Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Kaç Mezhebimiz Vardır ve Nelerdir Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Kaç Mezhebimiz Vardır ve Nelerdir

  Reklam
  Dinimizde geçerli mezhep sayısı var mı kaç mezhep hak mezheptir hangileridir merak ediyorum kısaca bilgi verir misiniz


  Paylaş
  Kaç Mezhebimiz Vardır ve Nelerdir Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ehli Sünnette Mezhebler önce 2'ye ayrılır:


  1. İtikâdî mezhebler: İkiye ayrılır. Bunlar:

  Maturidi Mezhebi: Kurucusu Ebu Mansur el Maturidi'dir.
  Eş'ari Mezhebi: Kurucusu İmam Eş'ari'dir.


  2. Fıkhî Mezheble; Dörde ayrılır:

  Hanefî mezhebi: Kurucusu Ebû Hanife'dir.
  Mâlikî mezhebi: Kurucusu Malik bin Enes'tir.
  Şâfiî mezhebi: Kurucusu İmam Şafii'dir.
  Hanbelî mezhebi: Kurucusu Ahmed bin Hanbel'dir.