rızası için ister. Alacalı ile kel, bu malları miras yoluyla elde ettiklerini söyleyerek ona bir şey vermezler. Ceza olarak her ikisi de eski hâllerine döner. Âmâ ise ‘Ben bir âmâ idim. Allah bana görme duyumu geri verdi. Fakirdim, beni zengin etti. İstediğini al! Vallahi Allah için aldığın hiçbir şeye engel olmayacağım’ der. Bunun üzerine melek, ‘Malın sende kalsın! Siz sadece imtihan edildiniz ve Allah senden razı oldu, diğer iki kardeşine ise öfkelendi’ şeklinde cevap verir.” (Buhari, Ehadisü’l-Enbiya, 51; Müslim, Zühd ve Rekaik, 10.)
hz. peygamberin engelli insanların topluma katılmaları için onlara ne gibi desteği olmuştur