Mumine.com ve Misafir Soru - Cevapları Forumundan İbrahim Suresinden çıkarılabilecek Sonuçlar Hakkında Kısa Bilgi
 1. 1
  Kayıtsız Üye

  Reklam

  İbrahim Suresinden çıkarılabilecek Sonuçlar

  Reklam
  İbrahim suresinden çıkarılabilecek sonuçlar nelerdir madde madde


  Paylaş
  İbrahim Suresinden çıkarılabilecek Sonuçlar Mumine Forum

 2. 2
  Reklam
  Ayetlerden Çıkan Hüküm Ve Hikmetler


  Ayetlerden şu hususlar anlaşılmaktadır:

  1- "İndirdiğimiz Kitap" ayeti göstermektedir ki Kuran, Allah Tealâ'nın ka-ondan indirilmiştir ve vazifesi insanları küfür, sapıklık ve cehalet karanlıkla*rından, iman, hidayet ve ilim. aydınlığına çıkarmaktır. Bütün bunlar, Allah'ın insanları muvaffak kılması ve onlara lütufta bulunmasıyla gerçekleşir. Bu ayet, Rasulullah (s.a.)'ın bu yüce makama lâyık görülmesiyle ona yapılan ihsa*nı ve kendilerine onları küfür karanlıklarından kurtarıp iman nuruna irşâd eden bir peygamber gönderilmesi sebebiyle de insanlara yapılan ihsanı göster*mektedir.

  2- Mutezile şöyle der: "Bu ayet, cebirle (zorlamayla) ilgili görüşün batıl ol*duğunu şu üç şekilde göstermektedir:

  Birincisi: Kitabı inkâr edenin küfrünün ortaya konması,

  İkincisi: Karanlıklardan aydınlığa çıkarma işinin Rasulullah (s.a.)'a nisbet edilmiş olması,

  Üçüncüsü: Düşünmeleri ve tetkik etmeleri için Kuranın insanlara okun*masıyla küfürden çıkışı ortaya koyması... Böylece insanlar, Allah Tealâ'nın â:ım. kadir ve hikmet sahibi ve Kuran'ın Rasulullah (s.a.)'ın doğruluğunu gös-seren bir mucize olduğu fikrine ulaşırlar. Bu da onları kendi seçimleriyle kendi-îerine verilen bütün şeriatları kabul etmeye sevkeder.

  Ehl-i sünnet de şöyle der: Kulun fiilinin meydana gelmesinde ve varlığın yokluğa tercih edilmesindeki ilk müessir Allah Tealâ'dır.

  Kulun fiili, Allah Tealâ tarafından yaratılmıştır. Çünkü Allah Tealâ şöyle buyurmuştur: "'Rablerinin dilemesi ve yaratmasıyla ...'"

  3- Küfür, cehalet ve bid'at yollan pek çoktur. Hayır yolu ise tektir. Çünkü Ailah Tealâ şöyle buyurmuştur: "İnsanları karanlıklardan aydınlığa çıkarman açın Cehalet ve inkâr, çoğul olan "karanlıklar" lafzıyla; iman ve hidayet ise müfret olan "aydınlık" lafzıyla ifade edilmiştir. 3. 3
  Kayıtsız Üye
  Çok karışık olmuş ama güzel olmuşibrahim suresinden çıkarılabilecek sonuçlar