Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan Bedir Uhut ve Hendek Savaşları Hakkında Kısaca Bilgi Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  Bedir Uhut ve Hendek Savaşları Hakkında Kısaca Bilgi

  Reklam
  Bedir uhut ve hendek savaşları ile ilgili kısaca bilgi


  Paylaş
  Bedir Uhut ve Hendek Savaşları Hakkında Kısaca Bilgi Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  BEDİR GAZVESİ

  غزوة بدر

  Hz. Peygamber ile Mekkeli müşrikler arasındaki ilk savaş (2/624).

  Bedir, Medine’nin 160 km. kadar güneybatısında, Kızıldeniz sahiline 30 km. uzaklıkta, Medine-Mekke yolunun Suriye kervan yoluyla birleştiği yerde bulunan küçük bir kasaba idi. Halkı ise burada konaklayan kervanlardan hizmetleri karşılığında aldıkları parayla ve hayvancılıkla geçinen bedevîlerdi. Ayrıca kasabada her yıl zilkade ayının başından itibaren sekiz gün devam eden büyük bir panayır kurulurdu. Bedir Hz. Peygamber’in Mekkeli müşriklerle olan mücadelelerinde önemli bir yer işgal eder.

  UHUD GAZVESİ

  (غزوة أحد)

  Müslümanlarla Mekkeli müşrikler arasında yapılan ikinci büyük savaş (3/625).

  Gazveye adını veren Uhud dağı Medine’nin kuzeyinde Mescid-i Nebevî’ye yaklaşık 5 km. mesafededir. Bölgedeki dağ silsilelerinden ayrı ve tek başına bulunduğu için bu adı aldığı anlaşılmaktadır. 8 km. uzunluğundaki dağın yüksekliği 720 metredir. Günümüzde doğuda Medine Havaalanı yolu, batıda Tarîkuluyûn ile çevrilmiş olup gelişen şehre bitişmiştir. Medine’den bakıldığında koyu kırmızı bir görünüm arzeden Uhud dağı bitki örtüsü bakımından son derece fakirdir. Hz. Peygamber çeşitli vesilelerle Uhud’dan söz etmiş, “Uhud bizi sever, biz de Uhud’u severiz” demiştir (Buhârî, “Meġāzî”, 27; Müslim, “Ĥac”, 503-504). Bir defasında Ebû Zer el-Gıfârî ile birlikte Harre mevkiinde yürürken Uhud dağına bakmış ve, “Ey Ebû Zer! Şu Uhud dağı kadar altınım olsa üç gün sonra borçlarım için ayırdıklarım hariç elimde tek dinar dahi bırakmadan hepsini infak ederdim” buyurmuştur (Müslim, “Zekât”, 32). Resûl-i Ekrem Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman ile birlikte Uhud dağına çıktığı bir sırada dağ sallanınca “Ey Uhud, sakin ol! Senin üzerinde bir peygamber, bir sıddîk ve iki şehid var” demiştir (Buhârî, “Aśĥâbü’n-nebî”, 5; Tirmizî, “Menâķıb”, 18; Müsned, III, 112).


  HENDEK GAZVESİ

  (غزوة الخندق)

  Müslümanlarla Mekkeli müşrikler ve müttefikleri arasında yapılan savaş (5/627).

  Medine önlerinde, hicretin 5. yılı Şevval ayının 7’sinde (1 Mart 627) başlayıp Zilkade’nin 1. günü (24 Mart 627) sona eren savaşa, şehrin müdafaası çevresine kazılan hendeklerle sağlandığı için Hendek Gazvesi denilmiştir. Saldırgan tarafta yer alan Kureyşliler, Hayber yahudileri, Gatafânlılar, Fezâreliler, Esedoğulları ve Süleymoğulları gibi birçok grubu ifade etmek için Kur’ân-ı Kerîm’de kullanılan “ahzâb” (hizipler, gruplar) tabirinden dolayı bu savaşa Ahzâb Gazvesi adı da verilir. 33. sûrenin 20 ve 22. âyetlerinde, Medine’yi kuşatmaya gelen müttefik düşman kuvvetlerinden “ahzâb” şeklinde bahsedilmekte, bazı âyetleri söz konusu savaş hakkında nâzil olan sûre de adını bu kelimeden almaktadır.bedir uhud hendek savaşları hakkında bilgi kisaca ozellikleri,  bedir uhud ve hendek savslari,  bedir. savaşı uhud savaşı hendek savaşı hakkında bilgi,  bedir uhud hendek savaşları hakkında kısa bilgi,  bedir uhud hendek savaşı kısaca,  bedir uhut ve hendek gazveleri,  bedir hendek uhud kısaca bilgi