Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İnanç ile ilgili Ayetler Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İnanç ile ilgili Ayetler

  Reklam
  İnanç - itikat hakkında ayetler paylaşır msıınız


  Paylaş
  İnanç ile ilgili Ayetler Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  İnanç hakkındaki ayetler (İnanç ve iman aynı anlamdadır)

  Yasin:47 Onlara,"Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden Allahyolunda harcayın" denildiği zaman, inkar edenler imanedenlere, "Allah'ın, dilemiş olsa kendilerini doyurabileceğikimselere mi yedireceğiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık içindesiniz"derler.

  Sad:24 Davud dedi ki: "Andolsun,senin koyununu kendi koyunlarına katmak istemek suretiyle sana zulmetmiştir.Esasen ortakların pek çoğu birbirine haksızlık eder. Ancak imanedip salih ameller işleyenler başka. Onlar da pek azdır." Dâvûd bizimkendisini imtihan ettiğimizi anladı. Derken Rabbinden bağışlama diledi,eğilerek secdeye kapandı ve Allah'a yöneldi.

  Sad:28 Yoksa biz imanedip salih ameller işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız?Yoksa Allah'a karşı gelmekten sakınanları yoldan çıkanarsızlar gibi mi tutacağız?

  Zümer:7 Eğer inkar ederseniz şüphesizki Allahsizin iman etmenize muhtaç değildir. Ama kullarının inkaretmesine razı olmaz. Eğer şükrederseniz sizin için buna razı olur. Hiçbirgünahkâr başka bir günahkârın yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancakRabbinizedir. O da size yaptıklarınızı haber verir. Çünkü O göğüslerin özünü(kalplerde olanı) hakkıyla bilir.

  Zümer:10 (Ey Muhammed!) Bizim adımızade ki, "Ey iman eden kullarım! Rabbinize karşı gelmekten sakının.Bu dünyada iyilik yapanlar için (ahirette) bir iyilik vardır. Allah'ınyeryüzü geniştir. Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarakverilir."

  Zümer:22 Allah'ın,göğsünü İslâm'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imanakapalı kimse gibi midir? Allah'ın zikrine karşı kalplerikatı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

  Mümin:10 İnkar edenler var ya,muhakkak onlara: "Allah'ın (size) gazabı, sizinkendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imanaçağırılırdınız da inkar ederdiniz" diye seslenilir.

  Mümin:28 Firavun ailesinden, imanınıgizlemekte olan mü'min bir adam şöyle dedi: "Rabbim Allah'tır,dediği için bir adamı öldürecek misiniz? Halbuki o, size Rabbinizden apaçıkmucizeler getirdi. Eğer yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğrusöylüyorsa, sizi tehdit ettiği şeylerin bir kısmı başınıza gelecektir. ŞüphesizAllah,aşırı giden, yalancılık eden kimseyi doğru yola eriştirmez."

  Mümin:30-31 İmanetmiş olan adam dedi ki: "Ey kavmim! Şüphesiz ben, Nûh kavmi, Âd kavmi,Semûd kavmi ve onlardan sonra gelen toplulukların başına gelen olayların sizinde başınıza gelmesinden korkuyorum. Allah kullarına asla zulmetmekistemez."

  Mümin:35 Onlar kendilerine gelmişhiçbir delil olmaksızın, Allah'ın âyetleri hakkında tartışankimselerdir. Bu ise Allah katında ve imanedenler katında büyük öfke ve gazap gerektiren bir iştir. Allah,her kibirli zorbanın kalbini işte böyle mühürler.