Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan El-Cemil ve El-Cemal Ne Demektir? Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  El-Cemil ve El-Cemal Ne Demektir?

  Reklam
  El-Cemil ve el-Cemal ne demektir? Aralarındaki farkı açıklayınız.


  Paylaş
  El-Cemil ve El-Cemal Ne Demektir? Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  El Cemil güzel olan Allah'ın isimlerinden biridir. El Cemal da aynı anlamlara gelir.Yüce Allah Bütün güzellikleri yaratmıştır, kendiside güzeller güzelidir. Güzel olan Allah'ın güzellikleri onun cemalinin vasfıdır. Yüce olan Allah tüm noksanlıklardan münezzehtir. Onun güzelliği yaratıklara benzemez.

  Cemal, iç ve dış güzelliğinin adıdır. Allah hakkında kullanıldığında; O' nun rahmeti, lutfu ve bereketi ile tecelli etmesi; merhameti, bağışlayıcı olması düşünülür. Cemâl, Allah'ın hoşnutluğu ve lûtfu, yahut bunlarla ilgili sıfatlardır. Bir bakımdan Cenâb-ı Allah'ın zatına, sıfatlarına ve güzel isimlerine; özellikle lûtuf, rıza, rahmet, nimet, ilim, afv ve ihsanla ilgili sıfatlarına cemâl adı verilir. Allah'ın vahdaniyetine iman edip, güzelliğine gönlünü bağlayan müminler Cennet'te Allah'ın cemâlini doyasıya seyredeceklerdir.
  "Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parıldayacaktır. (Onlar) Rablerine bakacaklar. (O'nu göreceklerdir)" (el-Kıyâme, 75/23-24) ayetleriyle, "Güzel amel edenlere daha güzel mükâfat (Cennet), bir de fazlası vardır." (Yunus, 10/26) ayeti, cemâlullah'ın doya doya seyredileceğine delildir.

ya cemal,  el cemal,  el cemal anlamı,  ya cemal ne demek,  ya cemal fazileti,  ya cemil ne demek,  cemil ve cemal ne demek